ជិ​ះ​​ម៉ូ​​តូ​​សុ​​​ខៗ ​​​ស្រា​​​ប់​​​តែ​​រើ​​​សបា​​​នលុ​​​យដែ​​​​លគេជ្រុ​ះ​​​​បា​​ត់​​​ ​​​​ដំ​​​បូ​​​​ងគិ​​តថា​​​​ចង់​​​​យកទុ​​​កខ្លួ​​នឯង ​​តែ​​​ចុ​​​ងក្រោ​​​យបែ​​រជា​

ព៍តមានទូរទៅ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

បុ​​រសម្នា​​​​ក់​​ ​​​ដែ​​លគា​​​ត់​​​មា​​​​នគេហទំ​​​ព័រ ​​​​ហ្វេស ​​​ប៊ុ​​​កឈ្មោ​​​ះ​​​​ថា​​ ​​​​ដេវី​​​ត ​​​​អុ​​​បប៉ា​​​​ ​​​​បា​​​នសរសេរក្នុ​​​​ងអា​​​​ខោ​​​ន ​​​​របស់​​​គា​​​ត់​​​​ ​​​​រៀ​​​​បរា​​​ប់​​អំ​​ពី​​​រឿ​​ងរ៉ា​​​វ ​​​

​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​

​​

ដែ​​​​លបា​​នធ្វើ​​​អោ​​​យមនុ​​​ស្សគ្រប់​​​​គ្នា​​​ក្នុ​​​ងបណ្ដា​​​ញសង្គមហ្វេស ​​​​ប៊ុ​​​ក ​​​​កំ​​​ពុ​​​​ងតែ​​​ធ្វើ​​​​កា​​​រចែ​​ករំ​​​លែ​​ក ​​​ហើ​​​យចុ​​​ចឡា​​​​យយ៉ា​​​ងច្រើ​​​ន ​​ព្រោ​​​​ះ​​​​តែ​​​ទង្វើ​​​​ល្អរបស់​​គា​​​​ត់​​​ ​​​​ដែ​​​​លធ្វើ​​​​អោ​​​យគ្រប់​​គ្នា​​​កោ​​​តសរសើ​​​រ ​​​ក្នុ​​​​ងអត្ថបទនោ​​ះ​​​គា​​​ត់​​​បា​​​នសរសេរថា​​៖កា​​​​លពី​​ពេលថ្ងៃ​​​ម្សិ​​​​លមិ​​​​ញ ​​​រូ​​​បខ្ញុ​​​ំ​​ផ្ទា​​​​ល់​​បា​​នកំ​​​ពុ​​​ងតែ​​​​ជិ​​​ះ​​​ម៉ូ​​តូ​​​ ​​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

ដើ​​​រលេងដើ​​​ម្បី​​លំ​​ហែ​​ខួ​​រក្បា​​ល ​​​ស្រា​​​ប់​​​​តែ​​​ប្រទះ​​​​ឃើ​​ញលុ​​​យមួ​​​​យដុ​​​​ំ​​​ ​​​ដែ​​​​លមា​​​នគេជ្រុ​​ះ​​​ ​​​​ភ្លា​​​មៗនោ​​ះ​​​ខ្ញុ​​​ំ​​​ពិ​​​តជា​​អរក្រៃ​​​​លែ​​​ង ​​​​ព្រោ​​​​ះ​​​ខ្ញុ​​​ំ​​មិ​​​នដែ​​​លបា​​​នរើ​​​​សលុ​​​យច្រើ​​​នបែ​​​បនឹ​​​​ងពី​​​​មុ​​​នមកនោ​​​ះ​​​ទេ។ ​​​​

​​

​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

ខ្ញុ​​​ំ​​ក៏បា​​​​នរើ​​​សវា​​​​ទុ​​ក ​​​ប៉ុ​​​ន្ដែ​​​ក្រោ​​​យពី​​ត្រលប់​​មកវិ​​​ញ ​​នៅ​​​តា​​​មផ្លូ​​​វខ្ញុ​​​ំ​​បា​​នឃើ​​​ញ ​​​​អ៊ុ​​​ំ​​ប្រុ​​​សរា​​​ងចំ​​​​ណា​​​​ស់​​ម្នា​​​ក់​​​ ​​​ទឹ​​កមុ​​​ខរបស់​​​គា​​​ត់​​​​ដូ​​​ចជា​​​​កំ​​​ពុ​​​ងតែ​​ពិ​​​បា​​កចិ​​ត្ដ ​​​ហើ​​យមើ​​​លទំ​​​នងដូ​​ចជា​​​កំ​​ពុ​​​ងស្វែ​​ងរកអ្វី​​​មួ​​​យ ​​​​ដោ​​យខ្ញុ​​​ំ​​មិ​​នអស់​​​ចិ​​​​ត្ដក៏សម្រេចចិ​​​ត្ដ ​​​ឈប់​​​សួ​​​រទៅ​​​កា​​​ន់​​អ៊ុ​​ំ​​​​ប្រុ​​​សនោ​​​​ះ​​​ថា​​​​៖ ​​​​តើ​​​អ៊ុ​​​ំ​​​កំ​​​​ពុ​​​ងរកអ្វី​​​​? ​​

