ក្បា​​ច់​នេះ​​អា​ ​ចប្រើ​កា​​របា​ ​ន ​!​​! ​​​ស្រី​​​​ស្អា​​​តជនជា​​​តិ​​​រុ​​​ស្ស៊ី​​​ម្នា​​​​ក់​​​ ​​​​ធ្លា​​​ក់​​​ក្នុ​​​ងអន្ល ​ង់​​​ស្នែ​​ហ៍បុ​​​រសរស់​​នៅ​​ក្នុ​​​​ងរូ​​ងភ្នំ​​អា​​យុ​​​​ ​​​50ឆ្នា​​​ំ​​​ ​​ដោ​​​​យសា​​​​រគា​​​ត់​​​ចេះ​​​ក្បា​​ច់​​​…(មា​​​នវី​​ដេអូ​​​)

ព៍តមានទូរទៅ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​

ថៃ​​​៖ ​​​កា​​រតា​​មសុ​​​ំ​​​ស្នេហ៍របស់​​​​បុ​​​រសថៃ​​​ម្នា​​​ក់​​​ពី​​​អ្នកទេសចររុ​​​ស្ស៊ី​​​ដ៏ស្រស់​​ស្អា​​​ត ​​​បា​​នធ្វើ​​​ឱ្យមា​​នកា​​​​រភ្ញា​​​​ក់​​​ផ្អើ​​​លពេញសកលលោ​​ក ​​បន្ទា​​ប់​​​ពី​​​គា​​​ត់​​​ល្បូ​​ងនា​​​ងឱ្យត្រឡប់​​​​មករកល្អា​​​ង ​​​គា​​​ត់​​​​រស់​​​នៅ​​​វិ​​​ញបា​​​ន។ ​​លោ​​ក ​​Jatuphum ​​​​Losiri ​​​ត្រូ​​វបា​​នគេស្គា​​​ល់​​ថា​​ ​​​​“បុ​​​រសរូ​​​ងភ្នំ​​” ​​​​បា​​​នក្លា​​​យជា​​ជនល្បី​​​ក្នុ​​​ងស្រុ​​​ករបស់​​គា​​​ត់​​ ​​​​បន្ទា​​​​ប់​​ពី​​​​គា​​​​ត់​​បា​​​​នចា​​​ប់​​​ផ្ដើ​​​​មរស់​​​នៅ​​បែ​​​បមនុ​​​​ស្សព្រៃ​​​នៅ​​​​រូ​​​ងភ្នំ​​​មួ​​យនៅ​​​កោ​​​​ះ​​​​ ​​Koh ​​​​Phangan ​​​ដែ​​​​លជា​​កោ​​​ះ​​មួ​​យពេញទៅ​​ដោ​​​​យពិ​​​ធី​​បុ​​​​ណ្យខែ​​​​ពេញបូ​​​រមី​​​​។

