ធ្ង ន់ធ្ងរហើ​​យ! ​​ស្ត្រី​​ម្នា​​ក់ ​​និ​​ងកូ​​នៗ ​​2នា​​ក់ដឹ ​​ងថា​​ខ្លួ​​នវិ​​ជ្ជមា​​ នកូ​​វី​​តហើ​​យ ​​​សុ​​ខចិ​​ត្តហៅ​​កង់បី​​ជិ​​ះ​​ពី​​ភ្នំ​​ពេញទៅ​​ចូ​​លពេទ្យនៅ​​កំ​​ពង់ឆ្នា​​ំ​​ង ​​រហូ​​តដល់យឺ​​តពេលស ​​ង្គ្រោះ​​ ​​ជី​​ ​​វិ​​ ​​ត ​​លែ​​ងបា​​ន ​​ដោយសា​​រតែ​​

ព៍តមានទូរទៅ

​​

មា​​នហេតុ​​កា​​រណ៍ដ៏គួ​​រឱ្យភ្ញា​​ក់ផ្អើ​​លមួ​​យបា​​នកើ​​តឡើ​​ង ​​ខណៈដែ​​លមា​​នករណី​​ ​​ស្រ្តី​​ម្នា​​ក់ត្រូ​​វបា​​នមន្រ្តី​​សុ​​ខា​​ភិ​​បា​​លខេត្តកំ​​ពង់ឆ្នា​​ំ​​ង ​​បញ្ជា​​ក់ថា​​

​​ ​​

បា​​ន ​​ស្លា​​ ​​.ប់ ​​ជា​​មួ​​យលទ្ធផលវិ​​ជ្ជមា​​នកូ​​វី​​ដ១៩ ​​ខណៈកូ​​នប្រុ​​សស្រី​​របស់គា​​ត់២នា​​ក់ទៀ​​ត ​​ក៏រកឃើ​​ញវិ​​ជ្ជមា​​នកូ​​វី​​ដផងដែ​​រ ​​ក្រោយធ្វើ​​តេស្តរួ​​ច។

​​ ​​

ស្ត្រី​​រងគ្រោះ​​នោះ​​មា​​នឈ្មោះ​​ ​​សូ​​ ​​ហៀ​​ង ​​អា​​យុ​​៥៨ឆ្នា​​ំ​​ ​​មា​​នស្រុ​​កកំ​​ណើ​​តនៅ​​ក្នុ​​ងភូ​​មិ​​រនុ​​ក ​​ឃុ​​ំ​​ត្រងិ​​ល ​​ស្រុ​​កកំ​​ពង់លែ​​ង ​​រី​​ឯកូ​​នប្រុ​​សស្រី​​២នា​​ក់ទៀ​​តគឺ​​កូ​​នប្រុ​​សឈ្មោះ​​ ​​ប៉ោង ​​ប៊ុ​​នប៉ោ ​​អា​​យុ​​២៩ឆ្នា​​ំ​​ ​​និ​​ងកូ​​នស្រី​​ឈ្មោះ​​ ​​ប៉ោង ​​ហ៊ុ​​ន ​​អា​​យុ​​២៧ឆ្នា​​ំ​​។

​​ ​​

នៅ​​វេលា​​ម៉ោង១២ថ្ងៃ​​ត្រង់ថ្ងៃ​​ទី​​២ ​​ខែ​​ឧសភា​​ ​​ឆ្នា​​ំ​​២០២១ ​​មា​​នអ្នកជម្ងឺ​​៣នា​​ក់ម្តា​​យ ​​និ​​ងកូ​​ន ​​ត្រូ​​វបា​​នក្រុ​​មគ្រូ​​ពេទ្យ ​​នៃ​​មន្ទី​​រពេទ្យបង្អែ​​កខេត្តកំ​​ពង់ឆ្នា​​ំ​​ង ​​រកឃើ​​ញថា​​ ​​មា​​នវិ​​ជ្ជមា​​នកូ​​វី​​ដ១៩ ​​ក្រោយតេស្ត២ដងតា​​មឧបករណ៍តេស្តរហ័ស។

