ហេតុ​​អ្វី​ពេ ​លមា​​នបា​នភ្លេចម្ដា​​យ ​!! ​​ម្តា​​​យខំ​​​តស៊ូ​​​ល ​ក់​​​ត្រី​​រកលុ​​​យ ​​​ឲ្យកូ​​​នរៀ​​ ​នរហូ​​ តដល់​​​ចប់​​ ​​បា​​​​នក្លា​​​​យជា​​​អ្នកជំ​​​នួ​​​ញមា​​​នលុ​​​​យរា​​​​ ​ប់​​​លា​​​​នដុ​​​​ល្លា​​ ​​​តែ​​​​កូ​​​​នប្រុ​​​សនោ​​​ះ​​​​បែ​​​រជា​​​​សងគុ​​ ​​ណគា​​ត់​​បែ​​​​បនេះ​​ទៅ​​វិ​​​ញ…

7news1 ព៍តមានទូរទៅ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

អ្នកស្រី​​ ​​​ចិ​​​ន ​​នូ​​​វ ​​​​អា​​យុ​​ ​​55 ​​​​ឆ្នា​​​ំ​​​ ​​ដែ​​​លគា​​ត់​​​មា​​នមុ​​​ខរបរជា​​អ្នកលក់​​​ត្រី​​​នៅ​​​​ក្នុ​​​ងទី​​​ផ្សា​​​រ ​​​ដែ​​លមិ​​​នអា​​​​ចរកប្រា​​​ក់​​​ចំ​​​​ណូ​​​​លបា​​​​នច្រើ​​​នកា​​​រនោ​​​​ះ​​​​ទេ។តែ​​​ទោ​​ះ​​​​ជា​​ ​​​​យ៉ា​​​ងណា​​​អ្នកស្រី​​នៅ​​​តែ​​​តស៊ូ​​​រកលុ​​​យ ​​ឲ្យកូ​​​នប្រុ​​​​សគា​​​​ត់​​​​ទៅ​​​សា​​លា​​​ពេទ្យ។អ្វី​​​ដែ​​​​លកា​​​ន់​​តែ​​​លំ​​បា​​​​កនោ​​​​ះ​​គឺ​​ ​​​ជី​​វិ​​​តបា​​នតា​​​នតឹ​​​​ងខ្លា​​​ំ​​​ងណា​​ស់​​​ ​​​ដើ​​ម្បី​​​​លើ​​​​កកម្ពស់​​​​កូ​​​នប្រុ​​​សរបស់​​​គា​​ត់​​​ទោ​​ះ​​​បី​​អ្នកស្រី​​​ជា​​ស្រ្តី​​​មេម៉ា​​យក៏ដោ​​​​យ។សម្រា​​​ប់​​​អ្នកស្រី​​​មា​​​​នឆន្ទៈធ្វើ​​​អ្វី​​ៗដើ​​​ម្បី​​​​ប្រា​​​​កដថា​​​កូ​​នប្រុ​​សរបស់​​​គា​​​ត់​​​​ ​​អា​​​ចទទួ​​​លបា​​​នជី​​​វិ​​​តល្អប្រសើ​​​រ។

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​​

​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

ជា​​​រៀ​​​ងរា​​ល់​​​ថ្ងៃ​​គា​​​​ត់​​​​ ​​​បា​​នចា​​​កចេញពី​​ផ្ទះ​​​របស់​​នា​​​ងអស់​​​​ជា​​​ច្រើ​​នម៉ោ​​​ងទៅ​​​​ផ្សា​​​រដើ​​ម្បី​​​​លក់​​​​ត្រី​​​​។សូ​​មបញ្ជក់​​​ផងដែ​​​រថា​​​ ​​​ក្រៅ​​​​ពី​​​កា​​​​រងា​​​រដែ​​​លលំ​​​បា​​​កដែ​​ល ​​​ធ្វើ​​​​រា​​ល់​​​​ថ្ងៃ​​​ ​​​គា​​​​ត់​​​​ក៏មា​​​នបញ្ហា​​​បេះ​​ដូ​​​ងផងដែ​​រ។កា​​​​រងា​​​រនេះ​​ជា​​​​អ្វី​​​​គ្រប់​​យ៉ា​​ងតែ​​ងា​​​​យស្រួ​​​ល ​​ ​​ទោ​​​​ះ​​ជា​​យ៉ា​​​ងណា​​​ក៏ដោ​​​​យអ្នកស្រី​​​បា​​នប្រមូ​​​លកម្លា​​ំ​​​ងនិ​​ងភា​​​ព ​​​ក្លា​​​ហា​​​នរបស់​​​គា​​​ត់​​​ដើ​​ម្បី​​​រកប្រា​​​ក់​​ចិ​​​​ញ្ចឹ​​​​មគ្រួ​​​​សា​​​ររបស់​​​គា​​​ត់​​​។ ​​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​

