គ្រា​​​ន់​​​​តែ​​ឮពេទ្យប្រា​​​ប់​​​​ថា​​​​ ​​​កូ​​​​នកើ​​​តមកពិ​​កា​​ររា​​​ងកា​​​​យមិ​​​នគ្រប់​​​គ្រា​​​ន់​​​ ​​​​ប្ដី​​ក៏សុ​​ំ​​​លែ​​​ងលះ​​​ភ្លា​​​​មៗ ​​​ម្ដា​​យខិ​​​​តខំ​​​តស៊ូ​​ចិ​​​ញ្ចឹ​​មកូ​​​នតែ​​ម្នា​​ក់​​ឯងរហូ​​តបា​​​​នក្លា​​​យជា​​​​

ប្លែកៗ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

បរទេស៖ ​​​​ក្ដី​​​ស្រលា​​​ញ់​​​​របស់​​​ម្ដា​​​យចំ​​​ពោ​​​ះ​​កូ​​​ន ​​​​ពិ​​​តជា​​​មា​​នទំ​​ហំ​​​ធំ​​​ធេង ​​​​មិ​​​​នអា​​​ចកា​​​ត់​​​ថ្លៃ​​​​បា​​​ននោ​​​ះ​​ទេ ​​​ហើ​​យក៏ ​​មិ​​​ន ​​អា​​​​ច ​​​​តប ​​​ស្នង ​​​​រួ​​ច ​​​បា​​​ន ​​​ដែ​​​រ ​​​។ ​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

ជា​​ក់​​​ ​​​ស្ដែ​​​​ង ​​រឿ​​​​ង ​​​រ៉ា​​​វ ​​​​មួ​​​យ ​​​បា​​​​ន ​​​​ធ្វើ​​​ ​​​​ឱ្យ ​​​មនុ​​​ស្ស ​​​ជា​​​ ​​​ច្រើ​​​ន ​​​​រំ​​​ភើ​​ប ​​​ចិ​​​​ត្ត ​​​​យ៉ា​​ង ​​ខ្លា​​​​ំ​​ង ​​​​ព្រោ​​​ះ​​​ ​​​​ក្ដី​​​ ​​​ស្រលា​​​ញ់​​​​ ​​​របស់​​ម្ដា​​​យ ​​​អា​​​ច ​​​កែ​​​​ប្រែ​​​​ ​​​វា​​​សនា​​​ ​​​​កូ​​​ន ​​​ប្រុ​​​ស ​​​ម្នា​​​​ក់​​​ ​​​​ឱ្យ ​​​ដើ​​​រ ​​​​ខុ​​​​ស ​​​​ពី​​​ ​​​​កា​​​​រ ​​រំ​​ពឹ​​​ង ​​​​ទុ​​ក ​​​​របស់​​​ ​​​គ្រូ​​​​ពេទ្យ ​​​។ ​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

កូ​​នប្រុ​​​​ស ​​​ដែ​​លពេទ្យប្រា​​​ប់​​​​ថា​​​​ ​​នឹ​​​ងកើ​​​តមកពិ​​​​កា​​​​ររា​​​​ងកា​​យមិ​​នគ្រប់​​​​គ្រា​​​ន់​​ ​​​ឥឡូ​​​​វបា​​​​នក្លា​​យជា​​​និ​​​ស្សិ​​​តនៅ​​​​សកលវិ​​ទ្យា​​​ល័យល្បី​​បំ​​​​ផុ​​ត។ ​​​នៅ​​ ​​​​ពេល ​​​ដែ​​​​ល ​​​កំ​​ពុ​​​​ង ​​​ពពោ​​​ះ​​ ​​​គ្រូ​​​ ​​​​ពេទ្យ ​​បា​​ន ​​​​ស្កេន ​​មើ​​​ល ​​​និ​​​ង ​​បញ្ជា​​​ក់​​​ ​​ថា​​​ ​​កូ​​​​ន ​​​ប្រុ​​​ស ​​​នោ​​ះ​​​​ ​​​​អា​​ច ​​​មា​​​នរា​​​​ង ​​​កា​​​យ ​​​​មិ​​​ន ​​​គ្រប់​​​ ​​​គ្រា​​​ន់​​​ ​​​និ​​​ង ​​ប្រា​​​ប់​​ ​​​ថា​​​ ​​​ឱ្យ ​​​រំ​​​​ ​​​​លូ​​​​ត ​​​ដើ​​​ម្បី​​​ ​​កុ​​​ំ​​​​ ​​​ឱ្យ ​​​ពិ​​​​ ​​​បា​​​​ក ​​​ទៅ​​​ ​​ថ្ងៃ​​​ ​​​ក្រោ​​​យ ​​​។ ​​​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​

