គិ​​តមិ​​​នខុ​​សមែ​​​ន!! ​​គិ​​តថា​​​បា​​នប្ដី​​​ដែ​​លមិ​​​នចូ​​លចិ​​​ត្តមនុ​​​​ស្សស្រី​​គឺ​​​ជា​​​​សំ​​​ណា​​​ងហើ​​​យ ​​​ទី​​​បំ​​ផុ​​​តរៀ​​​បកា​​​រមិ​​​នទា​​​ន់​​បា​​នប៉ុ​​ន្មា​​​​នផង ​​​បុ​​​រសជា​​ប្ដី​​​​ស្រា​​ប់​​​​តែ​​​…

ព៍តមានទូរទៅ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​ ​​ ​​

វៀ​​​​តណា​​ម៖ ​​​ថ្មី​​ៗនេះ​​​នៅ​​​លើ​​​បណ្ដា​​​ញសង្គមហ្វេសសបុ​​​​កផេកធំ​​​ ​​​ៗ ​​​ជា​​ច្រើ​​​នបា​​​ន ​​​បង្ហោ​​ះ​​​វី​​​​ដេអូ​​​ដែ​​​លនា​​​​រី​​​ម្នា​​​ក់​​​​ត្រូ​​​​វបា​​​ន ​​​​គេបង្ខំ​​​​ឲ្យលុ​​​តជង្គង់​​​ចុ​​​​ះ​​ហើ​​​យនា​​​ងក៏យំ​​​ផងអង្វរផងនៅ​​​ក្នុ​​​ងភោ​​​​ជនី​​​យដ្ឋា​​​នមួ​​​​យកន្លែ​​​​ង។ហេតុ​​​​កា​​​រណ៍នេះ​​​បា​​​​នធ្វើ​​​ឱ្យមនុ​​​ស្សជា​​​ច្រើ​​នមា​​នកា​​​រខឹ​​​​ងសម្បា​​​​យ៉ា​​ងខ្លា​​ំ​​​​ងចំ​​​​ពោ​​​ះ​​វិ​​​​ធី​​​​ដោ​​​ះ​​ស្រា​​​​យបញ្ហា​​​ដែ​​​លម្ចា​​​ស់​​ហា​​​ងភោ​​​ជនី​​​យដ្ឋា​​​ននេះ​​បា​​​​នធ្វើ​​​ទៅ​​​លើ​​​​អ្នកដែ​​លខ្លួ​​នគិ​​​តថា​​​គេធ្វើ​​​ខុ​​​​សចំ​​​ពោ​​ះ​​​ខ្លួ​​​​ន។

​​

​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​

យោ​​​ងតា​​​មកា​​រឆ្លុ​​​ះ​​បញ្ចា​​​​ំ​​​ងហេតុ​​កា​​រណ៍ខា​​​​ងលើ​​​នេះ​​​បា​​​នកើ​​​តឡើ​​​​ងនៅ​​​ឯភោ​​ជនី​​​យដ្ឋា​​​​នដែ​​​លមា​​​​នឈ្មោ​​​ះ​​​ថា​​​”អិ​​នអិ​​ន ​​​​– ​​​អេជ”ដោ​​​​យមា​​​នអា​​​ស័យដ្ឋា​​​ននៅ​​​សង្កា​​​ត់​​​​ដា​​យភុ​​កសង្កា​​​ត់​​​បា​​ក់​​ខែ​​​ងខេត្តបា​​​ក់​​​​។​​អ្នកបញ្ចា​​​ក់​​ហេតុ​​កា​​​រណ៍បា​​​នឲ្យដឹ​​​ងថា​​ស្រី​​​​ស្អា​​​តដែ​​​​លត្រូ​​​វគេគំ​​​​រា​​មនេះ​​​កើ​​​​តនៅ​​​ឆ្នា​​​​ំ​​ ​​​១៩៩៥ ​​​(មា​​នទី​​លំ​​​នៅ​​​ក្នុ​​​ងក្រុ​​ងបា​​​​ក់​​​​និ​​ញ) ​​​​ហើ​​យមិ​​​ត្តរបស់​​នា​​​​ងនិ​​​ងនា​​​ងបា​​​នចូ​​​លទៅ​​​ញុ​​​​ំ​​​សា​​​ចើ​​​អា​​ំ​​​ងនៅ​​​​ហា​​ង ​​អិ​​​នអិ​​​ន ​​​​– ​​​អេជ ​​​បន្ទា​​​​ប់​​​​ពី​​​កម្មង់​​​សា​​​ច់​​អា​​​ំ​​​ងនិ​​​ងគ្រឿ​​​​ងក្នុ​​​​ងរួ​​​ចហើ​​​យ ​​​​នា​​​ងក៏មិ​​​នបា​​នញុ​​​ំ​​​គ្រឿ​​​ងក្នុ​​​​ងនោ​​​ះ​​ទេ។ ​​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​ ​

