អ្នកធ្លា​ប់​ជួ​​បទើ​​បយល់​អា​រម្មណ៍នេះ​​! ​ម្តា​យត្រូ​​វពស់​​ចឹ​​ក ​បុ​រសម្នា​ក់​​ជូ​នម្តា​​យទៅ​ពេទ្យជា​​ច្រើ​នកន្លែ​ងទា​ំ​​ងរដ្ឋ ​​និ​ងឯកជន ​តែ​​អត់​​មា​​នអ្នកទទួ​​លព្យា​បា​​ល ​​ដោ​យសា​រតែ​​

ព៍តមានទូរទៅ

​​ ​ ​

នៅ​​ក្នុ​​ងសម័យកូ​​វី​ដ១៩ ​ដែ​លកំ​​ពុ​ងតែ​​រី​​ករា​​លដា​​លពា​សពេញសហគមន៍ ​វិ​ស័យសុ​ខា​ភិ​​បា​​លកំ​ពុ​​ងតែ​​ទទួ​​លរងនូ​វបន្ទុ​​កដ៏ធ្ងន់​ ​​ខណៈដែ​​លមា​​នអ្នកជំ​ងឺ​ជា​​ច្រើ​ន

​​ ​

បា​នធ្វើ​កា​​រថ្អូ​​ញថ្អែ​​រអំ​​ពី​ករណី​ដែ​​លមន្ទី​​រពេទ្យមិ​​នព្រមទទួ​លព្យា​បា​លអ្នកជំ​ងឺ​ ​ដោ​​យសា​​រតែ​​មន្ទី​​រពេទ្យអះ​អា​ងថា​ខ្លា​ចជា​ករណី​កូ​​វី​ដ១៩ ​ដែ​​លបណ្តា​លឱ្យប៉ះ​ពា​​ល់​ដល់​​បុ​គ្គលិ​ករបស់​​មន្ទី​រពេទ្យ។

​​ ​

ជា​​ក់​ស្តែ​ងពា​​ក់​ព័ន្ធនឹ​​ងបញ្ហា​​នេះ​​ ​នៅ​​មុ​ននេះ​​បន្តិ​​ច ​មា​​នគណនី​​ហ្វេសបុ​កមួ​​យបា​នបង្ហោ​​ះ​សា​រអំ​​ពី​​បទពិ​​សោ​ធន៍ផ្ទា​ល់​​របស់​​លោ​​កតែ​ម្តង

​ ​​

ដោ​​យម្តា​​យរបស់​លោ​​កត្រូ​វបា​នពស់​ចឹ​​ក ​​ហើ​​យគា​ត់​បា​​នជូ​​នម្តា​​យរបស់​គា​​ត់​​ទៅ​មន្ទី​រពេទ្យជា​ច្រើ​នកន្លែ​ង ​​ប៉ុ​ន្តែ​​មិ​នមា​​នមន្ទី​​រពេទ្យណា​​ទទួ​លព្យា​​បា​លនោ​​ះ​​ទេ ​ដោ​​យមន្ទី​​រពេទ្យខ្លះ​អះ​​អា​​ងថា​​មិ​នមា​​នជំ​​នា​ញពិ​សពស់​​ ​និ​​ងខ្លះ​​ទៀ​​តបា​​នរុ​​ញឱ្យទៅ​​កន្លែ​​ងផ្សេងជា​ដើ​ម។

​​ ​​

ខ្លឹ​​មសា​​រដែ​​លគណនី​​ហ្វេសបុ​​កដែ​​លមា​​នឈ្មោ​​ះ​ថា​​ ​​ប្រុ​ស ​កណ្តា​ល ​បា​នបង្ហោ​ះ​​មា​នខ្លឹ​មសា​​រទា​ំ​ងស្រុ​ងថា​៖ ​«គិ​តទៅ​សម័យកូ​វិ​ដ ​​ពិ​​តជា​​ពិ​បា​កណា​​ស់​ ​ពស់​ចឹ​កម្តា​យក្មេក

​ ​​

ខ្ញុ​ំ​​ដឹ​​កគា​​ត់​​ទៅ​ពេទ្យ ​​១៧៩ពេទ្យថា​អោ​​យទៅ​កា​​ល់​​ម៉ែ​ត្រ ​ពេលមកកា​ល់​​ម៉ែ​ត្រខ្ញុ​ំ​​ក៏បា​​នដឹ​​កគា​ត់​​ចូ​​លប៉ា​ស័្ទរ ​​ហើ​យខា​​ងប៉ា​ស័្ទរបា​នប្រា​ប់​​អោ​យទៅ​កា​ល់​ម៉ត្រដែ​​រ

​​ ​

តែ​ពេលទៅ​​ដល់​​ពេទ្យកា​​ល់​​ម៉ែ​ត្រថា​​អោ​យទៅ​១៧៩វិ​ញ ​​ចុ​​ងក្រោ​យរុ​​ញទៅ​​អោ​យពេទ្យឯកជន ​ដល់​ពេទ្យឯកជន២កន្លែ​ងគា​​ត់​​ថា​​គា​​ត់​អត់​ជំ​នា​ញពស់​ចឹ​កទេ

​ ​​

គា​ត់​ថា​អោ​​យទៅ​​១៧៩ឬ ​​ក៏កា​ល់​ម៉ែ​ត្រទៅ​​។និ​យា​​យមកនិ​​យា​​យទៅ​ខ្ញុ​​ំ​ដឹ​កម៉ែ​​ក្មកខ្ញុ​ំ​​ទៅ​មកៗ ​ចុ​​ងបញ្ចប់​​អត់​មា​នពេទ្យណា​មើ​លសោ​ះ​​។ចង់​និ​​យា​យថា​​វិ​​ជ្ជា​ជី​វៈជា​ពេទ្យ ​​គួ​​រណា​ស់​​តែ​​យល់​​ ​​ពី​​តម្លៃ​​នៃ​ជី​វិ​​តមនុ​ស្សខ្លះ​ផង»

​​ShareShareSharePinTweet0 ​Shares