​​

ចំ​​​ណែ​​​កប្ដី​​​របស់​​​នា​​ង ​​​ក៏បា​​នយល់​​​ស្របដែ​​រ ​​​ប៉ុ​​​​ន្តែ​​​​អ្នកម្ដា​​យរូ​​បនេះ​​​​មិ​​​នព្រមបោ​​ះ​​​បង់​​​​តំ​​​ណក់​​​ឈា​​មឡើ​​យ ​​ហើ​​​យសន្យា​​​ទទួ​​លរ៉ា​​​ប់​​​រងថែ​​មទៀ​​​ត។ ​​​គ្រូ​​ ​​ពេទ្យ ​​បា​​​​ន ​​​​ប្រា​​​ប់​​​ ​​ថា​​​​ ​​​វា​​​ ​​ប្រហែ​​​ល ​​​មិ​​​ន ​​អា​​ច ​​ទៅ​​​ ​​​រួ​​​ច ​​​ទេ ​​​​ក្នុ​​​​ង ​​​កា​​​រ ​​ជួ​​​​យ ​​​កូ​​​ន ​​​ដែ​​ល ​​​ខុ​​​ស ​​​​ប្រ ​​​​ក្រ ​​​​តី​​​ ​​នេះ​​​ ​​​ហើ​​យ ​​​​ពេល ​​​ធំ​​​ ​​​​ឡើ​​ង ​​​​កូ​​​ន ​​ប្រុ​​ស ​​​នោ​​​ះ​​​ ​​​​នឹ​​​ង ​​ពិ​​​ ​​​កា​​​រ ​​​​ឬ ​​មា​​​ន ​​បញ្ញា​​​​ ​​ស្មា​​​រតី​​ ​​​​ខ្សោ​​យ ​​​​ខុ​​​​ស ​​​ពី​​​ ​​​ធម្មតា​​​ ​​​​។ ​​​

​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​

​​

ដោ​​​យ ​​​​សា​​​រ ​​មា​​​ន ​​​​បញ្ហា​​​ ​​ជម្លោ​​​ះ​​​​ ​​​​ក្នុ​​ង ​​​​គ្រួ​​​សា​​​រ ​​​ក្រោ​​​យ ​​​​មក ​​​ប្ដី​​​​ ​​​របស់​​​ ​​​នា​​​​ង ​​​បា​​ន ​​លែ​​​ង ​​​លះ​​​​ ​​​គ្នា​​​​ ​​​​ហើ​​​យ ​​​​អ្នកស្រី​​​​ ​​​​ZouHongyan ​​ត្រូ​​​វ ​​​​ចិ​​ញ្ចឹ​​​ម ​​​​កូ​​​​ន ​​​ដែ​​ល ​​​​គ្រូ​​​ពេទ្យ ​​ថា​​​ ​​​មិ​​​​ន ​​​​ប្រ ​​​​ក្រ ​​តី​​​ ​​​នេះ​​​​ ​​តែ​​ ​​​ម្នា​​​ក់​​​ ​​ឯង ​​​​។ប្រហែ​​​លជា​​​​ឪពុ​​​កខ្មា​​ស់​​​​អៀ​​នព្រោ​​​ះ​​​​កូ​​​​នប្រុ​​​សពិ​​កា​​​រហើ​​​​យត្រូ​​​វកា​​រប្រា​​​​ក់​​​ច្រើ​​​​នដើ​​ម្បី​​​​រស់​​​​។ ​​

​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​

ស្ត្រី​​​ជា​​ម្ដា​​​យ ​​​មា​​​នមុ​​​ខរបរជា​​​ច្រើ​​ន ​​​​ដែ​​​ល ​​​មា​​ន ​​ទា​​​ំ​​ង ​​​កា​​​រ ​​ងា​​​រ ​​​ពេញ ​​​ម៉ោ​​​ង ​​នៅ​​​ ​​សា​​​កលវិ​​​ទ្យា​​​ល័យ ​​Wuhanព្រមទា​​ំ​​​​ងកា​​​រងា​​​រក្រៅ​​ម៉ោ​​​​ងនៅ​​​ក្រុ​​មហ៊ុ​​​នធា​​​នា​​រ៉ា​​​ប់​​​រង។ ​​​ធ្វើ​​​​បែ​​​បនេះ​​​​ ​​ទើ​​​បនា​​​ងអា​​ចរកប្រា​​​ក់​​​ដើ​​​ម្បី​​​​ផ្គត់​​​ ​​​​ផ្គង់​​កា​​​ររស់​​​​នៅ​​​ ​​​ព្រមទា​​​​ំ​​​​ងព្យា​​បា​​​លកូ​​​​នប្រុ​​​ស។ ​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​

