សំ​ខា ​​ន់​​ណា​​ស់​ ​​ត្រូ​​វយល់​ដឹ​ងទា​​ំ​ងអស់​គ្នា​! ​រោ​ គសញ្ញា​ ​​ទា​ំ​​ង​៩​ ​នេះ​ ​​បង្ហា​ញថា​​ក្រលៀ​នរប ស់​​អ្នក ​មា​នបញ្ហា​​ដំ​​ណើ​រកា​​រមិ​នល្អ

ព៍តមានទូរទៅ

​ ​ ​​ ​​ ​​ ​ ​ ​​ ​ ​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

ជា​រៀ​ងរា​ល់​​ថ្ងៃ​ខួ​រក្បា​​លរបស់​​យើ​​ងដំ​​ណើ​រកា​​រព័ត៌មា​នយ៉ា​​ងច្រើ​​នដែ​លយើ​​ងមិ​​នអា​​ចគិ​​តដល់​ ​ហើ​​យរា​ងកា​​យរបស់​យើ​​ងធ្វើ​រា​​ប់​ពា​ន់​​សកម្មភា​​ព។ ​កា​​ររស់​​នៅ​​ក្នុ​ងពិ​ភពមមា​ញឹ​កនេះ​ធ្វើ​ឱ្យយើ​ងភ្លេចផ្ដោ​​តអា​រម្មណ៍ទៅ​​លើ​សញ្ញា​​ដែ​លរា​ងកា​យរបស់​យើ​ងផ្ដល់​ឱ្យ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើ​​យផលវិ​បា​​កនៃ​កា​​រមិ​​នយល់​​ពី​សញ្ញា​​ទា​​ំ​ងនោ​​ះ​​ធ្វើ​​ឱ្យអ្នកមា​នជម្ងឺ​​ ​​ធ្ង ​​ន់​​ ​​ធ្ងរ។ ​ចំ​ណុ​​ចមួ​​យដែ​​លសំ​ខា​ន់​ក្នុ​​ងចំ​​ណោ​មចំ​​នុ​ចជា​ច្រើ​ននោ​​ះ​​គឺ​​ ​ក្រលៀ​ន។ ​​ទា​​ំ​​ងអស់​​នេះ​ជា​រោ​​គសញ្ញា​​ដែ​លបង្ហា​​ញថា​​ ​ក្រលៀ​នរបស់​​អ្នកមា​នបញ្ហា​​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

១.គេងមិ​​នលក់​​ ​​៖ ​​នៅ​ពេលដែ​លក្រលៀ​នរបស់​​អ្នក ​​មិ​​នដំ​​ណើ​រកា​របា​នត្រឹ​​មត្រូ​វ ​​វា​មា​នន័យថា​​ជា​តិ​​ ​ពុ​​ ​ល ​មិ​នអា​​ចចេញពី​ក្នុ​​ងខ្លួ​​នទៅ​​កា​ន់​​ទឹ​​កនោ​មនោ​​ះ​​ទេ ​​ហើ​​យនិ​​ងនៅ​ក្នុ​​ង ​​ឈា​ ​​.ម។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជា​​តិ​ ​ពុ​​ ​​ល ​នៅ​​ក្នុ​ងខ្លួ​នកើ​នឡើ​​ងធ្វើ​ឱ្យអ្នកពិ​បា​កក្នុ​​ងកា​​រគេងលក់​។ ​​ហេតុ​​ដូ​​ចនេះ​​ហើ​​យ ​ទើ​បធ្វើ​ឱ្យអ្នកគេងបា​នតិ​ច ​​ហើ​​យអ្នកអា​ចនឹ​ងប្រឈមមុ​ខនឹ​ងកា​រ ​​ខូ​ ​ច ​ក្រលៀ​​ន។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចំ​ពោ​ះ​អ្នកដែ​​លកើ​​តមា​​នជំ​ងឺ​ក្រលៀ​​នរ៉ា​ំ​​រ៉ៃ​​ ​ភា​គច្រើ​នគេពិ​​បា​កដកដង្ហើ​ម ​​មូ​​លហេតុ​មួ​​យនេះ​កើ​​តឡើ​ង ​​ម្ដង ​ឬច្រើ​​នដង ​ដែ​លអ្នកពិ​បា​​កដកដង្ហើ​​មនៅ​​ពេលដែ​លអ្នកគេងលក់​​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