​​ ​​

ពួ​​កគេទា​​ំ​​ង៣នា​​ក់ ​​បា​​នចេញដំ​​ណើ​​រពី​​ភ្នំ​​ពេញតា​​មម៉ូ​​តូ​​កង់៣ទៅ​​ខេត្តកំ​​ពង់ឆ្នា​​ំ​​ង ​​ព្រោះ​​តែ​​ពេទ្យនៅ​​ភ្នំ​​ពេញ ​​បា​​នបដិ​​សេធមើ​​លពួ​​កគា​​ត់ ​​នេះ​​បើ​​តា​​មកា​​របញ្ជា​​ក់ពី​​អ្នកជំ​​ងឺ​​ទា​​ំ​​ង ​​៣នា​​ក់ម្តា​​យ ​​និ​​ងកូ​​ន។

​​ ​​

មុ​​នទទួ​​ល ​​ម ​​រ ​​ណ ​​ភា​​ ​​ព ​​ស្រ្តី​​រងគ្រោះ​​ ​​និ​​ងកូ​​នទា​​ំ​​ង២នា​​ក់ ​​បា​​នថ្លែ​​ងប្រា​​ប់ភ្នា​​ក់ងា​​រព័ត៌មា​​ន ​​Fresh ​​News ​​ថា​​ ​​ពួ​​កគា​​ត់បា​​នចា​​កចេញពី​​ស្រុ​​កកំ​​ណើ​​តទៅ​​ធ្វើ​​កា​​រនៅ​​ភ្នំ​​ពេញជា​​ង១ឆ្នា​​ំ​​ហើ​​យ ​​ដោយស្នា​​ក់នៅ​​ក្រោយសា​​លា​​ប៊ែ​​លធី​​ផ្លូ​​វជា​​តិ​​លេខ៥ ​​សង្កា​​ត់ទួ​​លសង្កែ​​ ​​ខណ្ឌឬស្សី​​កែ​​វ។

​​ ​​

គា​​ត់បា​​នបន្តថា​​ ​​៣ថ្ងៃ​​មុ​​ន ​​គា​​ត់មា​​នអា​​កា​​រៈក្តៅ​​ខ្លួ​​ន ​​ឈឺ​​ក ​​ហត់ ​​ពិ​​បា​​កដកដង្ហើ​​ម ​​ញា​​ំ​​បា​​យទឹ​​កមិ​​នកើ​​ត។ ​​លុ​​ះ​​នៅ​​ល្ងា​​ចថ្ងៃ​​ទី​​១ ​​ខែ​​ឧសភា​​ ​​ឆ្នា​​ំ​​២០២១

​​ ​​

កូ​​នគា​​ត់ទា​​ំ​​ង២នា​​ក់ ​​បា​​នយកគា​​ត់ទៅ​​មន្ទី​​រពេទ្យមួ​​យ ​​ក្រោយពី​​គ្រូ​​ពេទ្យបា​​នសួ​​រនា​​ំ​​ដឹ​​ងថា​​ ​​មា​​នអា​​កា​​រៈទា​​ក់ទងនឹ​​ងកូ​​វី​​ដ១៩ ​​គ្រូ​​ពេទ្យបា​​នបដិ​​សេធមិ​​នមើ​​លឡើ​​យ។

​​ ​​

បន្ទា​​ប់មកពួ​​កគា​​ត់ក៏បា​​នសំ​​រេចចិ​​ត្តចូ​​លទៅ​​គ្លី​​នី​​កឯកជនមួ​​យនៅ​​ជិ​​តទួ​​លគោកដើ​​ម្បី​​ពិ​​និ​​ត្យបន្ត ​​(មិ​​នចា​​ំ​​ឈ្មោះ​​គ្លី​​នី​​ក) ​​ប៉ុ​​ន្តែ​​នៅ​​ពេលគា​​ត់ប្រា​​ប់គ្រូ​​ពេទ្យពី​​អា​​កា​​រៈជំ​​ងឺ​​ ​​គ្រូ​​ពេទ្យ ​​ស ​​ង្ស័ ​​យ ​​កូ​​វី​​ដ១៩

