ដា​​ច់​​ចិ​​ត្តធ្វើ​​អញ្ចឹ​ងទៅ​រួ​​ច!! ​​​​ហេតុ​​តែ​​​ខ្ចិ​​​លលួ​​ងក្មេង ​​​ដល់​​​​ថ្នា​​​​ក់​​​លួ​​​​ចដា​​​ក់​​​ថ្នា​​​ំ​​ងងុ​​​យដេកក្នុ​​​ងទឹ​​​​កដោ​​ះ​​​គោ​​ឲ្យក្មេងៗបៅ​​​ ​​​​ឥឡូ​​​វនេះ​​​ស្រា​​ប់​​​​តែ​​..(មា​​​នវី​​​ដេអូ​​)

ព៍តមានទូរទៅ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​

ឥណ្ឌូ​​​​នេស៊ី​​​ ​​​៖ ​​ក ​​​រ ​​​ណី​​​ ​​​អ្នកមើ​​​​លថែ​​​ក្មេង ​​​​ឬជា​​​ធម្មតា​​​គេហៅ​​​ថា​​​ម៉ែ​​​ដោ​​ះ​​​ ​​​​វា​​យធ្វើ​​បា​​ប ​​​​និ​​​ងធ្វើ​​​ទា​​​​ ​​​​រ ​​​ណ្ឌក ​​ម្ម ​​​​លើ​​កូ​​​​នក្មេង ​​​​បា​​​នកើ​​​​តមា​​​នជា​​​​រឿ​​យៗទម្រា​​ំ​​​តែ​​​ឪពុ​​​កម្តា​​យរបស់​​​ក្មេងបា​​​​នដឹ​​ងកា​​​រពិ​​ត។ ​​​

​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​

​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​

ជា​​​ក់​​​ស្តែ​​​​ងកា​​លពី​​ពេលថ្មី​​​​ៗនេះ​​​ ​​ ​​​មា​​​ន ​​​ក ​​​រ ​​​ណី​​​ ​​ស្រដៀ​​ងគ្នា​​​នេះ​​​​ ​​​បា​​​​នកើ​​​តមា​​​នជា​​​​ថ្មី​​ម្តងទៀ​​​​ត ​​​គឺ​​​​មា​​នអ្នកមើ​​​​លថែ​​​ក្មេងម្នា​​​​ក់​​ ​​បា​​​នលួ​​​​ចដា​​​ក់​​ថ្នា​​ំ​​​​ងងុ​​យគេង ​​នៅ​​​ក្នុ​​ងទឹ​​​​កដោ​​ះ​​គោ​​​សម្រា​​​ប់​​​ក្មេងញ៉ា​​ំ​​ ​​​ដើ​​ម្បី​​​ឲ្យក្មេងឆា​​​​ប់​​គេងលក់​​​​។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​​ហេតុ​​កា​​​​រណ៍នេះ​​​​ ​​បា​​​​នកើ​​​តឡើ​​​​ងនៅ​​​ក្នុ​​​​ងប្រទេសឥណ្ឌូ​​នេស៊ី​​ ​​​​ខណៈក្មេងតូ​​​ចនោ​​​ះ​​​មា​​​នអា​​យុ​​​ត្រឹ​​មតែ​​​ ​​​​៣ ​​ខែ​​​ប៉ុ​​ណ្ណោ​​​ះ​​​​។ ​​​​​​​តា​​​​មរយ:ម្តា​​​​យរបស់​​​​ទា​​​​រករងគ្រោ​​ះ​​​ ​​​ដែ​​​លមា​​​នឈ្មោ​​​ះ​​​ ​​​​Vierza ​​​​បា​​​​នរៀ​​​បរា​​​ប់​​នៅ​​​​ក្នុ​​​​ងបណ្តា​​​​ញសង្គម ​​​Instagram ​​របស់​​​គា​​​​ត់​​​ថា​​​៖ ​​ស្រ្តី​​​​ដែ​​​លគា​​​​ត់​​​បា​​​នជួ​​លឲ្យមកមើ​​​​លថែ​​​កូ​​​នរបស់​​​​គា​​ត់​​​នោ​​​ះ​​​​មា​​​​នឈ្មោ​​ះ​​​​ថា​​ ​​​Ju ​​ជា​​មនុ​​​ស្ស ​​​​​​​​​​​​ដែ​​​លធ្លា​​​​ប់​​​រា​​​ប់​​​​អា​​​នគ្នា​​​ជា​​​​ច្រើ​​នឆ្នា​​​ំ​​​មកហើ​​យដែ​​​រ ​​វា​​​​គ្រា​​​ន់​​តែ​​នា​​ងជា​​​មនុ​​​ស្សមា​​​​នចរិ​​​តខ្ជិ​​​លច្រអូ​​សបន្តិ​​ច។ព្រោ​​ះ​​​តែ​​​ភា​​​ពខ្ជិ​​​​លមើ​​​លក្មេង ​​និ​​​​ងលួ​​​ងពេលក្មេងយំ​​​ ​​ស្រ្តី​​​​ជា​​​អ្នកមើ​​​លថែ​​​​ក្មេងរូ​​​បនេះ​​តែ​​​ងដា​​​​ក់​​ថ្នា​​​ំ​​​ងងុ​​​យគេងក្នុ​​​ងទឹ​​​កដោ​​ះ​​​គោ​​​​ជា​​​រឿ​​យៗ ​​​​

ដើ​​​ម្បី​​​ឲ្យក្មេងឆា​​​ប់​​គេងលក់​​​ ​​និ​​​ងគេងបា​​​នយូ​​​រជា​​​​ដើ​​​​ម។យ៉ា​​​ងណា​​​​ក្តី​​ ​​សកម្មភា​​​ពនេះ​​ត្រូ​​​វបា​​​នបែ​​​​កឆ្លា​​​​យតា​​មរយៈកា​​​មេរ៉ា​​​សុ​​វត្ថិ​​​ភា​​​​ព ​​​ហើ​​យពេលនេះ​​​នា​​ងក៏ត្រូ​​វគេបញ្ឈប់​​​ពី​​កា​​​​រងា​​​រផងដែ​​​រ ​​​​ខណៈក្មេងតូ​​​​ចត្រូ​​​វមា​​​​នបញ្ហា​​សុ​​​​ខភា​​​ពជា​​ច្រើ​​នព្រោ​​​​ះ​​​ទទួ​​​​លថ្នា​​ំ​​​​ងងុ​​​យគេងលើ​​​សកម្រិ​​​ត៕ ​​​សូ​​​​មទស្សនា​​​​វី​​​ដេអូ​​​​ខា​​​ងក្រោ​​ម៖ ​​​​ ​​

​​ShareShareSharePinTweet0 ​​Shares