សូ មប្រុងប្រយ័ ត្នទាំងអ ស់គ្នា ​! ​​ចំ​​នួ​នកូ​​វី​​ដបំ​ប្លែ​​ងថ្មី​​កា​​ន់​តែ​កើ​​នឡើ​ងហើ​យ ​​បើ​មិ​នចង់​ដូ​ចប្រទេសជិ​​តខា​ងត្រូ​​វនា​​ំ​​គ្នា​ធ្វើ​រឿ​ងនេះ​ទា​ំ​ងអស់​គ្នា​

ព៍តមានទូរទៅ

​ ​​ ​​ ​

 

 

 

 

 

ថ្មី​​ៗនេះ​​ ​​ក្រសួ​​ងប្រកា​​សរកឃើ​​ញវី​​រុ​​សកូ​វី​​ដ១៩បំ​​ប្លែ​ងខ្លួ​នថ្មី​ប្រភេទដែ​​លតា​មួ​យចំ​នួ​ន ​ដែ​​លឆ្លងលើ​​ពលករត្រលប់​​មកពី​​ប្រទេសថៃ​និ​​ងមា​នបុ​​គ្គលិ​កសុ​ខា​​ភិ​​បា​លផងដែ​​រ។ ​វី​រុ​សបំ​ប្លែ​​ងដែ​​លតា​ដែ​​លរកឃើ​ញមា​​ននៅ​ខ្មែ​​រសរុ​​បគឺ​​មា​​នចំ​នួ​នកា​ន់​តែ​​កើ​​នឡើ​​ងច្រើ​នទៅ​ហើ​​យ ​​ដែ​លភា​គច្រើ​នគឺ​ជា​ករណី​នា​ំ​ចូ​​លពី​​ប្រទេសថៃ​​ ​ជា​​មួ​យគ្នា​នេះ​​ដើ​​ម្បី​​កា​​រពា​រវី​​រុ​​សកូ​វី​​ដបំ​​ប្លែ​​ងខ្លួ​នដែ​​លតា​​នេះ​​ ​​លោ​​កជំ​​ទា​វ ​ឱ ​វណ្ណឌី​ន ​​បា​នទទូ​​ចសំ​​ណូ​មពរឱ្យនា​​ំ​គ្នា​ធ្វើ​រឿ​ង១នេះ​​ឱ្យបា​ន។

​​ ​ ​​ ​ ​​

 

 

 

 

យោ​ងតា​មទី​ភ្នា​ក់​ងា​រ ​​សា​​រព័ត៌មា​នជា​​តិ​​ ​​បា​នឱ្យដឹ​​ងថា​​ ​​លោ​​កជំ​​ទា​​វវេជ្ជបណ្ឌិ​ត ​​ឱ ​វណ្ណឌី​​ន ​​រដ្ឋលេខា​​ធិ​កា​រ ​​ក្រសួ​ងសុ​ខា​ភិ​បា​ល ​​និ​​ងជា​ប្រធា​ន ​​គ.វ.ក១៩ ​​ក្នុ​​ងក្របខណ្ឌទូ​ទា​​ំ​ងប្រទេស ​បា​​នព្រមា​នជា​​ថ្មី​​ពី​​វី​រុ​សបំ​ប្លែ​​ងថ្មី​ ដែ​លត្រូ​វបា​នរកឃើ​ញជា​​បន្តបន្ទា​ប់​​ ​ដែ​​លអា​ចនឹ​ងនា​​ំ​ឱ្យកម្ពុ​ជា​​ឈា​នហួ​​សបន្ទា​ត់​​ក្រហម។ ហេតុ​​នេះ​អ្វី​ដែ​​លបងប្អូ​​នត្រូ​វនា​ំ​​គ្នា​ធ្វើ​ខា​​នពុ​ំ​បា​​ននោ​​ះ​គឺ​ ព្យា​យា​​មកា​​រពា​រកុ​ំ​ឱ្យវី​រុ​​សនេះ​ឆ្លងចូ​​លក្នុ​​ងសហគមន៏ឱ្យសោ​​ះ​។

​​ ​​ ​ ​ ​ ​​

 

 

 

 

 

លោ​​កជំ​ទា​​វ ​ឱ ​វណ្ណឌី​​ន ​តែ​​ងតែ​​ព្រមា​​នជា​​រឿ​​យៗ ​បើ​​មា​​នកា​​ររា​តត្បា​តជា​លក្ខណៈទ្រង់​​ទ្រា​​យធំ​​នៅ​​ក្នុ​ងសហគមន៍ ​នោ​ះ​​ករណី​ឆ្លងនឹ​​ងរា​​លដា​លដោ​​យមិ​​នដឹ​ងប្រភពចម្លង ​​និ​​ងមិ​នអា​​ចគ្រប់​គ្រងបា​​ន ​ហើ​យករណី​​មរណភា​ពក៏នឹ​​ងកើ​នឡើ​​ងច្រើ​នជា​ងនេះ​​ ​​បើ​​និ​​យា​យពី​កា​រលំ​​បា​កវិ​ញនឹ​ងមា​នច្រើ​នជា​ងនេះ​រា​ប់​​មិ​នអស់​នោ​ះ​​ទេ ​​ហើ​​យនឹ​​ងបន្តនៅ​​រយៈពេលយូ​រទៀ​​ត។ ​ដើ​​ម្បី​​កា​រពា​​រកុ​​ំ​​ឱ្យមា​​នកា​រចម្លងចូ​​លក្នុ​ងសហគមន៏ ​បងប្អូ​​នត្រូ​វរួ​​មគ្នា​ធ្វើ​តា​មកា​​រណែ​​នា​ំ​ទា​​ំ​​ង៧ដូ​ចខា​​ងក្រោ​ម៖