​ភោ​​​ជនី​​​យដ្ឋា​​​នបា​​​នយកសា​​​ច់​​​កខ្វក់​​​​គ្នា​​​នអនា​​​ម័យមើ​​លទៅ​​​នា​​​បសត្វល្អិ​​​ននៅ​​​​ខា​​​ងក្នុ​​ងទៀ​​​តទើ​​​បស្រី​​​​ស្អា​​​តម្នា​​​​ក់​​នោ​​ះ​​​បា​​​នថតបង្ហោ​​ះ​​​ព័ត៌មា​​​នមួ​​​យនេះ​​​ទៅ​​​លើ​​​​អា​​​ខោ​​​នហ្វេសប៊ុ​​​កផ្ទា​​​ល់​​​ខ្លួ​​នរបស់​​​​នា​​​ងហើ​​យក៏មា​​​​នអ្នកធ្វើ​​​កា​​​រស៊ែ​​​រចែ​​​​ករំ​​​​លែ​​​កតៗគ្នា​​​​ជា​​​ច្រើ​​​ន។ ​​​​ទោ​​ះ​​​​ជា​​យ៉ា​​​ងណា​​​ក៏ដោ​​​យដោ​​យសា​​​រស្រី​​​ស្អា​​​តនេះ​​​ក៏មា​​​​នព័ត៌មា​​នប៉ះ​​​ទង្គិ​​ចជា​​​មួ​​​​យម្ចា​​​​ស់​​ភោ​​​​ជនី​​​​យដ្ឋា​​​​នដោ​​​​យពួ​​​​កគេបា​​នរកនា​​ង ​​ឃើ​​​ញថា​​​នា​​​ងជា​​​ម្ចា​​​ស់​​​អា​​​​ខោ​​​នដែ​​​លបំ​​​ផុ​​​សបំ​​ផុ​​​លឲ្យខូ​​​ចឈ្មោ​​ះ​​​ហា​​​ងរបស់​​​ពួ​​​​កគេ។ ​​​​​​​មិ​​​នត្រឹ​​មតែ​​​ប៉ុ​​​ណ្ណឹ​​​ងទេពួ​​កមនុ​​​​ស្សទា​​​​ំ​​​ងនេះ​​ក៏ចា​​ប់​​​​អោ​​​​យគ្នី​​​គ្នា​​​គេជា​​ច្រើ​​​នទៅ​​​ ​​​​តា​​​មដា​​​ន ​​​នា​​​​រី​​​ខា​​​​ងលើ​​​​។

