អ្នកណា​​​​ថា​​ជំ​​ពា​​​ក់​​​ធនា​​​គា​​​រមិ​​នល្អ! ​​​​​​រៀ​​​​បកា​​​​ររួ​​​​​​ចមា​​​​​នតែ​​​ម៉ូ​​​​​តូ​​​​1គ្រឿ​​​​ង ​​​​​នៅ​​​​ផ្ទះ​​​​​ជួ​​​លតូ​​​​​ចមួ​​​​យ ​​​​តស៊ូ​​​​​​មិ​​​​​នបោ​​​​ះ​​​​បង់​​​​ចោ​​​​លទម្រា​​​ំ​​​​ ​​​​​តែ​​​​​​មា​​​​នថ្ងៃ​​​​នេះ​​​​​ ​​​​​​អរគុ​​​ណធំ​​​ៗដល់​​​​ធនា​​​​គា​​​​រដែ​​លបា​​​ន

ព៍តមានទូរទៅ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​

​​

ប្រិ​​​​​យមិ​​​ត្តបា​​​នជ្រា​​​​បរួ​​​ចមកហើ​​​យ ​​​​​នៅ​​​​​លើ​​​​បញ្តា​​​​​ញសង្គម ​​​​​បច្ចុ​​​​បន្ន ​​​​មា​​​​នកា​​​​​រី​​​​ចំ​​​​​រើ​​​​នខ្លះ​​​ដែ​​​​លអា​​​​ចផ្លា​​​​​ស់​​​​​ប្តូ​​​ជី​​​​​វភា​​​​ពរបស់​​​​​បងប្អូ​​​​នមួ​​​​​យចំ​​​​នួ​​​​ន ​​​​​ជា​​​​ពិ​​​​សេស ​​​​​​លើ​​​​​វិ​​​​​ស័យ ​​​​​លក់​​​​Onlineនេះ​​​​​​ ​​​​​តែ​​​​​ម្តង ​​​ប៉ុ​​​​ន្មា​​​​នឆ្នា​​​​ំ​​​​​ចុ​​​​ងក្រោ​​​​យ ​​​​ក្រោ​​​យនេះ​​​មា​​​​​នកា​​​រវៃ​​​​​ ​​​​​លុ​​​​​កយ៉ា​​​​​​ងខ្លំ​​​​​ា​​​​ង ​​​​ដោ​​​​​យ ​​​​​ផ្នែ​​​​កSocial ​​​​Media ​​​នេះ​​​​​ ​​​​​៖

​​

​​

​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​

​​

ជា​​​​ស្តែ​​​​​ងយើ​​​​ងក្រលេកមកមើ​​​​លគូ​​​​ស្នេហ៏មួ​​​​​​យ ​​​​ដែ​​​លបា​​​​​នស្រឡា​​​​ញ់​​​​​គ្នា​​​​​និ​​​​ង ​​​​ចា​​​​​ប់​​​​​ដៃ​​​​គ្នា​​​​​តា​​​​ំ​​​​ងពី​​​របា​​​​​ទដៃ​​​​ទទេ ​​​​​ដែ​​​លធ្វើ​​​​អោ​​​យអ្នកទា​​​​ំ​​​ងពី​​​​រ ​​​​មា​​​​ន ​​​​​កា​​​​​រផ្លា​​​​ស់​​​​​ប្តូ​​​​​រ ​​​ជី​​​​វិ​​​​តស្ទើ​​​ទា​​​​ំ​​​​​​ងស្រុ​​​​ង

​​

​​

​​

​​

បើ​​​​​តា​​​​មគណនី​​​ហ្វេសប៊ុ​​​​​កមួ​​​យដែ​​​​លមា​​​​​​នឈ្មោ​​​​​ះ​​​​​ថា​​​​​​ ​​​​​Sreynak ​​​​Rose ​​​​​Vs ​​​​Bee ​​​​បា​​​នបង្ហោ​​​​​ះ​​​​​សា​​​​​រថា​​​​ ​​​​“️ជី​​​​វិ​​​​​​តពិ​​​​ត ​​​​​របស់​​​​ស្រី​​​​​ណា​​​​​ក់​​​​Vs ​​​​បងរិ​​​​ន​រៀ​​​​​បកា​​​រ

​​

​​

​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​

​​

​​

​​

រួ​​​​​ចសល់​​​​​លុ​​​​យប្រហែ​​​ល850$ ​​​​​បេី​​​​​តា​​​​មចា​​​​​​ំ​​​​ ​​​​​មកដល់​​​​​ភ្នំ​​​ពេញម៉ា​​​​នងៃ​​​​​ម៉ែ​​​តេមកថា​​​​​​កូ​​​​​នគេយករូ​​​​បថតមកអស់​​​​៣០០$ជា​​​ងទៀ​​​​​​ត( ​​​​អំ​​​​​បិ​​​​លប្រហុ​​​​កហេី​​​​យស្រី​​​​​ណា​​​​ក់​​​​អេី​​​​យ)។កា​​​​រួ​​​​​​ចទ្រព្យដែ​​​​​​លមា​​​​នជា​​​​​​ប់​​​​​ខ្លួ​​​​នគឺ​​​និ​​​​ងម៉ូ​​​​​តូ​​​​​នឹ​​​​​​ងមួ​​​​យគត់​​​​​​ ​​​​គ្រា​​​​​​ន់​​​​ដឹ​​​​​កអូ​​​នដេី​​​​រលេង​។

