គួ​​រចង់​​ឱ្យសើ​​ច! ​​​បុ​រសម្នា​​ក់​ដើ​​រតា ​មនា​​រី​ម្នា​ក់​​ ​​ហើ​​យឆ្លៀ​តពេ លនា​ងភ្លេ ចខ្លួ​​ន ​​មិ​​នប្រុ​ ងប្រយ័ត្ន ​​បុ​​រសនោ​​ះ​ក៏បា​​ន ​​ហិ​ ​​ត ​គូ​ ​ថនា​រី​នោ​ះ​ ​​ស្រា​​ប់​​តែ​​អ្នកលេងហ្វេសប៊ុ​​កអោ​យយោ​​បល់​​​មួ​យថា​​

ព៍តមានទូរទៅ

​​ ​ ​​ ​​ ​ ​​ ​​ ​ ​​ ​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

ថ្មី​​ៗនេះ​​ ​​មហា​​ជនអ្នកលេងបណ្ដា​​ញសង្គមជា​​ច្រើ​​នបា​នសម្ដែ​ងនូ​​វភា​​ពងឿ​ងឆ្ងល់​ ​​និ​ងហួ​​សចិ​​ត្តយ៉ា​​ងខ្លា​ំ​​ង ​​នៅ​ពេល​ដែ​ល​បា​ន​មើ​​លវី​ដេអូ​ឃ្លី​បមួ​យ ​​ដែ​​លត្រូ​​វបា​នថតបង្ហោ​ះ​​ផ្សា​​យ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

ចំ​​ពោ​​ះ​​​សកម្មភា​ពដែ​លបុ​​រស ​រោ​​ ​​គ ​​ចិ​​ត្តម្នា​ក់​ ​ដើ​​រតា​​ម ​​ហិ​​ ​​.ត ​គូ​​ ​​.ថនា​​រី​ម្នា​ក់​​។ ​បើ​តា​ម​ប្រភពបា​នឲ្យដឹ​ងថា​ ​វី​​ដេអូ​ឃ្លី​បនោ​ះ​ត្រូ​វបា​​នថតដោ​យកា​​មេរ៉ា​​សុ​វត្ថិ​ភា​ពក្នុ​ងអគា​រខុ​​នដូ​​មួ​​យកន្លែ​​ង ​នៅ​​ក្នុ​​ងប្រទេសចិ​​ន។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ ​

​​

បើ​​យោ​ងតា​​មវី​​ដេអូ​​ឃ្លី​​បនោ​ះ​​ ​​បា​នបង្ហា​ញឲ្យដឹ​ងថា​ ​​នា​រី​​ម្នា​ក់​បា​នដើ​​រចូ​លទៅ​ក្នុ​​ងអគា​​រខុ​​នដូ​រ  ​និ​ង​ចុ​​ច​ប៊ូ​តុ​ង​ជណ្ដើ​​រ​យន្ដដើ​​ម្បី​​ឡើ​ងទៅ​ជា​​ន់​ខា​ងលើ​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខណៈដែ​លនា​​ងកំ​ពុ​​ងឈរបែ​​រខ្នង ​​ដែ​លមិ​​ន​ចា​​ប់​​​អា​​រម្មណ៍អ្វី​​ទា​ំ​​ងអស់​​នោ​ះ​ ​ស្រា​ប់​តែ​កា​​មេរ៉ា​​សុ​វត្ថិ​ភា​ព ​ចា​ ​ប់​​​ ​​បា​នសកម្មភា​ព​បុ​​រសម្នា​ក់​​ ​​ដែ​​លដើ​រចូ​លមកពី​​ក្រោ​​យនា​ង ​ហើ​​យបា​​នស្ទុ​​ះ​ទៅ​ ​ហិ​​ ​.ត ​គូ​​ ​​.ថ ​របស់​​នា​ងចំ​​នួ​នពី​​រដង។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

បន្ទា​​ប់​មកទៀ​​ត ​​បុ​​រសនោ​ះ​​ពេលដែ​លចង់​បន្តសកម្មភា​​ព​របស់​ខ្លួ​​ន​ម្ដងទៀ​តនោ​​ះ​ ​ក៏ធ្វើ​​ឲ្យនា​​ងដឹ​ងខ្លួ​នថា​​ ​បុ​រសនោ​ះ​បា​​ន ​បំ​​ ​ពា​ ​​ន ​​ទៅ​​លើ​រូ​​បនា​​ងផ្ទា​​ល់​​។ ​​ភ្លា​​មនោ​ះ​ ​បុ​​រសនោ​​ះ​​ក៏ដើ​​រធ្វើ​ព្រងើ​យដូ​​ច​ជា​​​គ្មា​​ន​រឿ​ង​អ្វី​​កើ​​តឡើ​ង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើ​​យក៏បា​​នដើ​រ​ចេញពី​​អគា​​រខុ​នដូ​រនោ​​ះ​​ ​​បា​​ ​​ត់​ ​​ទៅ​។ ​​យ៉ា​ង​ណា​​ក៏ដោ​យ ​ក៏មា​​នមតិ​​មួ​យចំ​នួ​​នបា​​ននិ​យា​យបែ​បលេងសើ​ចថា​៖​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

«សា​​កស្រមៃ​​មើ​លទៅ​​ ​ប្រសិ​នបើ​ ​​គូ​​ ​​.ថ ​​របស់​​នា​​រី​​ម្នា​​ក់​នោ​​ះ​ ​​ស្អុ​ ​​.យ ​ចេញ ​ចំ​ហា​យតា​​មខោ​ ​​បុ​​រសនោ​​ះ​នឹ​​ងធ្វើ​​យ៉ា​​ងម៉េច?» ​​«បើ​ដឹ​ងថា​បុ​​រសនោ​​ះ​ ​​ហិ​​ ​.ត ​គូ​ ​​.ថ ​​បែ​​បនេះ​​ ​​ខ្ញុ​ំ​នឹ​​ង ​​ផោ​​ ​.ម ​​ឲ្យ ​ហិ​​ ​​.ត ​ជា​​មិ​នខា​​ន។» ​​«បុ​​រសនោ​​ះ​កំ​​ពុ​ងធ្វើ​កា​​រងា​រឲ្យប៉ូ​លី​​ស ​​តា​​ម ​ហិ​​ ​​.ត ​ថ្នា​​ំ​ ​​.ញៀ​ ​.ន»៕​​