​​ ​ ​​ ​​ ​​

បន្ទា​​ប់​​​ពី​​​រកឃើ​​​ញហើ​​យបុ​​​រសជា​​​ម្ចា​​​ស់​​​ហា​​​ងរូ​​​បនេះ​​​ក៏បា​​​នឲ្យគេនា​​​ំ​​​​ស្រី​​​ស្អា​​​តដែ​​​​លជា​​​​ជនរងគ្រោ​​​ះ​​​នេះ​​​មកក្នុ​​​ងហា​​ងភោ​​ជនី​​​យដ្ឋា​​​នរបស់​​ពួ​​​កគេដើ​​​ម្បី​​​​និ​​យា​​​យបំ​​​​ភិ​​​​តបំ​​​ភ័យគំ​​​​រា​​​មនា​​​ងឲ្យលុ​​​តជង្គង់​​​ហើ​​​យសុ​​​ំ​​​​ទោ​​​​សជា​​​​សា​​​​ធរណៈ ​​​​ដោ​​យបង្ខំ​​​ឲ្យនា​​​​ងលុ​​​​បចោ​​លនូ​​វកា​​​រប្រកា​​​សមុ​​នចោ​​​លនិ​​​ងឲ្យនា​​ងសរសេរកា​​​រកែ​​​តម្រូ​​វឡើ​​​ងវិ​​​ញម្ដងទៀ​​​ត។ ​​​មិ​​​​នត្រឹ​​មតែ​​​​ប៉ុ​​​ណ្ណោ​​​​ះ​​​មនុ​​​​ស្សមួ​​​យក្រុ​​មនេះ​​​ក៏បា​​​នថតវី​​ដេអូ​​​Liveផ្ទា​​ល់​​ដើ​​​ម្បី​​បំ​​​ភិ​​​តបំ​​​ភ័យនា​​​រី​​​​រងគ្រោ​​​ះ​​​នោ​​​​ះ​​ផងដែ​​​រ។ ​​​​​មុ​​​​នពេលមា​​នអា​​កប្បកិ​​​​រិ​​​យា​​​គំ​​​រា​​​មស្រែ​​​កដា​​ក់​​នា​​​​ងនិ​​​ងត្រូ​​​វបា​​នហ៊ុ​​ំ​​​ព័ទ្ធដោ​​យពួ​​​កគ្នី​​​គ្នា​​​​គេដែ​​​លសុ​​ទ្ធតែ​​ជា​​​​ក្មេងស្ទា​​​វនា​​​រី​​​រងគ្រោ​​ះ​​​ដែ​​លជា​​​ម្ចា​​​ស់​​​អត្ថបទសរសេររិ​​​​ះ​​គន់​​​ហា​​​ងនោ​​​ះ​​​ហា​​​ក់​​​ដូ​​​​ចជា​​​មិ​​​នហ៊ា​​​នក្រោ​​​កឈរនោ​​​ះ​​​​ឡើ​​យ។

​​ ​​ ​ ​​ ​​

​​នា​​​​ងក៏បា​​​នយំ​​និ​​​​ងអង្វរឥតឈប់​​​ឈេប៉ុ​​​ន្តែ​​មនុ​​​​ស្សមួ​​​យក្រុ​​​​មនេះ​​នៅ​​​តែ​​​មិ​​​នព្រមលើ​​កលែ​​ងឲ្យនា​​​ងទេ។ ​​​​បុ​​រសនៅ​​​​ក្នុ​​​ងឃ្លី​​​​បអង្គុ​​​​យនៅ​​លើ​​​កៅ​​​អី​​​ ​​​ហើ​​​​យក៏និ​​​​យា​​យ ​​​គំ​​​រា​​​មនា​​ងម្តងទៀ​​​តដោ​​​យប្រើ​​​ពា​​ក្យសំ​​ដី​​​មិ​​​នសមរម្យប្រមា​​​ថនា​​​ងថា​​​៖“ ​​​បើ​​​​នា​​ងមិ​​​នរត់​​ទៅ​​​ផ្ទះ​​ដែ​​​លនា​​​​ងរស់​​​នៅ​​​រា​​​ល់​​​ថ្ងៃ​​​នេះ​​​​ទេ ​​​អា​​​ញនឹ​​ងចងនា​​​ងឯងនៅ​​​ឲ្យផ្កា​​​ប់​​​មុ​​​​ខនឹ​​​​ងដី​​ហ្នឹ​​ងហ្មង!! ​​​​អា​​​ញបើ​​​កហា​​​​ង ​​​​នេះ​​​​ជា​​​​ង១០ ​​​ឆ្នា​​​​ំ​​មកនេះ​​​​គ្មា​​ននរណា​​​ម្នា​​ក់​​​ហ៊ា​​​ននិ​​​យា​​​យអ្វី​​ស្អី​​ពី​​​​ហា​​​​ងអា​​​ញទា​​​​ំ​​ងអស់​​​ ​​​​មា​​​នមនុ​​​ស្ស ​​​10 ​​​នា​​​ក់​​​​ហើ​​​យដែ​​​​លដូ​​​​ចជា​​នា​​​ងឯងហើ​​យអា​​​ញក៏អា​​​ចដោ​​​ះ​​ស្រា​​​​យសា​​​​រេពួ​​​​កវា​​​​ចេញបា​​​នដែ​​​រ! ​​តើ​​​នា​​​ងឯងជា​​​នរណា​​​មិ​​ចលេងជា​​​​មួ​​​យអា​​​ញនា​​​ងឯងចង់​​​ឲ្យអា​​ញបញ្ចូ​​​នទៅ​​​ឋា​​​នសួ​​​គ៍មែ​​​ន ​​​… ​​“។ ​​​​​​​បន្ទា​​​​ប់​​​​ពី​​​វី​​​ដេអូ​​​​នេះ​​​​ត្រូ​​​​វបា​​​ន ​​បំ​​ផុ​​​​សនៅ​​ក្នុ​​ងប្រពន្ធ័ផ្សព្វផ្សា​​​​យមកមា​​នមនុ​​​ស្សជា​​​ច្រើ​​​នមា​​នកា​​​រអា​​​ក់​​​អន់​​​​ចិ​​​ត្តនិ​​​​ងរបៀ​​​បដោ​​ះ​​​ស្រា​​​យរឿ​​ងគេបង្ចូ​​​​ចឈ្មោ​​​ះ​​របស់​​​ម្ចា​​​ស់​​ហា​​​ងសា​​​​ច់​​​អា​​​ំ​​​ងនេះ​​​ណា​​​​ស់​​​។ ​​​​

