គ្រា​​​ន់​​​តែ​​​ឮពេទ្យប្រា​​​ប់​​​ថា​​​ ​​​កូ​​​នកើ​​​​តមកពិ​​​កា​​​ររា​​​ងកា​​​​យមិ​​​​នគ្រប់​​គ្រា​​​​ន់​​​ ​​​​ប្ដី​​​ក៏សុ​ំ​​​លែ​​​ងលះ​​​​ភ្លា​​​​មៗ ​​​ម្ដា​​​យខិ​​​​តខំ​​​តស៊ូ​​​ចិ​​​ញ្ចឹ​​​មកូ​​​នតែ​​​ម្នា​​ក់​​ឯងរហូ​​​តបា​​​​នក្លា​​​យជា​​​​

ព៍តមានទូរទៅ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​

បរទេស៖ ​​​ក្ដី​​ស្រលា​​​ញ់​​​​របស់​​​ម្ដា​​​យចំ​​​ពោ​​​ះ​​​កូ​​​ន ​​​​ពិ​​​តជា​​​​មា​​នទំ​​​ហំ​​ធំ​​​ធេង ​​​​មិ​​​នអា​​​​ចកា​​​​ត់​​​ថ្លៃ​​​​បា​​​ននោ​​​ះ​​ទេ ​​​​ហើ​​យក៏ ​​មិ​​​ន ​​អា​​​ច ​​​​តប ​​​​ស្នង ​​​រួ​​​ច ​​​បា​​​​ន ​​​​ដែ​​រ ​​​។ ​​​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​

ជា​​ក់​​​ ​​​​ស្ដែ​​​​ង ​​​រឿ​​​ង ​​​រ៉ា​​​វ ​​​មួ​​​យ ​​បា​​​ន ​​​ធ្វើ​​​​ ​​​ឱ្យ ​​​មនុ​​ស្ស ​​ជា​​​ ​​​​ច្រើ​​​ន ​​​​រំ​​​​ភើ​​​ប ​​ចិ​​​ត្ត ​​​យ៉ា​​ង ​​ខ្លា​​​​ំ​​ង ​​​ព្រោ​​​ះ​​​ ​​​ក្ដី​​ ​​​​ស្រលា​​​​ញ់​​​​ ​​របស់​​​ម្ដា​​យ ​​​​អា​​​​ច ​​កែ​​​​ប្រែ​​​ ​​វា​​​សនា​​ ​​​​កូ​​​​ន ​​​​ប្រុ​​​​ស ​​ម្នា​​​ក់​​​​ ​​​ឱ្យ ​​​​ដើ​​​រ ​​​ខុ​​​​ស ​​​​ពី​​​ ​​​​កា​​​​រ ​​​រំ​​​ពឹ​​ង ​​​ទុ​​ក ​​​​របស់​​ ​​​គ្រូ​​​​ពេទ្យ ​​​​។ ​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​

កូ​​​នប្រុ​​​​ស ​​​​ដែ​​លពេទ្យប្រា​​​ប់​​​ថា​​​​ ​​​នឹ​​​ងកើ​​​​តមកពិ​​​​កា​​​​ររា​​​​ងកា​​​យមិ​​នគ្រប់​​​គ្រា​​​ន់​​ ​​​ឥឡូ​​​វបា​​​​នក្លា​​​យជា​​និ​​ស្សិ​​តនៅ​​​សកលវិ​​​ទ្យា​​ល័យល្បី​​​បំ​​​​ផុ​​ត។ ​​​​នៅ​​​ ​​​ពេល ​​​​ដែ​​​ល ​​កំ​​​ពុ​​​​ង ​​ពពោ​​ះ​​ ​​​​គ្រូ​​​ ​​​ពេទ្យ ​​​បា​​ន ​​​ស្កេន ​​មើ​​​ល ​​​និ​​​ង ​​​បញ្ជា​​​​ក់​​​ ​​​ថា​​​​ ​​​កូ​​​​ន ​​​ប្រុ​​​​ស ​​​​នោ​​​ះ​​​​ ​​​​អា​​​ច ​​មា​​​នរា​​​​ង ​​កា​​​យ ​​​​មិ​​ន ​​​គ្រប់​​​ ​​​គ្រា​​​ន់​​​ ​​​និ​​​ង ​​ប្រា​​​ប់​​​ ​​ថា​​​​ ​​​​ឱ្យ ​​រំ​​​ ​​​លូ​​​ត ​​​ដើ​​​ម្បី​​​ ​​កុ​​​ំ​​​ ​​​​ឱ្យ ​​​ពិ​​​​ ​​​បា​​​ក ​​​​ទៅ​​​​ ​​​ថ្ងៃ​​​ ​​​ក្រោ​​​យ ​​​។ ​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​