​​

​​

​​

​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​

​​

​​

​​

នៅ​​​ផ្ទះ​​​​ជួ​​​​​លតូ​​​​​ចមួ​​​​​យ​ជា​​​​មួ​​​​​យបងជា​​​​​មួ​​​​​យប្អូ​​​​នជា​​​​​មួ​​​​​យមិ​​​​​​ត្តចែ​​​​​កលុ​​​​​យគ្នា​​​​​ចេញអ្នកណា​​​​ខ្លះ​​​​ជា​​​​កូ​​​នអ្នកខេត្តហេី​​​​យមកនូ​​​វភ្នំ​​​​​ពេញ?នឹ​​​​​ងយល់​​​​អា​​​​​ម្មណ័មួ​​​​​យនេះ​​​​​​។ ​​​​បេី​​​​​ថា​​​​រៀ​​​​បរ៉ា​​​​ប់​​​​​មិ​​​​​​នអស់​​​​ទេ​តែ​​​​គ្រា​​​​​ន់​​​​តែ​​​ចង់​​​​ចែ​​​​ករំ​​​​​​រែ​​​​​ករឿ​​​​​ងល្អៗៗខ្លះ​​​​​​ៗៗសំ​​​​​រា​​​​​ប់​​​​​ជី​​​​វិ​​​​​ត​ ​​​​​ទោ​​​ះ​​​​​បី​​​​​​មិ​​​​​​នទា​​​​ន់​​​​ដេី​​​​​រដល់​​​ចំ​​​​ណុ​​​​ចដែ​​​​​រខ្ញុ​​​ំ​​​​​​ស្រមៃ​​​​​​​តែ​​​វា​​​​អា​​​​​​ចនៅ​​​​ចំ​​​​ណុ​​​​ចមួ​​​​​យដែ​​​រកូ​​​​​នអ្នកខេត្ត​ ​​​​​ហេី​​​​យក្នុ​​​​​ងគ្រួ​​​​​សា​​​​​រមិ​​​​នពេញលេញមួ​​​​​យអា​​​​​ចធ្វេី​​​​​បា​​​​ន​ ​​​​​ហេី​​​យក៏បន្តក្តី​​​​ស្រមៃ​​​​ទៅ​​​មុ​​​​ខទៀ​​​​តដោ​​​​​​យពេញចិ​​​ត្ត។

​​

​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​

​​

​​

​​

ទំ​​​​​នេរនឹ​​​ងចែ​​​​កំ​​​​​លែ​​​​កបទពិ​​​​​សោ​​​​​ធន័ល្អៗៗអោ​​​​​យមិ​​​​ត្តៗៗទា​​​​​​ំ​​​​​ងអស់​​​​គ្នា​​​​ណា​​​​​​។ ​​​​​មិ​​​​នមែ​​​​​​ន​ ​​​​ជា​​​​​​កា​​​​​រងា​​​​​យទេ​ ​​​​​​ដែ​​​​លចា​​​​​ប់​​​​ផ្តេី​​​​មពី​​​​​​បា​​​​​ទដៃ​​​ទទេ​ ​​​​អា​​​​​ចដេី​​​​រមកដល់​​​​ថ្ងៃ​​​​​នេះ​​​​​ ​​​​។ ​​​​តែ​​​​​​ក៏អរគុ​​​​​ណធា​​​​​​នា​​​គា​​​​​ដែ​​​​​​រតែ​​​​ងតែ​​​​​​អោ​​​​យលុ​​​យខ្ញុ​​​​​​ំ​​​​ខ្ចី​​​រហូ​​​​តតា​​​មតំ​​​​លូ​​​​​វកា​​​រ​ ​​​កម្មង់​​​​​បា​​​​ន​ដូ​​​​​ចគេជប់​​​​​​ ​​​ហា​​​​ហា​​​​​។

​​

​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​

ចំ​​​​ណុ​​​​ចខ្លះ​​​​​ៗៗ​ ​​​​​របស់​​​​​ជី​​​​វិ​​​​​តស្រី​​​​ណា​​​​ក់​​​​​​ផ្ទា​​​​​ល់​​​​​ ​​​​​​បា​​​​​នមកពី​​​បទពិ​​​​​សោ​​​​​ធន៏ជី​​​វិ​​​​​ត​ ​​​​​នឹ​​​​ងកា​​​ររៀ​​​​នសូ​​​​ត្រ

​​

1. ​​​ត្រូ​​​​​វចេះ​​​​​អភិ​​​​​វឌ្ឃន័ខ្លួ​​​​នអែ​​​​​​ង​ ​​​​​ស្គា​​​​ល់​​​​ខ្លួ​​​​នអែ​​​​ងជា​​​​​នណា​​​​?