តា​​​​ំ​​ងតែ​​​​ពី​​គា​​​​ត់​​​បា​​​​នដឹ​​​ងថា​​​ប្តី​​​របស់​​គា​​ត់​​​បោ​​​​កប្រា​​​​ស់​​​​ហើ​​​យទៅ​​មា​​​នគ្រួ​​​​សា​​​រថ្មី​​ ​​គា​​​ត់​​មិ​​នដែ​​​លមើ​​​លទៅ​​​​ក្រោ​​យវិ​​ញទេ។ ​​​​បន្ទា​​​ប់​​​​មកគា​​​ត់​​​បា​​​នលក់​​ត្រី​​​នៅ​​លើ​​​​ទី​​ផ្សា​​​រហើ​​​​យមិ​​​នដែ​​​លសុ​​​ំ​​​​ជំ​​​នួ​​​យពី​​​ប្តី​​​​គា​​​​ត់​​​ទេ។ ​​​​ ​​ថ្ងៃ​​​ធម្មតា​​​របស់​​​គា​​​ត់​​រួ​​​​មបញ្ចូ​​​លទា​​​ំ​​​​ងកា​​​រស្នា​​​ក់​​​​នៅ​​​ផ្សា​​​រម្តងទៀ​​​តប្រសិ​​​នបើ​​​មា​​​នត្រី​​​​ជា​​​​ច្រើ​​​​នត្រូ​​​វទុ​​​កលក់​​​ឱ្យម៉ូ​​​​យ ​​ជួ​​នកា​​លរហូ​​​តដល់​​ម៉ោ​​​ង ​​5 ​​ឬ ​​​6 ​​​​ល្ងា​​​ច។ ​​​បន្ទា​​​​ប់​​​​ពី​​​លក់​​​អស់​​​ទើ​​បគា​​​ត់​​​ត្រលប់​​មកផ្ទះ​​វិ​​​​ញហើ​​​​យត្រលប់​​​មកផ្សា​​​រវិ​​​ញនៅ​​ម៉ោ​​ង ​​​5 ​​​ព្រឹ​​​កនៅ​​​​ព្រឹ​​​កបន្ទា​​ប់​​​។ ​​

​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្វី​​​ក៏ដោ​​​យដែ​​​លកើ​​​​តឡើ​​​​ងយើ​​​​ងទា​​​ំ​​​ងពី​​​​រនា​​​ក់​​​​ម្តា​​យកូ​​​​នអា​​​ចធ្វើ​​​កា​​ររួ​​​មគ្នា​​​បា​​ន ​​អ្វី​​​ដែ​​​លសុ​​បិ​​​នដែ​​លអ្នកមា​​​នអ្នកអា​​ចសម្រេចវា​​បា​​​ន ​​មា​​​នថ្ងៃ​​មួ​​​​យដែ​​​លគា​​​ត់​​រកប្រា​​​ក់​​​បា​​​នដល់​​​​ ​​​​19 ​​ដុ​​​ល្លា​​រ ​​​ក្នុ​​ងមួ​​យថ្ងៃ​​​​​ ​​​​ប៉ុ​​​ន្តែ​​​ក៏មា​​​​នថ្ងៃ​​ដែ​​​លគា​​​​ត់​​​រកប្រា​​​​ក់​​បា​​នតិ​​​ចតួ​​​ចដែ​​​រ។ ​​​ដោ​​​​យសា​​​រតែ​​​ស្ថា​​​នភា​​​ពហិ​​​រញ្ញវត្ថុ​​​របស់​​​​ពួ​​​ក ​​​​គេមា​​​នពេលខ្លះ​​​​កូ​​​​នប្រុ​​​សរបស់​​​គា​​ត់​​​ចង់​​​បោ​​​ះ​​បង់​​ចោ​​​​លកា​​​​រសិ​​​ក្សា​​​​ព្រោ​​​ះ​​​ពួ​​​​កគេមិ​​​នមា​​នលទ្ធភា​​​ពបង់​​​ថ្លៃ​​​សិ​​​​ក្សា​​​។ទោ​​ះ​​​​បី​​​ជា​​យ៉ា​​ងណា​​​ក៏ដោ​​​យគា​​​ត់​​​​អា​​​ចបញ្ចប់​​វគ្គសិ​​ក្សា​​​ ​​​​4 ​​​ឆ្នា​​ំ​​​​របស់​​​គា​​​ត់​​​។ ​​