​​ ​ ​​ ​ ​ ​​

 

 

 

 

១. ​​ពា​​ក់​ម៉ា​​ស ​បិ​​ទជិ​តច្រមុ​ះ​​ ​ពេលដែ​​លអ្នកជួ​បជា​​មួ​យមនុ​​ស្សមកពី​​គ្រួ​​សា​រដទៃ​​ ​ជា​ពិ​សេសនៅ​​ពេលដែ​​លអ្នកស្ថិ​តនៅ​កន្លែ​​ងមិ​នមា​​នខ្យល់​គ្រប់​គ្រា​ន់​​ឬកន្លែ​​ងដែ​លមា​​នមនុ​​ស្សច្រើ​​ន ​​ហើ​យកុ​​ំ​​ភ្លេចផ្លា​​ស់​ប្តូ​​រម៉ា​សដែ​​លអ្នកប្រើ​​ប្រា​​ស់​​ឱ្យបា​​នញឹ​កញា​​ប់​ផង ​​។ ​​២. ​រក្សា​គម្លា​ត ​​៦ ​​ហ្វី​​ត ​( ​​២ម៉ែ​ត្រ) ​​ពី​មនុ​ស្សដែ​លមិ​​នមែ​​នជា​​សមា​​ជិ​កគ្រួ​សា​​ររបស់​អ្នក

​​ ​ ​​ ​​ ​

 

 

 

 

៣. ​លា​ងដៃ​​ឱ្យបា​​នញឹ​​កញា​​ប់​ ​​ប្រើ​​សា​​ប៊ូ​លា​ងដៃ​​ ​ជេល ​​ឬអា​ល់​​កុ​ល ​។ ​​៤. ​​ចៀ​សវា​​ងកុ​​ំ​​ទៅ​កន្លែ​ងដែ​លមា​នមនុ​ស្សកុ​ះ​ករ ​​និ​ងមា​នមិ​​នមា​នខ្យល់​​អា​កា​​សគ្រប់​​គ្រា​​ន់​​។ ​​៥. ​​មិ​នគួ​រមា​នកា​​រជួ​បជុ​​ំ​កម្មវិ​ធី​​នៅ​អំ​​ឡុ​​ងពេលរា​តត្បា​​តនេះ​ ​​ក្រៅ​​ពី​ក្រុ​មគ្រួ​​សា​​រនោ​​ះ​​ទេ

​​ ​ ​

 

 

 

 

៦. ​​ផ្តោ​តកា​​រយកចិ​ត្តទុ​​កដា​​ក់​លើ​អត្រា​​ឆ្លងកូ​វី​​ដ ​​ក្នុ​​ងសហគមន៍ ​​រួ​​មទា​ំ​ងអត្រា​ឆ្លងវី​​រុ​សបំ​ប្លែ​ងខ្លួ​ន ​Delta ​ផងដែ​​រនិ​​ងចៀ​​សវា​ងទំ​នា​ក់​ទំ​នងសង្គមដែ​​លមិ​នចា​​ំ​បា​ច់​ជា​មួ​យអ្នកដទៃ​នៅ​ពេលអត្រា​ឆ្លង ​​កើ​​នឡើ​​ងខ្ពស់​ុ​។

 

 

 

 

​៧. ​​មើ​​លថែ​សុ​​ខភា​ពឱ្យបា​នល្អ ​ញ៉ា​ំ​ស្អា​​ត ​ឧស្សា​​ហ៍ផឹ​កទឹ​កក្តៅ​ ​​ហា​​ត់​​ប្រា​ណ ​គេងឱ្យបា​​នគ្រប់​​គ្រា​​ន់​​ ​​និ​​ងរក្សា​​លំ​​នឹ​​ងផ្លូ​វចិ​ត្តឱ្យនឹ​​ងនរកា​រអនុ​​វត្តតា​​មវិ​ធី​ទា​ំ​ង៧នេះ​​ ​​ទោ​ះ​​បី​​ជា​​វី​​រុ​សដែ​​លតា​ខ្លា​ំ​ងប៉ុ​ណ្ណា​​ ​ក៏ក្រុ​មកា​​រងា​រចា​បបៃ​​តងជឿ​ថា​ ​​បងប្អូ​​ននឹ​​ងអា​​ចយកឈ្នះ​វា​​បា​​ន ​គឺ​​វី​​រុ​សមិ​​នអា​ចចូ​លទៅ​​វា​​យលុ​កសួ​តរបស់​​យើ​​ងបា​ននោ​ះ​​ទេ៕

​ShareShareSharePinTweet0 ​Shares