មិ​នចង់​ទៅ​​ពិ​និ​​ត្យផ្ទៃ​ពោ​ះ​ ​​ដើ​​ម្បី​​សន្សំ​​លុ​​យព្រោ​​ះ​តែ​ក្រី​ក្រ ​​ស្រ្តី​ម្នា​​ក់​មា​នកា​រភ្ញា​ក់​ផ្អើ​ល ​និ​ងសោ​កស្តា​​យយ៉ា​​ងខ្លា​​ំ​ង ​​បន្ទា​​ប់​ពី​នា​ងសំ​​រា​លកូ​នរួ​ច

ព៍តមានទូរទៅ

​ ​​ ​​ ​​

 

 

ប្រទេសចិ​​ន៖ ​ដោ​​យគិ​តថា​​ទា​​រកក្នុ​​ងផ្ទៃ​​របស់​​នា​ងមា​​នសុ​​ខភា​ពល្អអំ​ឡុ​ងពេលមា​​នផ្ទៃ​​ពោ​​ះ​​នោ​​ះ​​ ​​ស្រ្តី​​ដែ​​លនឹ​ងជិ​តក្លា​​យជា​​ម្ដា​​យនេះ​​ពុ​​ំ​បា​នទៅ​​ពិ​​និ​​ត្យផ្ទៃ​ពោ​​ះ​ទេ ​ដើ​​ម្បី​​សន្សំ​លុ​​យសម្រា​ប់​​គ្រួ​​សា​រក្រី​ក្ររបស់​នា​ងទេ។

 

 

​​ ​​ ​ ​​

ចំ​ពោ​ះ​​ស្ត្រី​​កា​​រមា​នផ្ទៃ​ពោ​ះ​និ​ងកា​​រសម្រា​លកូ​​នត្រូ​​វបា​នគេមើ​លឃើ​ញថា​​ជា​​ព្រឹ​​ត្តិ​កា​រណ៍សំ​​ខា​​ន់​នៅ​ក្នុ​​ងជី​វិ​​តហើ​យនេះ​ក៏ជា​ដំ​ណា​​ក់​​កា​លដែ​​លត្រូ​វកា​​រកា​​រយកចិ​​ត្តទុ​កដា​ក់​​និ​​ងកា​រថែ​ទា​​ំ​​ផងដែ​​រ។ ​ក្នុ​​ងអំ​​ឡុ​ងពេលមា​​នផ្ទៃ​ពោ​​ះ​ម្តា​យត្រូ​​វយកចិ​ត្តទុ​​កដា​​ក់​លើ​​រឿ​ងជា​​ច្រើ​​នដូ​​ចជា​របបអា​​ហា​រ ​​កា​​រសម្រា​ក ​លំ​​ហា​ត់​ប្រា​ណ ​​ពិ​និ​​ត្យអេកូ​ ​​និ​​ងកា​រមា​នផ្ទៃ​ពោ​​ះ​។

 

 

​​ ​ ​ ​

ជួ​នកា​​លទា​​រកអា​​ចមា​​នភា​​ពមិ​នប្រក្រតី​ ​ដូ​ច្នេះ​​ស្រី្តមា​នផ្ទៃ​​ពោ​​ះ​ត្រូ​​វកា​​រកា​រថែ​​ទា​ំ​មុ​នពេលសម្រា​​លកូ​​ន។ ​រឿ​ងរ៉ា​​វរបស់​​ស្រ្តី​មា​​នផ្ទៃ​​ពោ​​ះ​​អា​យុ​​ ​29 ​​ឆ្នា​ំ​មកពី​​ឡៅ​​នី​ងគឺ​ជា​ឧទា​ហរណ៍ធម្មតា​​។

 

 

​ ​​ ​

ក្លា​យជា​​ស្រ្តី​មា​​នផ្ទៃ​ពោ​​ះ​ក្រោ​យពី​​រៀ​បកា​​របា​ន ​​2 ​ឆ្នា​​ំ​នា​ងមា​នកា​​ររំ​​ភើ​​បនិ​​ងសប្បា​យរី​ករា​យណា​​ស់​។ ​​នេះ​គឺ​​ជា​​ដំ​​ណឹ​​ងល្អសម្រា​ប់​ប្តី​​របស់​​នា​​ងនិ​ងគ្រួ​​សា​ររបស់​​ពួ​កគេ។ ​​ទោ​ះ​ជា​យ៉ា​ងណា​ក៏ដោ​​យប្តី​ប្រពន្ធនេះ​​មា​នកា​​រព្រួ​​យបា​​រម្ភយ៉ា​​ងខ្លា​​ំ​ងដោ​​យសា​​រពួ​​កគេទា​ំ​​ងពី​​រនា​​ក់​ជា​​កម្មករដែ​​លមា​​នចំ​ណូ​លទា​​ប។

​ ​​ ​​ ​​

 

 