​​ ​ ​​ ​ ​​

មនុ​​​​ស្សជា​​​ច្រើ​​​​នបា​​​​នស្នើ​​​ឱ្យខា​​​ងក្រសួ​​​ងពា​​​ក់​​ព័ន្ធជួ​​​យធ្វើ​​​​អន្តរា​​​គមន៍នឹ​​​ងកា​​រចា​​​ប់​​​​មនុ​​​ស្សស្រី​​​ទៅ​​​​គំ​​​​រា​​​មកំ​​​ហែ​​​ងដោ​​​យអនា​​ធិ​​បតេយ្យរបស់​​​ម្ចា​​ស់​​ហា​​​ងនេះ​​​ហើ​​​យគិ​​តថា​​វា​​​ជា​​​​កា​​​រខុ​​​សច្បា​​​ប់​​​ក្នុ​​​ងកា​​​រប្រើ​​​សិ​​​ទ្ធផ្ទា​​​ល់​​ខ្លួ​​នទៅ​​​ចា​​​​​ ​​​ប់​​​ខ្លួ​​នមនុ​​​ស្សស្រី​​​ ​​​​និ​​​ង ​​រំ​​ ​​​លោ​​ ​​​​ភ ​​​សេចក្តី​​​ថ្លៃ​​​ថ្នូ​​​​ររបស់​​​អ្នកដទៃ​​​។ ​​​​​​​​​​​​ទា​​​ក់​​​​ទិ​​​​ននឹ​​ង ​​​​ហេតុ​​​​កា​​​​រណ៍នេះ​​​​ដែ​​​រ ​​​គឺ​​​​ខា​​ងក្រសូ​​​​ងពា​​​​ក់​​ព័ន្ធក៏បា​​នស្នើ​​​រ ​​​​ឲ្យខា​​​ងប៉ូ​​​លិ​​​សចុ​​​ះ​​​ទៅ​​​ ​​ធ្វើ​​​​អន្តរា​​​​គមន៍នៅ​​​​ហា​​​ងនោ​​​ះ​​​​ ​​ដើ​​​ម្បី​​​នា​​​ំ​​​ខ្លួ​​​នម្ចា​​​ស់​​​ហា​​​​ងនោ​​​​ះ​​​​មកសួ​​រចម្លើ​​​យ ​​​និ​​​​ងដា​​​​ក់​​​​ទោ​​សទៅ​​ ​​​​​​តា​​មច្បា​​​​ស់​​​​ ​​​​រំ​​ ​​​​លោ​​​​-ភ ​​​សិ​​ទ្ធមនុ​​​ស្សនិ​​​​ងធ្វើ​​​តា​​​មពា​​​​ក្យបណ្ដឹ​​ងរបស់​​ឪពុ​​​កម្ដា​​​យខា​​ងនា​​​​រី​​រងគ្រោ​​​ះ​​​នោ​​​ះ​​ទៅ​​​តា​​​មផ្លូ​​​វច្បា​​ប់​​​ផងដែ​​រ៕អត្ថបទដោ​​​​យ ​​​៖ ​​​​សូ​​​មទស្សនា​​​វី​​​ដេអូ​​​​ខា​​ងក្រោ​​​​ម ​​​៖

​​ ​​ ​​ ​​ ​

​​

​​ShareShareSharePinTweet0 ​​Shares