តា​មពិ​​តអញ្ចឹ​​ងសោ​ះ​​! ​​ស្រី​​ស្អា​​តសា​​ច់​សខ្ចី​​ ​ប្រុ​​សៗតា​មប្រា​​ថ្នា​គ្រប់​គ្នា​ ​​បែ​​រជា​បែ​​កធ្លា​​យរូ​បថតអ៊ុ​ំ​​ប្រុ​​សឱបធ្វើ​​មិ​​នដឹ​​ង ​សួ​​រនា​​ំ​ចុ​​ះ​​ឡើ​ងទើ​បដឹ​ងថា​ ​​នា​​ងព្រមឱ្យបុ​រសនោ​​ះ​ឱបព្រោ​ះ​តែ​​

ព៍តមានទូរទៅ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ថ្មី​​​ៗ ​​នេះ​​​​ ​​​មា​​ន ​​​​ពា​​​ក្យ ​​ចចា​​​មអា​​​រ៉ា​​ម ​​មួ​​យ ​​​កំ​​​ពុ​​​​ង ​​​​ផ្ទុ​​ះ​​​​ ​​​​ឡើ​​ង ​​​​ដោ​​​យ ​​​ទា​​​​ក់​​ ​​ទង ​​​នឹ​​​ង ​​នា​​​រី​​​ ​​​វៀ​​​​ត ​​​ណា​​​ម ​​​វ័យ ​​ក្មេង ​​​ដ៏ស្រស់​​​ ​​​​ស្អា​​​ត ​​​​ម្នា​​​ក់​​​ ​​​​ដែ​​ល ​​​​សិ​​ក្សា​​​ ​​​​នៅ​​​​ ​​​សា​​​កល ​​វិ​​​ទ្យា​​​ល័យ ​​​​RMIT ​​​ដ៏ល្បី​​ល្បា​​​ញនៅ​​ក្រុ​​ងហូ​​​ជី​​​​មិ​​​ញ ​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​

​​​

​​

​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​

មា​​​នទំ​​​នា​​​​ក់​​​​ទំ​​​​នងជា​​​​មួ​​​​យបុ​​​​រសចំ​​​​ណា​​​ស់​​​​ម្នា​​ក់​​​​ ​​​​ប៉ុ​​​ន្តែ​​​កា​​រពិ​​តនោ​ះ​​​មិ​​​​នមែ​​នដូ​​​ច្នោ​​ះ​​​ឡើ​​យ។នា​​​ង ​​​Thai ​​​​Thao ​​​Nguyen ​​​ដែ​​​លកើ​​​​តឆ្នា​​ំ​​ ​​​១៩៩៨ ​​ ​​​​ ​​

​​

​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

និ​​ងមា​​​នដើ​​មកំ​​ណើ​​តនៅ​​ទី​​​​ក្រុ​​​​ងដា​​​​ណា​​​​ង ​​​គឺ​​​ជា​​​​នា​​​រី​​ដែ​​​លត្រូ​​វគេស្គា​​​ល់​​​​ពា​​​​សពេញបណ្ដា​​​ញសង្គម ​​​Facebook ​​នៅ​​ប្រទេសវៀ​​​​តណា​​​​ម ​​​​និ​​​ងមា​​​ន ​​Follower ​​ ​​​ ​​​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

ដល់​​ទៅ​​​ប្រា​​​ំ​​​ម៉ឺ​​​ននា​​​ក់​​​ជា​​​ង។ ​​​ហើ​​​យនា​​​ពេលថ្មី​​​​ៗនេះ​​​​ ​​​នា​​​ងរូ​​បស្រស់​​​សោ​​ភា​​​រូ​​​បនេះ​​​បា​​​នបង្ហោ​​ះ​​​រូ​​បភា​​​ពអង្គុ​​​​យលើ​​​​ភ្លៅ​​​ ​​និ​​​ងកៀ​​​​កកិ​​តបុ​​​រសចំ​​​​ណា​​​ស់​​ម្នា​​ក់​​​​ដែ​​លនា​​​ំ​​ឱ្យមា​​​នពា​​​ក្យ ​​ច ​​​ចា​​ ​​​ម ​​​​អា​​ ​​​រ៉ា​​​​ ​​​ម ​​ថា​​​ ​​​ ​​​​ ​​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​

បុ​​​រសចំ​​ណា​​​ស់​​​​ម្នា​​​ក់​​​នោ​​​​ះ​​​​គឺ​​​​ជា​​​ប្រុ​​សកំ​​​​ណា​​​​ន់​​ចិ​​ត្តរបស់​​នា​​​ង ​​​ហើ​​យថា​​​រូ​​​​បគេជួ​​យចេញថ្លៃ​​​សិ​​​ក្សា​​​​ដល់​​​​នា​​​ងនៅ​​​សា​​​កលវិ​​​ទ្យា​​​ល័យដ៏ថ្លៃ​​ខា​​​​ងលើ​​​ ​​ដែ​​​លរឿ​​​​ងនេះ​​​​ ​​ ​​​​ ​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​

បា​​​​នបង្កផលប៉ះ​​​ពា​​​ល់​​​ដល់​​​​ជី​​​វិ​​​តរបស់​​​នា​​​​ង ​​​Thao ​​Nguyen ​​​យ៉ា​​​​ងខ្លា​​​ំ​​​ង។ទោ​​​ះ​​​យ៉ា​​ងណា​​​​ ​​​កា​​​រពិ​​​​តនោ​​​ះ​​​គឺ​​​ព្រោ​​​ះ​​​​តែ​​​រឿ​​​ងដែ​​លថា​​​នោ​​ះ​​​ ​​ជា​​ប៉ា​​​បង្កើ​​​​តរបស់​​​នា​​​​រី​​​វ័យ ​​​១៩ឆ្នា​​​​ំ​​​រូ​​បនេះ​​​ប៉ុ​​ណ្ណោ​​​ះ​​។ ​​ ​​​​ ​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​

​​

ហើ​​​​យនា​​​ងថែ​​​មទា​​​ំ​​ងបា​​នបញ្ជា​​​ក់​​​ថា​​ ​​​​ប៉ា​​​របស់​​​នា​​​ងគា​​​​ត់​​​គឺ​​​ពិ​​​តជា​​​ស្រឡា​​​ញ់​​​​ខ្លួ​​​ននា​​​​ងខ្លា​​ំ​​​ងណា​​​ស់​​​​ ​​​​ហើ​​​យគ្រួ​​សា​​​​ររបស់​​​​នា​​ងក៏មិ​​នខ្វះ​​​សមត្ថភា​​​ពចេញថ្លៃ​​សិ​​​ក្សា​​​ដល់​​​នា​​​ងនៅ​​​​សា​​​​កលវិ​​​ទ្យា​​​ល័យថ្លៃ​​​​ខា​​​ងលើ​​​​នោ​​ះ​​ដែ​​​​រ ​​​​ ​​​​ ​​​

​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

ព្រោ​​​ះ​​​​ប៉ា​​នា​​​ងជា​​អ្នកមា​​​នស្រា​​​ប់​​​ទៅ​​ហើ​​​យទោ​​ះ​​​ចា​​​យមួ​​​​យជី​​​វិ​​​​តនា​​​ងទៀ​​​តក៏មិ​​នអស់​​​ដែ​​​រ៕ ​​​ ​​​​ ​​ ​​​ ​​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​

​​

​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​ ​​ ​​​​

​​ShareShareSharePinTweet0 ​Shares