កា​​រពិ​​បា​កដកដង្ហើ​​មរបស់​អ្នកពី​​ ​ពី​​របី​​វិ​នា​​ទី​​ទៅ​​មួ​យនា​​ទី​។ ​​ហើ​​យនៅ​ពេលដែ​លដង្ហើ​មត្រលប់​​មកវិ​​ញនឹ​​ងលឺ​​ស្រមុ​​ក។ ​បើ​​នៅ​​តែ​​មា​​នរឿ​ងបែ​បនេះ​កើ​​តឡើ​ងអ្នកត្រូ​វទៅ​​ពេទ្យដើ​​ម្បី​​រករោ​គវិ​និ​​ច្ឆ័យ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​

២. ​​ឈឺ​​ក្បា​​ល ​​អស់​​កម្លា​​ំ​ង ​​និ​ងខ្សោ​​យ៖ ​តម្រងនោ​មដំ​ណើ​រកា​រល្អ ​និ​​ងត្រឹ​​មត្រូ​វអា​​ចបម្លែ​​ងវី​តា​​មី​ន ​D ​​ទៅ​ក្នុ​ងខ្លួ​​នរបស់​យើ​ងដើ​​ម្បី​​រក្សា​ឆ្អឹ​ងរឹ​​ងមា​​ំ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

និ​ងផលិ​​តអ័រម៉ូ​នហៅ​​ថា​ ​Erythropoietin ​​(EPO) ​។ ​​អ័រម៉ូ​​ននេះ​ដើ​រតួ​​នា​​ទី​យ៉ា​​ងសំ​ខា​ន់​ក្នុ​ងកា​​រផលិ​​តកោ​សិ​កា​​ឈា​ ​.ម ​​ក្រហម។​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅ​ពេលតម្រងនោ​​មដំ​ណើ​​រកា​រមិ​​នបា​​នត្រឹ​​មត្រូ​វ ​វា​ផលិ​​ត ​EPOបា​​នតិ​ច ​។ ​​កា​​រធ្លា​ក់​​ចុ​ះ​នៃ​កោ​សិ​​កា​​ ​​ឈា​ ​​.ម ​​ក្រហម ​​ធ្វើ​​ឱ្យឆា​ប់​​អស់​​កម្លា​​ំ​​ងទា​ំ​​ងសា​ច់​ដុ​​ំ​​ ​​និ​ងខួ​​រក្បា​​លរបស់​អ្នក។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

៣. ​​ស្បែ​​កស្ងួ​ត ​​និ​ងរមា​​ស់​​ស្បែ​ក ​៖ ​​ចំ​​ពោ​ះ​ក្រលៀ​​នដែ​លមា​​នសុ​ខភា​​ពល្អ ​​ធ្វើ​​កា​​របា​នយ៉ា​ងច្រើ​​នដូ​ចជា​​ ​យកជា​​ ​​ពុ​ ​ល ​​ចេញពី​​រា​ងកា​​យ ​និ​ងធា​​តុ​​រា​​វចេញពី​​ ​ឈា​​ ​.ម ​ជួ​​យផលិ​តគ្រា​​ប់​ ​​ឈា​​ ​.ម ​​ក្រហម ​​និ​ងបរិ​មា​ណធា​តុ​​រ៉ែ​​នៅ​​ក្នុ​​ងខ្លួ​​នឱ្យបា​នត្រឹ​​មត្រូ​​វ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