​​ ​​

ហើ​​យឲ្យធ្វើ​​តេស្តរកមេរោគកូ​​វី​​ដ១៩ ​​ក៏ប៉ុ​​ន្តែ​​តម្លៃ​​នៃ​​កា​​រធ្វើ​​តេស្តសំ​​ណា​​កមួ​​យលើ​​កអស់១៤០ដុ​​ល្លា​​រ ​​ដោយសា​​រតម្លៃ​​តេស្តសំ​​ណា​​កថ្លៃ​​ពេក

​​ ​​

នៅ​​ព្រឹ​​កព្រលឹ​​មថ្ងៃ​​ទី​​២ ​​ខែ​​ឧសភា​​ ​​ឆ្នា​​ំ​​២០២១នេះ​​ ​​កូ​​នៗរបស់គា​​ត់បា​​នសំ​​រេចដឹ​​កម្តា​​យយកមកព្យា​​បា​​លនៅ​​មន្ទី​​រពេទ្យបង្អែ​​កខេត្តកំ​​ពង់ឆ្នា​​ំ​​ង។

​​ ​​

នៅ​​ម៉ោង១២ថ្ងៃ​​ត្រង់ថ្ងៃ​​ទី​​២ ​​ខែ​​ឧសភា​​ ​​ពួ​​កគា​​ត់បា​​នមកដល់ខេត្តកំ​​ពង់ឆ្នា​​ំ​​ង ​​និ​​ងបា​​នចូ​​លទៅ​​មន្ទី​​រពេទ្យខេត្តតែ​​ម្តង ​​ដោយមិ​​នបា​​នបង្ហួ​​សទៅ​​ស្រុ​​កកំ​​ណើ​​តឡើ​​យ។

​​ ​​

ក្រោយពី​​ប្រា​​ប់អា​​កា​​រៈជំ​​ងឺ​​ក្រុ​​មគ្រូ​​ពេទ្យខេត្តបា​​នសំ​​រេចយកសំ​​ណា​​កស្ត្រី​​ឈ្មោះ​​ ​​សូ​​ ​​ហៀ​​ង ​​ដើ​​ម្បី​​ធ្វើ​​តេរហ័សរកមេរោគកូ​​វី​​ដ១៩ ​​ហើ​​យជា​​លទ្ធផល ​​គឺ​​គា​​ត់មា​​នវិ​​ជ្ជមា​​នកូ​​វី​​ដ១៩។

​​ ​​

បន្ទា​​ប់ពី​​រកឃើ​​ញភ្លា​​មក្រុ​​មគ្រូ​​ពេទ្យ ​​ក៏បន្តតេស្តសំ​​ណា​​កលើ​​កូ​​នប្រុ​​សស្រី​​គា​​ត់ទា​​ំ​​ង២នា​​ក់ទៀ​​ត ​​ក៏បា​​នឃើ​​ញវិ​​ជ្ជមា​​នកូ​​វី​​១៩ទៀ​​ត ​​និ​​ងបា​​នយកពួ​​កគា​​ត់ទា​​ំ​​ង៣ដា​​ក់ឲ្យសំ​​រា​​កព្យា​​បា​​លនៅ​​ក្នុ​​ងមន្ទី​​រពេទ្យបង្អែ​​កខេត្តកំ​​ពង់ឆ្នា​​ំ​​ង។

