អ្នកណា​​​​មិ​​​នខឹ​​​​ង! ​​ស្ងា​​ត់​​​​ៗស្រា​​ប់​​​​តែ​​តា​​​​រា​​​សម្តែ​​​​ងស្រី​​​ ​​Stella ​​​​ត្រូ​​​វគេហៅ​​​អោ​​​យថត ​​​​ដូ​​​​រជា​​​​មួ​​​​យទឹ​​កក្រូ​​​​ច១កេះ​​​ថ្លៃ​​ឈ្នួ​​​ល ​​​កញ្ញា​​មិ​​​នព្រម ​​​​ហើ​​យដៀ​​លកញ្ញា​​ទៀ​​​ត ​​​មា​​នអី​​​ស្រា​​​ប់​​តែ​​​កញ្ញា​​ ​​​និ​​​ងបងប្រុ​​​​ស ​​តបវិ​​ញថា​​…

ព៍តមានទូរទៅ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

ជឿ​​ជា​​​ក់​​ថា​​​ប្រិ​​​​យមិ​​​​ត្តពិ​​តជា​​​បា​​​នស្គា​​​ល់​​ហើ​​​​យតា​​​​រា​​កូ​​​​នកា​​​ត់​​​ ​​​​គឺ​​​​កញ្ញា​​​ ​​​Stella ​​​​ដែ​​​លមា​​នមុ​​ខមា​​​​ត់​​​​តូ​​​ចច្រលឹ​​​ងស្អា​​តបែ​​​​ប ​​​Cute ​​​កំ​​ពុ​​​​ងតែ​​​មា​​​នទី​​​ផ្សា​​​រខ្ពស់​​​​ ​​​ហើ​​យតែ​​​​ងតែ​​​​ដើ​​​​រតួ​​​​ក្នុ​​​ងបទចម្រៀ​​ងរបស់​​​តា​​​​រា​​​ល្បី​​ៗជា​​​​ដើ​​​ម។ ​​​ដោ​​​​យលែ​​​​កនៅ​​​យប់​​​នេះ​​​​ស្រា​​​ប់​​​តែ​​​​កញ្ញា​​​ ​​​Stella ​​​បា​​​​នបង្ហោ​​​ះ​​​​សា​​រនៅ​​​​លើ​​​គណនី​​​ហ្វេសបុ​​​ករបស់​​​ខ្លួ​​នថា​​​​:

​​

​​

​​

​​

​​

ថា​​​​ទឹ​​​​កក្រូ​​ចទៅ​​​​វា​​ធូ​​​រថ្លៃ​​​​ ​​​បុ​​​គ្គលិ​​កធ្វើ​​​កា​​រនៅ​​​​ក្រុ​​មហ៊ុ​​​នទឹ​​​កក្រូ​​​ចនឹ​​​​ង ​​​វា​​​រឹ​​​តតែ​​​ធូ​​រថ្លៃ​​ ​​​ជា​​​ងទឹ​​​កក្រូ​​​​ចនិ​​​ងទៀ​​​ត ​​​ហួ​​​សចិ​​​ត្តតែ​​ម្ដង ​​​​ដែ​​​លមា​​នអត់​​ ​​​សុ​​​ំ​​​​រូ​​បថតគេហ្វ្រី​​​ ​​​គេអត់​​​ធ្វើ​​​អោ​​​យលើ​​​​កទ័ពគ្នា​​មកជេរខ្ញុ​​​ំ​​​ ​​​​ចូ​​​លមើ​​​​លទៅ​​​សុ​​ទ្ធតែ​​បុ​​​គ្គលិ​​​កក្រុ​​​មហ៊ុ​​​​នទឹ​​​កក្រូ​​​ចវា​​​ទា​​​​ំ​​​ងអស់​​​អើ​​យលោ​​​កអើ​​​យលោ​​​កអា​​​​ណិ​​​​តណា​​​​ស់​​​ខំ​​​លក់​​​​ទៅ​​លោ​​​​កខ្ញុ​​​ំ​​ជូ​​នពរឱ្យលក់​​​​ដា​​​ច់​​​​ណា​​។ ​​​សំ​​​ណា​​ងហើ​​យខ្ញុ​​​​ំ​​​​នៅ​​​​ទុ​​​កមុ​​​​ខមិ​​នបញ្ចេញឈ្មោ​​​​ះ​​​​ប្រេនទឹ​​កក្រូ​​​​ចដ៏ថោ​​កទា​​​​បរបស់​​​អ្នកឯងនោ​​​ះ​​​ ​​ ​​​​បុ​​គ្គលិ​​​កមហា​​ឈ្លើ​​​​យស្រុ​​​ះ​​​​គ្នា​​​ល្អណា​​​ស់​​​គ្រា​​​ន់​​តែ​​​ឯងអត់​​​​ធ្វើ​​​ហ្វ្រី​​​​ឱ្យផុ​​​សជេឯងពេញហ្នឹ​​​ង ​​​ថោ​​​​កនេះ​​​​គឺ​​​ថោ​​​​កមួ​​​យក្រុ​​​​មហ៊ុ​​​នតែ​​​ម្ដង ​​​ ​​​​ជួ​​​​យស៊ែ​​​រឲ្យពួ​​​​កបុ​​គ្គលិ​​​កខួ​​រតិ​​​​ចបា​​នឃើ​​​ញផង ​​​​។