រមា​ស់​​ស្បែ​​ក ​និ​​ងស្បែ​កមា​នសភា​​ពស្ងួ​​តមា​នន័យថា​​ ​​ក្រលៀ​នរបស់​អ្នកបរា​ជ័យក្នុ​ងកា​​រធ្វើ​​ឱ្យរា​ងកា​​យរបស់​​មា​​នតុ​​ល្យភា​ពពី​​សា​រធា​​តុ​រ៉ែ​ ​និ​​ងសា​រធា​តុ​ចិ​ញ្ចឹ​​ម ​​ដែ​លជា​​លទ្ធផលដែ​លធ្វើ​​ឱ្យអ្នកមា​​នជំ​ងឺ​​ក្រលៀ​​ន។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

ប្រសិ​នបើ​ស្បែ​​ករបស់​អ្នកស្ងួ​ត ​និ​​ងរមា​​ស់​​ ​​គួ​រតែ​​ព្យា​​យា​​មរក្សា​ជា​តិ​ទឹ​​កនៅ​ក្នុ​​ងខ្លួ​នរបស់​​អ្នក។ ​​អ្នកត្រូ​​វចងចា​ំ​​ថា​​ ​មុ​ននឹ​​ងប្រើ​​ប្រា​ស់​ថ្នា​​ំ​​ណា​​មួ​​យ ​អ្នកគួ​​រតែ​ទៅ​​ពិ​ភា​​ក្សា​​ជា​គ្រូ​​ពេទ្យជា​មុ​នសិ​​ន ​​ពុ​​ំ​នោ​ះ​​ទេ ​ថ្នា​ំ​ទា​​ំ​ងអស់​នោ​​ះ​​កា​​ន់​តែ​​ធ្វើ​​ឱ្យក្រលៀ​​នរបស់​​អ្នក ​​ខូ​​ ​ច។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

៤. ​មា​នក្លិ​ ​​ន ​មា​​ត់​​មិ​នល្អ ​​៖ ​នៅ​ពេលកា​កសំ​ណល់​​កើ​តឡើ​​ងនៅ​ក្នុ​ង ​ឈា​​ ​.ម ​វា​ផ្លា​ស់​​ប្តូ​​ររសជា​​តិ​នៃ​អា​​ហា​​រ ​វា​ធ្វើ​​ឱ្យមា​ត់​របស់​អ្នកមា​​ន ​ក្លិ​ ​ន ​​មិ​នល្អ។ ​​កា​​រមា​​នខ្យល់​​ដកដង្ហើ​មអា​ក្រក់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

គឺ​ជា​​សញ្ញា​មួ​យទៀ​តនៃ​​កា​​រមា​​នជា​តិ​​ ​​ពុ​​ ​​ល ​និ​​ងកា​​រចម្លងរោ​​គច្រើ​នពេកនៅ​​ក្នុ​ងសរសៃ​​ ​ឈា​ ​.ម។ ​​លើ​សពី​​នេះ​អ្នកអា​ចបា​ត់​​បង់​​ចំ​ណង់​​អា​​ហា​​ររបស់​​អ្នកជា​​ទូ​​ទៅ​ដែ​លអា​ចនា​​ំ​ឱ្យទម្ងន់​​របស់​មិ​​នល្អ។​​

​​

​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៥. ​ដង្ហើ​មខ្លី​​៖ ​​ទំ​​នា​​ក់​ទំ​នងរវា​ងជំ​​ងឺ​តម្រងនោ​ម ​​និ​ងដកដង្ហើ​​មខ្លី​ ​ជា​​ពិ​​សេសមកពី​​កត្តា​ទា​​ំ​ងពី​រនេះ​។ ​​ទី​មួ​យ ​ដំ​​បូ​ងសា​​រធា​តុ​រា​វបន្ថែ​​មនៅ​ក្នុ​ងរា​ងកា​យរា​​លដា​លចូ​លទៅ​​ក្នុ​​ងសួ​​ត​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