​​ ​​

ដោយសា​​រអា​​កា​​រជម្ងឺ​​មា​​នសភា​​ព ​​ធ្ង ​​ន់ ​​ធ្ងរ ​​ពេក ​​ក្រុ​​មគ្រូ​​ពេទ្យមិ​​នអា​​ចជួ​​យសង្គ្រោះ​​បា​​ន ​​ស្ត្រី​​ខា​​ងលើ​​ក៏បា​​ន ​​ស្លា​​ ​​.ប់ ​​នៅ​​ក្នុ​​ងមន្ទី​​រពេទ្យនៅ​​វេលា​​ម៉ោង ​​២៖៤៥នា​​ទី​​រំ​​លងអធ្រា​​ត្រឈា​​នចូ​​លថ្ងៃ​​ទី​​៣ ​​ខែ​​ឧសភា​​ ​​ឆ្នា​​ំ​​២០២១នេះ​​តែ​​ម្តង។

​​ ​​

លោកវេជ្ជបណ្ឌិ​​ត ​​ប្រា​​ក់ ​​វ៉ុ​​ន ​​ប្រធា​​នមន្ទី​​រសុ​​ខា​​ភិ​​បា​​លខេត្តកំ​​ពង់ឆ្នា​​ំ​​ង ​​តា​​មរយៈបណ្តា​​ញព័ត៌មា​​ន ​​Fresh ​​News ​​នៅ​​ថ្ងៃ​​ទី​​៣ ​​ខែ​​ឧសភា​​ ​​ឆ្នា​​ំ​​២០២១នេះ​​ ​​បា​​នអំ​​ពា​​វនា​​វដល់ម្ចា​​ស់ម៉ូ​​តូ​​កង់៣នៅ​​ភ្នំ​​ពេញ

​​ ​​

ដែ​​លបា​​នដឹ​​កអ្នកជម្ងឺ​​កូ​​វី​​ដ១៩ ​​ទា​​ំ​​ង៣នា​​ក់ម្តា​​យនិ​​ងកូ​​ន ​​និ​​ងអ្នកដែ​​លបា​​នរស់នៅ​​ក្បែ​​រផ្ទះ​​ជួ​​លរបស់ពួ​​កគា​​ត់សូ​​មរួ​​សរា​​ន់ទៅ​​យកសំ​​ណា​​ក ​​និ​​ងដា​​ក់ខ្លួ​​នធ្វើ​​ ​​ច ​​ត្តា​​ ​​ឡី​​ ​​ស័ ​​ក ​​ឲ្យបា​​នល្អតា​​មវិ​​ធា​​នកា​​រសុ​​ខា​​ភិ​​បា​​ល។

​​ ​​

សូ​​មបញ្ជា​​ក់ថា​​ ​​សម្រា​​ប់ខេត្តកំ​​ពង់ឆ្នា​​ំ​​ង ​​រហូ​​តមកដល់ពេលនេះ​​ ​​ប្រធា​​នមន្ទី​​រសុ​​ខា​​ភិ​​បា​​លបា​​នឲ្យដឹ​​ងថា​​ ​​អ្នកជម្ងឺ​​កូ​​វី​​ដ១៩ ​​ដែ​​លកំ​​ពុ​​ងសំ​​រា​​កព្យា​​បា​​លនៅ​​ក្នុ​​ងមន្ទី​​រពេទ្យខេត្តកំ​​ពង់ឆ្នា​​ំ​​ងមា​​នចំ​​នួ​​ន ​​១៧នា​​ក់

​​ ​​

ក្នុ​​ងនោះ​​បា​​នជា​​សះ​​ស្បើ​​យចំ​​នួ​​ន៣នា​​ក់ ​​ស្លា​​ ​​.ប់ ​​២នា​​ក់ ​​ពេលដឹ​​កមកដល់មន្ទី​​រពេទ្យ ​​និ​​ងកំ​​ពុ​​ងសំ​​រា​​កព្យា​​បា​​លចំ​​នួ​​ន ​​១៣នា​​ក់ ​​ខណៈអ្នកពា​​ក់ព័ន្ធកំ​​ពុ​​ងធ្វើ​​ ​​ច ​​.ត្តា​​ ​​.ឡី​​ ​​.ស័ ​​.ក ​​ជា​​ង ​​៣០០នា​​ក់ផងដែ​​រ៕