​​

​​

​​

​​

​​

​​

​​

ក្រោ​​​យឃើ​​​​ញប្អូ​​​នជួ​​​​បរឿ​​ងបែ​​​​បនេះ​​​ ​​​​សម្រា​​​ប់​​​​តែ​​​​បងប្រុ​​សរបស់​​​កញ្ញា​​​ ​​​ចេញមកដា​​ក់​​​ចំ​​ៗថា​​​​: ​​ហៅ​​​Reviewទឹ​​​​កក្រូ​​​​ចអោ​​​យទឹ​​កក្រូ​​ច១កេស ​​ ​​​សូ​​​មយោ​​​​បល់​​​ ​​​​រៀ​​មច្បងសិ​​ល្បៈសម័យមុ​​ន ​​​នឹ​​​ងសិ​​​ល្បៈសម័យនេះ​​​ជួ​​​យផ្តល់​​​យោ​​​បល់​​​​ម្នា​​​ក់​​​​មួ​​​យមា​​ត់​​​មក ​​​ ​​​មា​​នក្រុ​​​មហ៊ុ​​​​នភេសជ្ជៈផ្ទា​​​​ល់​​​ហៅ​​​​ប្អូ​​​នខ្ញុ​​​ំ​​​ថត ​​Review ​​ទឹ​​​កក្រូ​​​ចដោ​​​យដូ​​រជា​​​​មួ​​យទឹ​​​កក្រូ​​​​ច ​​​១កេស(ថ្លៃ​​ឈ្នួ​​​ល) ​​​តើ​​​គួ​​​រថតឬមិ​​នគួ​​​រ ​​​​? ​​​សួ​​ររបៀ​​បនេះ​​​ផ្តល់​​​តម្លៃ​​​​ដល់​​​សិ​​​​ល្បៈខ្មែ​​​រដែ​​​រឬទេ ​​​​? ​​​​បើ​​គេសួ​​​ររបៀ​​បហ្នឹ​​​ង ​​​អា​​​​រម្មណ៍យើ​​​ង ​​ខឹ​​​ងអន់​​​​ចិ​​ត្តឬសប្បា​​​យចិ​​ត្ត ​​​?

​​

​​

​​

​​

​​

​​

ដូ​​​​ចខ្ញុ​​​ំ​​ធ្លា​​ប់​​​និ​​យា​​​យ ​​​មកពី​​​​មា​​នតួ​​រមួ​​​​យចំ​​​នួ​​​ន ​​​​ថតអត់​​​​យកលុ​​​យ ​​អញ្ជឹ​​​ងវា​​ប៉ះ​​​ពា​​​ល់​​​ដល់​​​​ ​​​តម្លៃ​​​សិ​​​ល្បៈខ្មែ​​រ ​​​សូ​​​​មខា​​​ងសមា​​​គមន៍សិ​​ល្បៈដឹ​​ងលឺ​​​​ផង ​​​។ ​​លុ​​​ះ​​​ចុ​​​ងក្រោ​​​​យប្អូ​​​នខ្ញុ​​​​ំ​​​​មិ​​នថត ​​​ក៏តបវិ​​​ញបែ​​បខឹ​​​​ង ​​​តា​​​មហ្មឹ​​​ងទៅ​​ ​​​ស្រា​​​​ប់​​តែ​​​​មា​​នមនុ​​​ស្សមួ​​​យក្រុ​​​មធំ​​​ ​​​ចូ​​លខមមិ​​​នតេសដៀ​​ល ​​​គ្រប់​​​បែ​​បយ៉ា​​ង ​​​ដោ​​​យមិ​​​នគិ​​​​តពី​​ផ្តើ​​​មសេចក្តី​​​ ​​​នៃ​​​តម្លៃ​​​​សិ​​​ល្បៈ ​​​​។ ​​​​បញ្ជា​​ក់​​​ប្អូ​​​នខ្ញុ​​​​ំ​​​ក៏ជា​​​អ្នកសិ​​​ល្បៈ ​​​ម្នា​​​ក់​​​​បា​​​​នទទួ​​លស្គា​​​​ល់​​​នឹ​​​ងមា​​​​នកា​​​រគា​​​ំ​​​ទ្រពី​​​សំ​​​ណា​​​ក់​​​មនុ​​ស្សជា​​​​ច្រើ​​​នផងដែ​​​​រ ​​​។ ​​​​សូ​​​មអោ​​​​យតម្លៃ​​​​សិ​​​ល្បៈខ្មែ​​រ ​​​​។ ​​​រា​​​ល់​​ថ្ងៃ​​​ទា​​​ំ​​ងខ្ញុ​​​ំ​​​នឹ​​​​ងប្អូ​​នខ្ញុ​​​ំ​​ ​​​បា​​​នផ្អា​​​​កសិ​​ល្បៈដោ​​យមូ​​លហេតុ​​​​ចង់​​​​ផ្អា​​​​កខ្លួ​​​​នឯង ​​​ ​​មិ​​នមែ​​​នអត់​​​ទី​​ផ្សា​​​រ ​​​ក៏មិ​​​នមែ​​​នអត់​​​សម្ថភា​​​ពដែ​​​រ ​​​​ ​​​មួ​​​យវិ​​ញទៀ​​​ត ​​គឺ​​​សិ​​ល្បៈឥឡូ​​​វ ​​​​បន្ទា​​​​បបន្ធោ​​​ក ​​​​តម្លៃ​​​សិ​​​​ល្បៈខ្លា​​​​ំ​​ងពេក ​​ទុ​​កផឹ​​កខ្លួ​​​​នឯងចុ​​​ះ​​​​ ​​​ទឹ​​កក្រូ​​​​ច ​​​​១កេស ​​៕

​​

​​

​​

​​

​​

​​

​​

​​

​​

​​

​​

​​

​​

​​

​​

​​

​​

​​

​ShareShareSharePinTweet0 ​​Shares