នៅ​​ពេលតម្រងនោ​​មមិ​​នដំ​​ណើ​​រកា​រល្អ។ ​​ទី​ពី​​រ ​​ភា​​ពស្លេកស្លា​​ំ​​ងធ្វើ​ឱ្យរា​ងកា​យ ​និ​​ងអុ​កស៊ី​ហ៊្សែ​នរបស់​​អ្នកខ្សោ​​យហេតុ​​នេះ​បណ្តា​​លឱ្យមា​​នដង្ហើ​មខ្លី​​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

៦. ​ហើ​ ​​ម ​​ជើ​ង ​កជើ​​ង ​​និ​​ងដៃ​ ​៖ ​​តម្រងនោ​មដែ​លដំ​ណើ​រកា​​រមិ​​នល្អ ​មិ​នត្រូ​វយកសា​​រធា​តុ​​រា​​វច្រើ​នពី​រា​​ងកា​​យ។ ​​នេះ​​នា​ំ​​ឱ្យមា​​នកា​​ររក្សា​​សូ​​ដ្យូ​​មដែ​​លបណ្តា​​លអោ​​យកជើ​​ង ​និ​​ងដៃ​​របស់​អ្នក ​ហើ​​ ​​ម។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

កា​​រ ​ហើ​ ​​ម ​​ផ្នែ​​កខា​​ងក្រោ​មនៃ​រា​​ងកា​យរបស់​​អ្នក ​ក៏អា​ចចង្អុ​​លបង្ហា​​ញអំ​ពី​​បញ្ហា​​បេះ​ដូ​​ង ​​និ​ងជំ​ងឺ​ថ្លើ​មផងដែ​​រ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

ជួ​​នកា​​លកា​រលេបថ្នា​​ំ​​ ​​តមប្រៃ​​ ​​និ​​ងកា​ត់​​បន្ថយជា​​តិ​ទឹ​កច្រើ​នពេកនៅ​ក្នុ​​ងខ្លួ​​នរបស់​អ្នកអា​​ចបញ្ឈប់​​កា​រ ​ហើ​​ ​​ម។ ​​ប្រសិ​នបើ​វា​​មិ​​នអា​​ចជួ​​យបា​​ន ​សូ​​មទៅ​​ពិ​គ្រោ​​ះ​​ជា​មួ​យគ្រូ​ពេទ្យ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

៧. ​​ឈឺ​ចង្កេះ​​ ​​ឬខ្នង ​​៖ ​​ជំ​​ងឺ​​ខ្សោ​យតម្រងនោ​មអា​ចបណ្តា​លអោ​យឈឺ​ខ្នងដែ​លជា​​ធម្មតា​​ស្ថិ​​តនៅ​​ជ្រៅ​​ ​​និ​​ងស្ថិ​តនៅ​​ខា​​ងក្រោ​​មនៃ​​ឆ្អឹ​ងខ្នង។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

វា​អា​​ចត្រូ​វបា​នគេដឹ​ងនៅ​​ផ្នែ​​កខា​ងមុ​​ខនៃ​​តំ​បន់​ក្រលៀ​ន ​​ឬត្រគា​​ក។ ​កា​​រឈឺ​ខ្នង ​​និ​ងឈឺ​​ចង្កេះ​អា​​ចបណ្តា​​លមកពី​តម្រងនោ​​ម ​ខូ​​ ​​ច ​​ហើ​​យវា​នឹ​​ងធ្វើ​ឱ្យអ្នកកើ​​តជំ​ងឺ​តម្រងនោ​ម។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

៨. ​​ហើ​​ ​​ម ​​ភ្នែ​ក ​​៖ ​សញ្ញា​​ដំ​​បូ​ងដែ​​លប្រព័ន្ធតម្រងនោ​​មរបស់​​អ្នកត្រូ​​វបា​​ន ​បំ​ ​ផ្លា​​ ​​ញ ​គឺ​​កា​​រចា​​ប់​ផ្តើ​​មនៃ​ប្រូ​តេអ៊ី​ននៅ​​ក្នុ​​ងទឹ​កនោ​​មដែ​​លអា​ចបណ្តា​លអោ​យមា​នកា​​រ ​ហើ​ ​​ម ​នៅ​​ជុ​ំ​វិ​​ញភ្នែ​ក។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