​​

នា​​ង ​​​ថែ​​​ម ​​​​ទា​​​ំ​​​​ង ​​​ព្យា​​​ ​​​យា​​​​ម ​​​​រៀ​​ន ​​ចា​​​​ប់​​​ ​​សរសៃ​​​ ​​​ដើ​​​ម្បី​​​​ ​​ធ្វើ​​​ ​​​​ចលនា​​ ​​​សា​​ច់​​ ​​​ដុ​​​ំ​​​​ ​​​កូ​​​ន ​​​​ប្រុ​​​​ស ​​​កុ​​​ំ​​​​ ​​ឱ្យស្វិ​​​ត ​​​​និ​​​ងបង្រៀ​​ន ​​​ដោ​​​​ះ​​ស្រា​​​យ ​​លំ​​ហា​​​ត់​​​ ​​​​ពិ​​​​បា​​​​ក ​​នា​​​​ៗ ​​​​ដើ​​ម្បី​​​ ​​​​ឱ្យ ​​មា​​​ន ​​​ខួ​​​​រ ​​​ក្បា​​​ល ​​​ល្អ ​​​។ ​​​កូ​​​នប្រុ​​សនេះ​​​​ ​​​មិ​​​នអា​​​​ចកា​​​ន់​​​ចង្កឹ​​ះ​​​បា​​​​នឡើ​​​​យ ​​​ប៉ុ​​​ន្តែ​​​ស្ត្រី​​​ជា​​ម្ដា​​​យបា​​​នព្យា​​​យា​​​មបង្រៀ​​​ន ​​​​ទោ​​​ះ​​​គ្រួ​​​​សា​​រប្រា​​​ប់​​​​ថា​​​​មិ​​​នអា​​​ចទៅ​​​រួ​​ចក្ដី​​ ​​​ហើ​​​​យក្នុ​​​​ងចិ​​​ត្តនា​​ងតែ​​​ងគិ​​​​តថា​​​​ ​​​មិ​​ន ​​​ចង់​​​ ​​​​ឱ្យ ​​​កូ​​​​ន ​​​​ប្រុ​​ស ​​​​ខ្មា​​​ស ​​​គេ ​​ពេល ​​​ធំ​​​ ​​ឡើ​​ង ​​​​។ ​​កា​​រតស៊ូ​​​ ​​​និ​​​ងកម្លា​​​ំ​​ងចិ​​​ត្តរបស់​​​ម្ដា​​​យ ​​មិ​​​នអត់​​ប្រយោ​​​ជន៍ឡើ​​យ ​​​​ព្រោ​​​​ះ​​​ពេលធំ​​​​ឡើ​​​​ង ​​DingDing ​​បា​​​​នបញ្ចប់​​​​ថ្នា​​​ក់​​​បរិ​​​​ញ្ញា​​​បត្រដោ​​​យជោ​​​​គជ័យ ​​ហើ​​​​យក្រោ​​​​យមកក៏មា​​​នវា​​​​សនា​​​​ជា​​ប់​​​​ទៅ​​​រៀ​​​ននៅ​​​សា​​​កលវិ​​​ទ្យា​​ល័យ ​​​Harvard ​​​របស់​​​​ ​​​ស ​​​​ហ ​​​​រដ្ឋ ​​​​អា​​ ​​​មេ ​​​រិ​​ក ​​ទៀ​​​​ត។ ​​

​​

​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

មនុ​​​ស្សជា​​​ច្រើ​​​​ន ​​​​បា​​​ននា​​​ំ​​គ្នា​​​ចែ​​​​ករំ​​លែ​​​ករឿ​​ងរ៉ា​​វនេះ​​​​ ​​​ហើ​​យរំ​​​ភើ​​​បចិ​​​ត្តយ៉ា​​​ង ​​​ខ្លា​​​​ំ​​ង ​​​ចំ​​​ពោ​​​​ះ​​​ ​​​កា​​​​រ ​​​លះ​​បង់​​​ ​​​របស់​​​​ ​​​ម្ដា​​​យ ​​​​របស់​​ ​​​​គេ ​​​ដែ​​​ល ​​អា​​​ច ​​ប្ដូ​​​រ ​​​វា​​​​សនា​​​ ​​​​កូ​​ន ​​​ប្រុ​​​​ស ​​ពិ​​​​ ​​កា​​​​រ ​​នោ​​ះ​​ ​​​បា​​ន៕