​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

គា​​​ត់​​ក៏ឆ្លើ​​យតបមកវិ​​​ញថា​​​ ​​​គា​​​​ត់​​​បា​​​នបា​​​​ត់​​​​លុ​​យ ​​​​ដែ​​​លកូ​​​នប្រុ​​​សរបស់​​គា​​ត់​​​ ​​​ធ្វើ​​​កា​​រនៅ​​​​ឯកូ​​រ៉េបា​​នផ្ញើ​​រមកគា​​​ត់​​អោ​​យទុ​​កអោ​​​យ។លឺ​​​​បែ​​​បនេះ​​​​ហើ​​យ ​​ធ្វើ​​អោ​​​យរូ​​​បខ្ញុ​​ំ​​​​ ​​​ពិ​​​តជា​​មា​​​នអា​​​រម្មណ៏អា​​​​ណិ​​​តគា​​​ត់​​​​ខ្លា​​ំ​​​ងណា​​​ស់​​​​ ​​​ហើ​​​​យក៏យល់​​​ពី​​អា​​​រម្មណ៏មួ​​​​យនឹ​​​ងផងដែ​​​​រ។ ​​ខ្ញុ​​​ំ​​​​ក៏សួ​​​រទៅ​​គា​​​ត់​​​ ​​​ថា​​​តើ​​​បា​​ត់​​​លុ​​​យចំ​​​នួ​​នប៉ុ​​​​ន្មា​​​​នដែ​​​​រ? ​​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

គា​​​ត់​​​ថា​​ ​​គា​​ត់​​​​បា​​​នជ្រុ​​ះ​​​បា​​​ត់​​​​លុ​​យចំ​​​​នួ​​​ន ​​​​៤លា​​នរៀ​​​ល ​​​ហើ​​​យលុ​​​​យទា​​​ំ​​​​ងអស់​​នោ​​​ះ​​ ​​រុ​​ំ​​ដោ​​​​យថង់​​​។ ​​​តា​​មកា​​​រស្ដា​​ប់​​​ ​​អ្វី​​ដែ​​​លគា​​​​ត់​​​និ​​​​យា​​​យ ​​​ដូ​​ចនឹ​​​ងលុ​​យដែ​​​លខ្ញុ​​ំ​​រើ​​​សបា​​នគឺ​​​ដូ​​ចគ្នា​​​​ ​​ខ្ញុ​​ំ​​​ក៏បា​​​នយកលុ​​​យដែ​​​​លខ្ញុ​​ំ​​​រើ​​​​សបា​​​ន ​​​យកអោ​​​​យគា​​ត់​​​​រួ​​​ចសួ​​​​រថា​​​ ​​​នេះ​​​ជា​​​លុ​​​​យរបស់​​​អ៊ុ​​​ំ​​​​ប្រុ​​​​សមែ​​នទេ?គា​​ត់​​ក៏បា​​នឆ្លើ​​​យភ្លា​​​ម ​​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

ដោ​​​យចិ​​​ត្ដត្រេកអរថា​​​ ​​លុ​​​យទា​​​ំ​​ងនេះ​​​គឺ​​​ជា​​​របស់​​គា​​​ត់​​​ ​​​ពេលនោ​​​ះ​​ខ្ញុ​​​ំ​​​​ក៏បា​​​​នជូ​​​​នលុ​​យទា​​​ំ​​​ងនោ​​​ះ​​អោ​​​យទៅ​​គា​​​ត់​​​​វិ​​​ញ ​​​​គា​​ត់​​ពិ​​​តជា​​​សប្បា​​យចិ​​​ត្ដមែ​​​​នទែ​​​ន ​​​ពេលដែ​​​លរកឃើ​​​​ញលុ​​​យវិ​​​ញ ​​ឯខ្ញុ​​​ំ​​ក៏មា​​​នអា​​រម្មណ៏សប្បា​​​យចិ​​​​ត្ដផងដែ​​រ ​​​ដែ​​​លបា​​នធ្វើ​​​​អំ​​​ពើ​​​ល្អ។ ​​​ភ្លា​​​​មៗនោ​​ះ​​ ​​អ៊ុ​​​​ំ​​​ប្រុ​​ស ​​​គា​​​​ត់​​ក៏បា​​​នដកលុ​​​យចេញពី​​​​ក្នុ​​​​ងថង់​​​​ ​​​ហើ​​​យក៏បា​​​នយកលុ​​​យខ្លះ​​មកអោ​​យខ្ញុ​​​ំ​​​ ​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​