កា​​រ ​​ហើ​ ​ម ​នៅ​​ជុ​ំ​វិ​​ញភ្នែ​ករបស់​​អ្នកអា​​ចឱ្យដឹ​ងបា​នថា​​ ​​តម្រងនោ​​មរបស់​អ្នកលែ​ងចម្រុ​​ះ​ទឹ​កនោ​​មបា​​នល្អ ​ហើ​យវា​ធ្វើ​ឱ្យសា​​រធា​​តុ​ប្រូ​តេអ៊ី​នហូ​រតា​​មទឹ​កនោ​​មអស់​​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

៩. ​ពណ៌ទឹ​​កនោ​​មមា​នកា​រផ្លា​​ស់​ប្ដូ​រ ​៖ ​តម្រងនោ​​មរបស់​អ្នកមា​នតួ​​រនា​ទី​​ក្នុ​ងកា​រផលិ​​តទឹ​កនោ​​ម ​​និ​​ងកា​​ត់​​បន្ថយកា​​កសំ​​ណល់​តា​មរយៈទឹ​​កនោ​​ម។ ​កា​​រផ្លា​ស់​ប្តូ​រក្លិ​ន ​ពណ៌ ​និ​​ងរូ​បរា​ងនៃ​​ទឹ​​កនោ​មអ្នកត្រូ​​វតែ​​ចា​ប់​​អា​​រម្មណ៍ចំ​​ពោ​ះ​វា​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

-កា​រកើ​នឡើ​ងនូ​​វតម្រូ​​វកា​រនោ​ម ​ជា​​ពិ​​សេសនៅ​ពេលយប់​។ ​​គ្រប់​​ទី​​កន្លែ​​ងចន្លោ​​ះ​​ពី​ ​៤ ​ទៅ​ ​​១០ ​​ដងក្នុ​​ងមួ​​យថ្ងៃ​ត្រូ​​វបា​នគេចា​ត់​ទុ​កជា​​ធម្មតា​​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​

​​

-មា​ន ​​ឈា​​ ​​.ម ​ក្នុ​​ងទឹ​កនោ​ម។ ​តម្រងនោ​​មដែ​​លមា​នសុ​​ខភា​ពល្អ ​គឺ​​តម្រងកា​កសំ​ណល់​ពី​ ​ឈា​ ​.ម ​​ដើ​ម្បី​​ផលិ​​តទឹ​កនោ​​ម ​​ប៉ុ​ន្ដែ​​ប្រសិ​​នបើ​តម្រងត្រូ​វបា​​នបំ​ផ្លា​​ញកោ​​សិ​​កា​ ​​ឈា​ ​.ម ​អា​ចចា​​ប់​​ផ្តើ​ម«ចូ​​លទៅ​​ក្នុ​​ងទឹ​​កនោ​​ម»។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

-ទឹ​​កនោ​​មមា​នពពុ​ះ​។ ​​ពពុ​​ះ​​នៅ​​ក្នុ​​ងទឹ​កនោ​​ម ​​ជា​​ពិ​សេសដំ​​បៅ​ដែ​លតម្រូ​​វឱ្យអ្នកលា​​ងក្បា​​លប្រដា​​ប់​ភេទច្រើ​នដងរហូ​តទា​​ល់​​តែ​វា​​បា​ត់​​ទៅ​​វិ​ញបង្ហា​ញថា​​ ​​ប្រូ​តេអ៊ី​​នដែ​​លមិ​​នត្រូ​​វកា​​រ ​គឺ​ស្ថិ​តនៅ​ក្នុ​ងទឹ​កនោ​ម៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រែ​សម្រួ​លដោ​​យ៖ ​​Kalib9 ​​ប្រភព៖ ​​BrightSide​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​