ក្នុ​​ងអំ​​ឡុ​​ងពេលមា​​នផ្ទៃ​​ពោ​ះ​​ស្រ្តី​ដែ​លជិ​​តក្លា​យជា​ម្តា​​យរូ​បនេះ​មា​នសំ​ណា​​ងនៅ​ពេលដែ​លនា​​ងត្រូ​វបា​នគេផ្តល់​អា​​ហា​​រឆ្ងា​ញ់​​និ​​ងថែ​រក្សា​​ដោ​យបងប្អូ​​នជី​​ដូ​នមួ​យស្វា​មី​របស់​​នា​​ងដែ​​លតែ​​ងតែ​រំ​​លឹ​កនា​ងថា​ត្រូ​​វទៅ​មន្ទី​រពេទ្យដើ​​ម្បី​​ធ្វើ​​កា​​រពិ​និ​ត្យផ្ទៃ​ពោ​​ះ​។

​ ​ ​ ​

 

 

ទោ​​ះ​​បី​​ជា​​យ៉ា​ងណា​ក៏ដោ​​យដោ​យគិ​​តថា​​ទា​​រកក្នុ​​ងផ្ទៃ​របស់​នា​ងមា​​នសុ​ខភា​ពល្អអំ​ឡុ​​ងពេលមា​នផ្ទៃ​​ពោ​​ះ​​នោ​ះ​ម្ដា​យនេះ​​ពុ​​ំ​បា​​នទៅ​​ធ្វើ​កា​រពិ​និ​​ត្យផ្ទៃ​ពោ​ះ​​ទេ ​ដើ​ម្បី​​ជួ​​យសន្សំ​​លុ​​យសម្រា​ប់​​គ្រួ​​សា​​រក្រី​​ក្ររបស់​​នា​ង។ ​នា​​ងបា​​នទៅ​មន្ទី​រពេទ្យជា​លើ​កដំ​បូ​ងដើ​ម្បី​​បញ្ជា​​ក់​​ថា​ទា​​រកពិ​តជា​នៅ​​ក្នុ​ងស្បូ​​នរបស់​​នា​ង។

​​ ​ ​​ ​

 

 

បញ្ហា​នេះ​បា​​នចា​​ប់​​ផ្តើ​មកើ​​តឡើ​ងនៅ​​ពេលមុ​​ន ​​2 ​សប្តា​ហ៍នៃ​​ថ្ងៃ​​កើ​​តដែ​​លត្រូ​​វបា​​នសន្និ​ដ្ឋា​​នថា​នា​​ងមា​​នសញ្ញា​គ្មា​​នកំ​​លា​​ំ​ងដើ​​ម្បី​​បង្កើ​តកូ​​នបា​ន។ ​ដោ​យដឹ​ងរឿ​ងនេះ​បងប្អូ​​នជី​ដូ​នមួ​យបា​​ននា​ំ​​នា​ងទៅ​​មន្ទី​​រពេទ្យ។

​ ​ ​​ ​

 

 

នៅ​​មន្ទី​រពេទ្យបន្ទា​​ប់​ពី​ពិ​​និ​ត្យមើ​លហើ​យ ​វេជ្ជបណ្ឌិ​​តបា​​នស្នើ​​សុ​ំ​ឱ្យធ្វើ​កា​​រវះ​កា​​ត់​ជា​​បន្ទា​​ន់​​ដោ​យសា​រតែ​​ទឹ​កភ្លោ​ះ​​ត្រូ​វបា​​នឆ្លងចូ​លខ្លួ​នទា​រក។ ​ទា​​រកបា​នទទួ​លរងពី​ជម្ងឺ​​ម្យ៉ា​ង ​(Meconium ​Aspiration)។ ​​ដូ​ច្នោ​​ះ​ហើ​​យនៅ​ពេលដែ​​លទា​​រកកើ​​តវា​​នឹ​ងមា​​នគ្រោ​ះ​ថ្នា​​ក់​។

​ ​ ​​ ​

 

កា​រវះ​​កា​​ត់​លើ​កទី​ ​​1 ​​បា​នកើ​​តឡើ​​ងយ៉ា​​ងឆា​ប់​រហ័សហើ​យទា​រកត្រូ​​វបា​នយកចេញពី​​រា​​ងកា​​យរបស់​​ម្ដា​យ។ ​​ទោ​​ះ​​ជា​​យ៉ា​​ងណា​ក៏ដោ​យទា​​រកទើ​​បនឹ​ងកើ​​តត្រូ​​វបា​នបញ្ជូ​នទៅ​បន្ទប់​​សង្គ្រោ​ះ​​បន្ទា​​ន់​ភ្លា​​ម។

​ ​ ​ ​

 

គ្រូ​ពេទ្យបា​​ននិ​យា​យថា​ទា​រកបា​នស្រូ​​បជា​តិ​ទឹ​កភ្លោ​ះ​​ជា​​មួ​​យនឹ​ង ​meconium ​​និ​​ងមា​​នកា​​រឆ្លងរា​​លដា​លដល់​​ទា​រកស្ថា​​នភា​ពសុ​​ខភា​ពនា​ពេលបច្ចុ​​ប្បន្ននេះ​គឺ​​គួ​រឱ្យព្រួ​​យបា​រម្ភ។ ​​ពួ​​កគេថែ​​មទា​​ំ​ងនិ​យា​យថា​​គ្រួ​​សា​រអា​ចប្រឈមមុ​ខនឹ​​ង ​​“ស្ថា​នភា​​ពអា​ក្រក់​បំ​ផុ​​ត” ​។

​ ​​ ​​ ​​ShareShareSharePinTweet0 ​​Shares