ចំ​​​​ណែ​​​កប្ដី​​របស់​​​នា​​​ង ​​​ក៏បា​​នយល់​​​​ស្របដែ​​រ ​​​ប៉ុ​​​​ន្តែ​​​​អ្នកម្ដា​​យរូ​​បនេះ​​​មិ​​​នព្រមបោ​​ះ​​​បង់​​​​តំ​​​ណក់​​​ឈា​​មឡើ​​​យ ​​​ហើ​​​យសន្យា​​ទទួ​​លរ៉ា​​​​ប់​​​រងថែ​​​មទៀ​​​ត។ ​​​​គ្រូ​​ ​​​ពេទ្យ ​​​បា​​​​ន ​​​​ប្រា​​ប់​​​ ​​ថា​​​ ​​​​វា​​ ​​​ប្រហែ​​​ល ​​មិ​​ន ​​​អា​​ច ​​ទៅ​​​​ ​​​​រួ​​​​ច ​​​ទេ ​​​​ក្នុ​​​ង ​​​កា​​​​រ ​​​ជួ​​​​យ ​​​កូ​​​​ន ​​​ដែ​​​ល ​​​ខុ​​​ស ​​​ប្រ ​​​​ក្រ ​​​តី​​​​ ​​​នេះ​​​ ​​​​ហើ​​​យ ​​​ពេល ​​ធំ​​​​ ​​​ឡើ​​​ង ​​​​កូ​​​ន ​​​ប្រុ​​​ស ​​នោ​​ះ​​​ ​​​នឹ​​ង ​​​ពិ​​​​ ​​​កា​​រ ​​​​ឬ ​​មា​​​ន ​​​បញ្ញា​​​​ ​​​ស្មា​​​រតី​​ ​​​​ខ្សោ​​យ ​​​ខុ​​​ស ​​ពី​​​​ ​​​​ធម្មតា​​​​ ​​​។ ​​​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​

ដោ​​យ ​​​​សា​​​រ ​​មា​​ន ​​​បញ្ហា​​ ​​​ជម្លោ​​​ះ​​​​ ​​​​ក្នុ​​​ង ​​​គ្រួ​​​សា​​​រ ​​​​ក្រោ​​​យ ​​​​មក ​​​​ប្ដី​​​​ ​​​របស់​​​ ​​នា​​​​ង ​​​​បា​​​ន ​​លែ​​​​ង ​​លះ​​​​ ​​គ្នា​​​ ​​​ហើ​​យ ​​​អ្នកស្រី​​​​ ​​​​ZouHongyan ​​ត្រូ​​វ ​​​ចិ​​ញ្ចឹ​​ម ​​​​កូ​​​ន ​​ដែ​​ល ​​​​គ្រូ​​​​ពេទ្យ ​​​ថា​​ ​​​មិ​​​ន ​​​​ប្រ ​​​​ក្រ ​​​តី​​ ​​​នេះ​​​​ ​​​តែ​​ ​​​ម្នា​​​ក់​​​​ ​​ឯង ​​​​។ប្រហែ​​លជា​​​ឪពុ​​កខ្មា​​​ស់​​​​អៀ​​​នព្រោ​​​ះ​​​កូ​​​នប្រុ​​​សពិ​​​កា​​​​រហើ​​​​យត្រូ​​​​វកា​​រប្រា​​​​ក់​​ច្រើ​​​នដើ​​​ម្បី​​​រស់​​​​។ ​​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​

ស្ត្រី​​​ជា​​​ម្ដា​​​យ ​​​មា​​​​នមុ​​​ខរបរជា​​​ច្រើ​​ន ​​​ដែ​​​​ល ​​​មា​​​ន ​​​ទា​​ំ​​​ង ​​​​កា​​​​រ ​​​ងា​​រ ​​​ពេញ ​​​ម៉ោ​​​​ង ​​នៅ​​​ ​​សា​​​​កលវិ​​ទ្យា​​​ល័យ ​​Wuhanព្រមទា​​ំ​​​​ងកា​​​រងា​​​រក្រៅ​​ម៉ោ​​​ងនៅ​​​ក្រុ​​​មហ៊ុ​​​​នធា​​​នា​​​រ៉ា​​ប់​​​រង។ ​​ធ្វើ​​​​បែ​​​បនេះ​​​ ​​​ទើ​​​​បនា​​ងអា​​​ចរកប្រា​​​​ក់​​​​ដើ​​​​ម្បី​​​ផ្គត់​​​ ​​​ផ្គង់​​កា​​​​ររស់​​​នៅ​​​ ​​ព្រមទា​​​​ំ​​​ងព្យា​​​បា​​​លកូ​​​នប្រុ​​​​ស។ ​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​