​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

បើ​​ទោ​​​ះ​​​បី​​ជា​​គា​​ត់​​​ចំ​​​​ណា​​យពេល ​​៤ ​​ឆ្នា​​​ំ​​ដើ​​​​ម្បី​​​​បញ្ចប់​​​​កា​​​​រសិ​​ក្សា​​​ ​​​ក៏ប៉ុ​​​​ន្តែ​​​​គា​​​​ត់​​​​តែ​​​ងតែ​​​ជំ​​រុ​​ញឱ្យកូ​​នរបស់​​​គា​​​ត់​​​​សម្រេចសុ​​​បិ​​​ន្តចង់​​​ក្លា​​​យជា​​​អ្នកជំ​​នួ​​​​ញ ​​​​ ​អរគុ​​ណចំ​​​ពោ​​​​ះ​​កា​​​រលះ​​​បង់​​របស់​​​គា​​​ត់​​ ​​​និ​​​ងកូ​​នប្រុ​​​ស ​​​បា​​​​នបញ្ចប់​​​​កា​​រសិ​​​ក្សា​​​​ពី​​​​សា​​​កលវី​​​ទ្យា​​​ល៍យផ្នែ​​​កជំ​​​នួ​​​ញ ​​​និ​​​ងទំ​​​នា​​​​ក់​​​​ទំ​​​នងអន្តរជា​​​តិ​​។ ​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​

ច្រើ​​​នឆ្នំ​​​ា​​​​កន្លងផុ​​​តទៅ​​​ ​​​កូ​​​នប្រុ​​​សរបស់​​​គា​​ត់​​​បា​​​នក្លា​​​យជា​​​​ជំ​​​នួ​​ញមួ​​​យរូ​​​​បដែ​​លមា​​​​នមុ​​​ខមា​​​ត់​​ម្នា​​​ក់​​​នៅ​​​​ក្នុ​​​ងសង្គម ​​​​ដោ​​យគា​​​​ត់​​​បា​​​នទទួ​​​​លជោ​​​​គជ័យក្នុ​​ងផ្នែ​​កជំ​​​​នួ​​​​ញរបស់​​​​គា​​​ត់​​​។ ​​ ​អ្វើ​​​ដែ​​​លសំ​​​ខា​​​​ន់​​​​គា​​​ត់​​​​តែ​​ងតែ​​​មើ​​​លថែ​​​​រក្សា​​ម្តា​​​យរបស់​​គា​​​ត់​​​ ​​​ថ្ងៃ​​​មួ​​យគា​​​ត់​​បា​​​នធ្វើ​​អោ​​​យម្តា​​​យរបស់​​​​គា​​​ត់​​​រំ​​​ភើ​​​បរហូ​​​​តស្រក់​​​ទឹ​​​កភ្នែ​​​កដោ​​យមិ​​​នដឹ​​​ងខ្លួ​​នដោ​​​​យគា​​ត់​​​​បា​​នបំ​​​ពេញក្តី​​សុ​​​​បិ​​​​ន្តរបស់​​​​គា​​​ត់​​ ​​​

​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​

ដោ​​​យរូ​​​​បគេផ្តល់​​អា​​​ហា​​រូ​​​​ករណ៏ជា​​ច្រើ​​​នដល់​​​និ​​​ស្សិ​​តក្រី​​ក្រជា​​ច្រើ​​​ននា​​​ក់​​​ ​​ក្នុ​​​ងភូ​​មិ​​​ដែ​​​លជួ​​​បកា​​​​រលំ​​​បា​​​កដូ​​​ចគា​​​ត់​​​កា​​​លពី​​​​មុ​​​ន។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​តម្លៃ​​អប់​​​​រំ​​៖ត្រូ​​​វចែ​​​ករំ​​​លែ​​​​កធនធា​​​​នទៅ​​​កា​​​​ន់​​​​អ្នកក្រខ្សត់​​​​ ​​​និ​​​ងកុ​​​ំ​​​ភ្លេចអ្នកមា​​​នគុ​​​ណត្រូ​​​វបី​​​បា​​​ច់​​​ថែ​​រក្សា​​​គា​​ត់​​ដោ​​​យប្រកបដោ​​យយកចិ​​ត្តទុ​​កដា​​ក់​​៕

​​ShareShareSharePinTweet0 ​Shares