​​

​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​

​​នៅ​​​លើ​​ផុ​​សហ្វេសប៊ុ​​កមួ​​​​យបង្ហោ​​​ះ​​​កា​​​លពី​​ថ្ងៃ​​ពុ​​ធ ​​​លោ​​​ក ​​Losiri ​​​វ័យ ​​៤៨ ​​​​ឆ្នា​​​ំ​​​បា​​​នរៀ​​​បរា​​​ប់​​​​លម្អិ​​​​តពី​​​របៀ​​បដែ​​​​លគា​​ត់​​ល្បូ​​ងស្ដ្រី​​​វ័យក្មេងនោ​​​​ះ​​​​ឱ្យមកផ្ទះ​​​​រូ​​​ងភ្នំ​​​​របស់​​​គា​​​​ត់​​​វិ​​​ញ។ ​​​​គា​​​​ត់​​​​បា​​​​នសរសេរថា​​ ​​“ថ្ងៃ​​​​នេះ​​​​ ​​ខណៈដែ​​លខ្ញុ​​​ំ​​​​កំ​​​ពុ​​ងជិ​​​ះ​​​ម៉ូ​​​តូ​​​ត្រឡប់​​​ទៅ​​​រូ​​​​ងភ្នំ​​​វិ​​​ញ ​​​​ខ្ញុ​​​​ំ​​​បា​​​នឃើ​​ញនា​​រី​​​ម្នា​​​ក់​​​ ​​​គួ​​​រឱ្យស្រឡា​​​​ញ់​​​ ​​​ស្អា​​ត ​​ចេញពី​​​ផ្លូ​​​វម្ខា​​ងដែ​​​លខ្ញុ​​​ំ​​​ជិ​​ះ​​​។ ​​​ខ្ញុ​​​ំ​​​បា​​​ននិ​​​​យា​​​យទៅ​​​នា​​​ងថា​​​ ​​នា​​​​ងបា​​​នឆក់​​យកបេះ​​ដូ​​​ងខ្ញុ​​​​ំ​​​​។ ​​ខ្ញុ​​​ំ​​កំ​​​ពុ​​​ងជិ​​​ះ​​​ម៉ូ​​​តូ​​​ទៅ​​​ផ្ទះ​​​វិ​​​ញ ​​​​ប៉ុ​​​ន្ដែ​​​ដោ​​​យសា​​​រតែ​​​នា​​ងស្អា​​​​តពេក ​​ខ្ញុ​​​​ំ​​​ក៏បា​​នត្រឡប់​​​មកក្រោ​​​យវិ​​​ញ។ ​​​ខ្ញុ​​​ំ​​​ត្រូ​​វកា​​​​រនិ​​​យា​​យជា​​មួ​​​យនឹ​​​​ងនា​​​​ង ​​​និ​​​ងចង់​​ដឹ​​ងថា​​​តើ​​ខា​​​ងក្នុ​​​ង ​​​(ចិ​​​​ត្ត) ​​​របស់​​​​នា​​ងស្អា​​​តដូ​​​ចខា​​ងក្រៅ​​​​ទេ”។ ​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

ចា​​ប់​​​តា​​​​ំ​​​ងពី​​​​គា​​ត់​​​ផុ​​​សមក ​​​មា​​នអ្នកចែ​​​​ករំ​​​លែ​​​ករហូ​​​​តដល់​​ទៅ​​​ជិ​​​​តមួ​​​​យម៉ឺ​​​​នដង ​​​​និ​​ងមា​​​​នអ្នកបញ្ចេញមតិ​​រា​​​ប់​​ពា​​​ន់​​នា​​ក់​​។បើ​​​ទោ​​​​ះ​​​​ជា​​មា​​នអ្នកសរសើ​​រពី​​​​ភា​​​ពរ៉ូ​​​មែ​​​នទិ​​​ករបស់​​គា​​ត់​​​​ ​​ប៉ុ​​​ន្តែ​​​អ្នកខ្លះ​​​បា​​​​ននិ​​​យា​​យថា​​​បច្ចេកទេសរបស់​​គា​​​​ត់​​​​គឺ​​​ចម្លែ​​ក។ពិ​​​តណា​​​​ស់​​​ ​​​​វិ​​ធី​​ចម្លែ​​​ករបស់​​​គា​​​ត់​​​​បា​​នល្បូ​​ងនា​​​រី​​​​រុ​​​​ស្ស៊ី​​ដ៏ស្រស់​​​ស្អា​​តនោ​​ះ​​មករូ​​​ងភ្នំ​​របស់​​​​គា​​​ត់​​បា​​​នមែ​​​​ន។ ​​​​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

ហើ​​យនៅ​​​ថ្ងៃ​​​​បន្ទា​​​​ប់​​​គា​​ត់​​​ផុ​​​សរូ​​​​បភា​​ពស្រា​​-តននលគករបស់​​នា​​​​រី​​​​ម្នា​​​​ក់​​​។ ​​​​ប៉ុ​​​ន្ដែ​​​គា​​​ត់​​​បា​​​​នអះ​​​អា​​​ងថា​​ ​​​នា​​​រី​​​ដែ​​​លស្រា​​​-តននលគកនោ​​​​ះ​​​​គឺ​​មិ​​នមែ​​​នជា​​​​ស្ដ្រី​​​រុ​​ស្សី​​​ម្នា​​​ក់​​នោ​​​​ះ​​​​ទេ ​​​គឺ​​​ជា​​នា​​​រី​​​ដែ​​លគា​​ត់​​​​ស្រឡា​​​ញ់​​​​ម្នា​​​ក់​​​ផ្សេងទៀ​​​​ត៕ ​​​សូ​​​មទស្សនា​​​វី​​​ដេអូ​​ខា​​​ងក្រោ​​ម ​​​៖

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​

​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​ShareShareSharePinTweet0 ​Shares