នា​​​ង ​​​​ថែ​​ម ​​​​ទា​​​ំ​​​​ង ​​​ព្យា​​​ ​​​យា​​​ម ​​​រៀ​​​ន ​​ចា​​​​ប់​​​​ ​​​សរសៃ​​​​ ​​​​ដើ​​​​ម្បី​​​ ​​ធ្វើ​​​ ​​​ចលនា​​ ​​​សា​​​ច់​​​ ​​ដុ​​ំ​​​​ ​​​​កូ​​​​ន ​​​​ប្រុ​​​ស ​​​កុ​​​ំ​​​ ​​ឱ្យស្វិ​​​ត ​​​និ​​​ងបង្រៀ​​​ន ​​ដោ​​​​ះ​​ស្រា​​​​យ ​​​លំ​​​ហា​​​​ត់​​ ​​​ពិ​​​បា​​​​ក ​​នា​​​ៗ ​​​​ដើ​​ម្បី​​​​ ​​​​ឱ្យ ​​មា​​ន ​​​ខួ​​​​រ ​​ក្បា​​​ល ​​​ល្អ ​​​​។ ​​​កូ​​​នប្រុ​​​សនេះ​​​​ ​​មិ​​​នអា​​​​ចកា​​​ន់​​​ចង្កឹ​​​ះ​​​បា​​​​នឡើ​​​​យ ​​​​ប៉ុ​​​ន្តែ​​​ស្ត្រី​​​​ជា​​​ម្ដា​​​យបា​​នព្យា​​​យា​​​មបង្រៀ​​ន ​​​​ទោ​​​​ះ​​​គ្រួ​​​​សា​​រប្រា​​​ប់​​​​ថា​​​មិ​​នអា​​ចទៅ​​​រួ​​ចក្ដី​​​ ​​​ហើ​​​​យក្នុ​​​​ងចិ​​ត្តនា​​ងតែ​​​​ងគិ​​​តថា​​​​ ​​​មិ​​ន ​​​ចង់​​​ ​​​ឱ្យ ​​​​កូ​​​​ន ​​​ប្រុ​​​ស ​​​​ខ្មា​​​​ស ​​​គេ ​​ពេល ​​ធំ​​​ ​​ឡើ​​​ង ​​​។ ​​កា​​​រតស៊ូ​​​​ ​​និ​​​​ងកម្លា​​​ំ​​​ងចិ​​​ត្តរបស់​​ម្ដា​​យ ​​មិ​​​​នអត់​​ប្រយោ​​ជន៍ឡើ​​​យ ​​​ព្រោ​​​ះ​​​ពេលធំ​​​ឡើ​​​ង ​​DingDing ​​បា​​​​នបញ្ចប់​​​ថ្នា​​​ក់​​​​បរិ​​​​ញ្ញា​​​បត្រដោ​​​យជោ​​​​គជ័យ ​​​ហើ​​​យក្រោ​​​​យមកក៏មា​​​​នវា​​​​សនា​​​ជា​​​ប់​​​ទៅ​​រៀ​​​ននៅ​​​សា​​​កលវិ​​​ទ្យា​​​ល័យ ​​​Harvard ​​​របស់​​​​ ​​ស ​​​ហ ​​​​រដ្ឋ ​​​អា​​ ​​​​មេ ​​​​រិ​​ក ​​ទៀ​​​​ត។ ​​​

​​

​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

មនុ​​​ស្សជា​​​​ច្រើ​​​ន ​​​បា​​​ននា​​​ំ​​​គ្នា​​​ចែ​​​ករំ​​លែ​​​​ករឿ​​ងរ៉ា​​វនេះ​​​​ ​​ហើ​​​យរំ​​​​ភើ​​បចិ​​​ត្តយ៉ា​​ង ​​​ខ្លា​​​​ំ​​​ង ​​​ចំ​​​​ពោ​​​ះ​​​ ​​​កា​​​​រ ​​​​លះ​​​បង់​​ ​​​របស់​​​​ ​​​ម្ដា​​យ ​​​​របស់​​ ​​​​គេ ​​ដែ​​​ល ​​​អា​​​ច ​​​ប្ដូ​​​រ ​​​​វា​​​​សនា​​​ ​​​​កូ​​​ន ​​​ប្រុ​​​​ស ​​​ពិ​​​​ ​​កា​​​​រ ​​នោ​​ះ​​​ ​​បា​​​ន៕

​​ShareShareSharePinTweet0 ​​Shares