​​

​​

​​

2.មា​​​នភា​​​​​ពស្មោ​​​​​ះ​​​​​​ត្រង់​​​គ្រប់​​​​ពេលវា​​​​លា​​​​​​

​​

​​

​​

​​

3.ខិ​​​តខំ​​​​​​តស៊ូ​​​​​គ្រប់​​​បញ្ហា​​​​​ដែ​​​​រកេី​​​​​​តមា​​​​​ន

​​

​​

​​

4. ​​​​​លុ​​​​បពា​​​​​ក្យខ្ចិ​​​​លចេញពី​​​ខ្លួ​​​​ន​អោ​​​​​យអស់​​​​​

​​

​​

​​

​​

​​

5.ដា​​​​​ក់​​​​ផែ​​​នកា​​​​​​រច្បា​​​ស់​​​​​លា​​​​​​ស់​​​​​សំ​​​​រា​​​​ប់​​​​ជី​​​​​វិ​​​ត

​​

​​

​​

​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​

6. ​​​​​អនុ​​​​វត្តន័អោ​​​​​​យបា​​​​នខ្ជា​​​ប់​​​​ខ្ជួ​​​​​ន​

​​

​​

​​

​​

​​

7.មា​​​នទំ​​​​​​នា​​​​​ក់​​​ទំ​​​​​​នងល្អជា​​​​​មួ​​​​យពិ​​​​​ភពខា​​​​ងក្រៅ​​​​

​​

​​

​​

​​

​​

​​

8.កុ​​​​ំ​​​​​សន្សំ​​​​រឿ​​​​ងពី​​​​មុ​​​​នមកគិ​​​​ត​ ​​​ត​ ​​​​​​ដល់​​​​បច្ចុ​​​​​ប្បន្ន​

​​

​​

​​

​​

​​

9. ​​​​​កសា​​​​ងក្តី​​​ស្រលា​​​​​​ញ់​​​​អោ​​​​យច្រេី​​​​​នៗៗៗ​តា​​​​មដែ​​​​រអា​​​​​ចធ្វេី​​​​​បា​​​ន​នឹ​​​​ងគ្រប់​​​​​​ពេល​

​​

​​

​​

​​

10. ​​​​រៀ​​​នបេី​​​​ចិ​​​​​ត្តអោ​​​​យទូ​​​​​លា​​​យ​នឹ​​​​ងរៀ​​​​នទទួ​​​​​​លយកចំ​​​​ណេះ​​​​​ដឹ​​​ងថ្មី​​​​​ៗៗរហូ​​​​​ត​

​​

​​

​​

​​

​​

11. ​​​​​​កុ​​​ំ​​​​​ចង់​​​​គំ​​​​នុ​​​​ំ​​​​​ ​​​​​កុ​​​​ំ​​​​ចា​​​ំ​​​​​​កំ​​​​ហុ​​​​ស​កុ​​​​​​ំ​​​​​​មេី​​​​លងា​​​​យកុ​​​​​​ំ​​​​​ខឹ​​​​​ង​កុ​​​ំ​​​​​រអ៊ូ​​​​​

​​

​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​

​​

​​

​​

​​

នៅ​​​​​មា​​​​​​នចំ​​​​​ណុ​​​​ធជា​​​​ច្រេី​​​នទៀ​​​​ត​ ​​​​។ ​​​​​ជោ​​​​​គជ័យគឺ​​​​ថិ​​​​​តលេី​​​ខ្លួ​​​​​នអែ​​​ង។ ​​​​​ចូ​​​រចា​​​ំ​​​​ថា​​​​ទោ​​​ះ​​​​​យេី​​​​​ងមកពី​​​​​​គ្រួ​​​​សា​​​​​របែ​​​​​បណា​​​​​កេី​​​​​​តមកជី​​​​វិ​​​​​តបែ​​​​​បណា​​​​កុ​​​​ំ​​​​​អង្ឃឹ​​​​មអី​​​​​​​ត្រូ​​​វតា​​​​​ំ​​​​ងជំ​​​​ហរអោ​​​​យរឹ​​​​ងមា​​​​ជា​​​​និ​​​​​​ច្ច។ ​​​​ស្រី​​​​ណា​​​ក់​​​​​​កូ​​​​នអ្នកខេត្តកំ​​​​ពង់​​​​​ចា​​​​​ម ​​​​។ ​​​​ស្រី​​​​ណា​​​​​​ក់​​​​ខូ​​​​លិ​​​​​កសិ​​​​នហា​​​​​ងបោ​​​​ះ​​​​​ដុ​​​​​ំ​​​​​ខោ​​​អា​​​​​វនា​​​​​រី​​​​នា​​​ំ​​​​​ចូ​​​​​​លពី​​​​បរទេស។

​​

​​

​​

​​

​​

​​

​​

​​

​​

​​

​​

​​

​​

​​

​​

​​

​​

​​

​​ShareShareSharePinTweet0 ​​​​Shares

​​ShareShareSharePinTweet0 ​​Shares