ស្តែ​​ងៗមែ​​នទែ​​ន!! ​ ​កំ​​ពុ​ងតែ​​ឡា​យធ្វើ​​ ​ម្ហូ​បសុ​​ខៗ ​ ​​មា​​នអី​ ​ស្រា​ប់​​តែ​​ ​ដួ​ ​ល ​​ស្លា​ ​.ប់​ ​​ភ្លា​មៗតែ​​ម្ដង ​​ឯមូ​​លហេតុ​​វិ​ញគឺ​​ ​ដោ​​យសា​រតែ​ ​​…(មា​​ ​​នវី​ដេអូ​​ ​​)

ព៍តមានទូរទៅ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

កា​​​លពី​​​ពេលថ្មី​​​ៗនេះ​​​ ​​​នៅ​​​លើ​​​​បណ្តា​​​ញសង្គមហ្វេសប៊ុ​​​កមា​​នកា​​​រចែ​​​កផ្សា​​​យនៅ​​​ព័ត៌មា​​នដ៏សែ​​​នក្រៀ​​​​មក្រំ​​​ ​​​និ​​​​ងនឹ​​​​កស្មា​​​​នមិ​​​នដល់​​​មួ​​​យ ​​​​

​​

​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​

​​​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

ដោ​​​យស្រ្តី​​ជនជា​​​​តិ​​​ថៃ​​​ម្នា​​​ក់​​ដែ​​លកំ​​ពុ​​​ងតែ​​​​ឡា​​​យវី​​​​ដេអូ​​​ ​​​​បង្ហា​​​ញពី​​​​កា​​​រចម្អិ​​​នម្ហូ​​​​បសុ​​​ខៗ ​​ស្រា​​ប់​​​តែ​​រំ​​​ពេចនោ​​​ះ​​ ​​​​ស្រ្តី​​រូ​​​បនោ​​​ះ​​​​ហា​​​​ក់​​មា​​​នសភា​​ពមិ​​​​ននឹ​​​​ងនរ ​​​ ​​​

​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​

និ​​​ងបណ្តា​​លឲ្យដេកបោ​​​​កក្បា​​​ល ​​​និ​​ងចូ​​​លក្នុ​​​​ងឆ្នា​​​ំ​​​ង ​​​រួ​​​ចដួ​​​លទៅ​​​​លើ​​​កម្រា​​​​លឥដ្ឋកា​​​​រ៉ូ​​​​ ​​​​ដែ​​​​លបណ្តា​​​លឲ្យទទួ​​​លមរណភា​​ពទៅ​​ទា​​​ំ​​​ងស្រស់​​​ៗ ​​​ ​​​​

​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

សឹ​​​ងតែ​​​ទទួ​​លយកនូ​​វស្ថា​​នភា​​​ពនោ​​ះ​​​ពុ​​​ំ​​​​បា​​​នតែ​​​ម្តង។យ៉ា​​​ងណា​​មិ​​​​ញ ​​​​មកទល់​​​​នឹ​​​ងពេលនេះ​​​ ​​សពត្រូ​​​វបា​​នក្រុ​​​មគ្រួ​​​សា​​​ររៀ​​បចំ​​ធ្វើ​​​​បុ​​​ណ្យតា​​​​មប្រពៃ​​ណី​​​ពុ​​​​ទ្ធសា​​​សនា​​​ ​​​​ ​​​​

​​

​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​

ខណ:ដែ​​លហេតុ​​​ផលនៅ​​​ពី​​​ក្រោ​​យកា​​​រស្លា​​​ ​​​ប់​​​របស់​​ស្រ្តី​​​រូ​​​បនេះ​​​​ ​​នៅ​​​​មិ​​នទា​​ន់​​​មា​​​នប្រភពណា​​​មួ​​​​យអះ​​អា​​ងឲ្យបា​​នច្បា​​​​ស់​​​លា​​​ស់​​​​ ​​ ​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​

ខណ:ដែ​​​លមា​​​នសា​​​ធា​​​រណ:មតិ​​​​មួ​​​យចំ​​នួ​​​ននៅ​​​​ក្នុ​​​​ងបណ្តា​​ញសង្គមហ្វេសប៊ុ​​ក ​​​​បញ្ចេញយោ​​​​គបល់​​​ថា​​​​ ​​ករណី​​​នេះ​​​អា​​ចបណ្តា​​​លមកពី​​​​ជំ​​​​ងឺ​​​​ប្រចា​​​​ំ​​កា​​​យរបស់​​​​នា​​ង ​​​ឬជា​​​ជំ​​ងឺ​​​គា​​​ំ​​​​ងបេះ​​​ដូ​​​​ងតែ​​​ម្តង៕ ​​​ ​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​

​​

ដូ​​​ច្នេះ​​ដើ​​​​ម្បី​​​ជ្រា​​​ប ​​​និ​​ងដឹ​​​ងឲ្យកា​​​ន់​​​តែ​​ច្បា​​​​ស់​​​​នោ​​​ះ​​​​ ​​សូ​​​​មទស្សនា​​​​រូ​​​បភា​​​​ព ​​​និ​​ងវី​​​​ដេអូ​​​ខា​​ងក្រោ​​ម៖(ប្រភព:ហ្វេសប៊ុ​​ក) ​​​ ​​ ​​​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​

​​​​ ​​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​ ​​

​​ShareShareSharePinTweet0 ​Shares