​​

ដែ​​លគា​​​ត់​​​ថា​​​នេះ​​​​ជា​​ទឹ​​កចិ​​​ត្ដបន្ដិ​​​ចបន្ដួ​​ចរបស់​​​គា​​ត់​​​ ​​ប៉ុ​​​ន្ដែ​​ខ្ញុ​​​ំ​​​​បា​​​​នបដិ​​​​សេធពុ​​​​ំ​​​ទទួ​​​លយកនោ​​​​ះ​​​ទេ ​​​ដោ​​​យយល់​​​​ឃើ​​ញថា​​​ធ្វើ​​​​អំ​​ពើ​​​ល្អ ​​​ត្រូ​​​វធ្វើ​​​ដោ​​​យចិ​​ត្ដជ្រះ​​​ថ្លា​​​ ​​​និ​​ងសុ​​ច្ចចិ​​​​ត្ដ ​​​​មិ​​នគួ​​​រចង់​​បា​​នសា​​​​រគន់​​​​អ្វី​​​​ឡើ​​​យ។ដោ​​​យរូ​​បខ្ញុ​​ំ​​​​មិ​​​​នព្រមទទួ​​​លលុ​​​យដែ​​​​លគា​​​ត់​​​អោ​​​យ ​​​គា​​ត់​​​ក៏បា​​​​នអោ​​យពរជ័យនឹ​​ង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

ចែ​​​​ករំ​​​​លែ​​​ក ​​បុ​​ណ្យទា​​​នដែ​​​លគា​​​ត់​​​បា​​​នធ្វើ​​ក្នុ​​ងថ្ងៃ​​​​នេះ​​​ ​​​ដល់​​​រូ​​​បខ្ញុ​​​ំ​​​ ​​​ហើ​​​​យខ្ញុ​​​​ំ​​​ក៏បា​​នលើ​​​​កដៃ​​​សំ​​​​ពះ​​សា​​​ធុ​​​ ​​រួ​​​ចក៏ជិ​​​ះ​​​ត្រលប់​​ចេញមកវិ​​​​ញ។ ​​ពេលមកដល់​​​ផ្ទះ​​ភ្លា​​ម ​​​ខ្ញុ​​ំ​​​បា​​​​នយករឿ​​ងទា​​​​ំ​​​ងអស់​​​​ដែ​​​​លខ្ញុ​​​ំ​​បា​​​​នជួ​​​បប្រទះ​​​ ​​ប្រា​​​​ប់​​ទៅ​​​​កូ​​​ន ​​និ​​ងប្រពន្ធរបស់​​ខ្ញុ​​​ំ​​​​។ ​​កូ​​​នរបស់​​ខ្ញុ​​​​ំ​​​ ​​​ក៏និ​​​​យា​​​​យថា​​ ​​​លោ​​កប៉ា​​​របស់​​​ខ្ញុ​​ំ​​​​ជា​​​ ​​​

​​

​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​

លោ​​​​កប៉ា​​ដ៏ល្អ ​​ហើ​​​យបើ​​​សិ​​​នជា​​​ថ្ងៃ​​​​ណា​​​មួ​​​យ ​​​គេរើ​​សបា​​​​នរបស់​​​​អ្វី​​មួ​​​យដូ​​​​ចខ្ញុ​​​ំ​​នោ​​​ះ​​​ ​​​គេនឹ​​​​ងធ្វើ​​ដូ​​​ចខ្ញុ​​ំ​​​ ​​រួ​​​ចប្រគល់​​របស់​​​នោ​​ះ​​​ ​​​អោ​​​យទៅ​​ម្ចា​​​​ស់​​ដើ​​​មគេវិ​​ញ។ ​​​​ខ្ញុ​​​ំ​​​បា​​​​នយកដៃ​​​​ ​​ទៅ​​​អង្អែ​​លក្បា​​​​លកូ​​នរបស់​​​ខ្ញុ​​​ំ​​ ​​​និ​​​ងងា​​កទៅ​​​ ​​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​

មើ​​លមុ​​ខប្រពន្ធខ្ញុ​​ំ​​​ ​​​​ហើ​​​​យក៏ ​​​ញញឹ​​ម ​​​​ដែ​​​លក្នុ​​ងចិ​​​ត្ត ​​​ខ្ញុ​​​ំ​​​គិ​​តថា​​​ ​​ខ្ញុ​​​ំ​​គួ​​​រតែ​​​ថែ​​រក្សា​​​ ​​​របស់​​​ដែ​​​លខ្ញុ​​ំ​​​មា​​​ន ​​​កុ​​ំ​​​អោ​​យបា​​​ត់​​​បង់​​ ​​កុ​​​​ំ​​​​ចា​​​ំ​​​ទា​​​​ល់​​​​ ​​​តែ​​​បា​​​ត់​​​បង់​​​ទើ​​​បនឹ​​​កស្ដា​​​​យស្រណោ​​​ះ​​៕

​​ShareShareSharePinTweet0 ​Shares