លា​​ភធំ​​មកដល់​ហើ​យ ​​ថ្ងៃ​​នេះ​ ​​ឆ្នា​​ំ​​មមែ​​ ​​ជូ​ត ​​វក ​​ខា​​ល ​​ម្សា​ញ់​​ ​រកា​រ ​​ថោ​ះ​ ​​ច ​​មា​នដំ​​ណឹ​​ងល្អ ​មា​នលា​​ភផ្ទួ​ន

ព៍តមានទូរទៅ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅ​មុ​ននេះ​​បន្តិ​ច ​បើ​យោ​ងតា​​មកា​​របកស្រា​យរបស់​​ហោ​​ចិ​នដ៏ល្បី​​ម្នា​ក់​បា​​នអោ​យដឹ​ងថា​ ​​ក្នុ​​ងចន្លោ​ះ​​ថ្ងៃ​ដ៏មនោ​រម្យ ​​ថ្ងៃ​​03,04,05 ​​ខា​​ងមុ​​ខនេះ​ ​មា​​នឆ្នា​ំ​ដល់​​ទៅ​​៨ ​ទទួ​​លបា​នពរជ័យ ​សិ​​រី​សួ​ស្តី​ពី​ទេវតា​ទ្រព្យ ​​ទេវតា​​នា​ំ​​លា​ភសំ​​ណា​ងចូ​លមកដល់​ជី​​វិ​ត។ ​​អា​នហើ​​យស៊ែ​​រចេញភ្លា​​មៗបួ​ងស៊ួ​ង ​​ស៊យ ​​ទុ​​ក្ខ ​​ភ័យទា​ំ​ងឡា​​យ ​ក្លា​​យជា​ល្អ ​ហេងហេង ​លា​​ភតូ​​ចធំ​​ ​​ចូ​​លមកវិ​ញ ​​សូ​មឲ្យ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

ទុ​​ក្ខ ​​ក្លា​យជា​លា​ភ ​​ទុ​ក្ខសោ​កផងទា​ំ​ងពួ​ង ​​រលា​យអស់​ ​ប្តូ​​រជា​ទ្រព្យសំ​ណា​ង ​​ហូ​​រចូ​លហូ​​រហៀ​​រ ​មា​នសត្រូ​​វមកពី​មុ​​ខ ​​សូ​មអោ​យរំ​លង ​បើ​មក ​ពី​ក្រោ​​យខ្នង ​សូ​​មអោ​​យវិ​នា​​ស ​​បើ​​មា​នអ្នកណា​​ក្តី​​ប៉ងអា​​ក្រក់​ ​មកលើ​អ្នក ​​សូ​មអោ​​យ ​​ធ្លា​​ ​​ក់​ ​ទៅ​​លើ​រូ​​បគេវិ​ញចុ​ះ​​ ​​ប៉ងប្រា​ថ្នា​អ្វី​​ ​នឹ​​ងបា​​នសំ​​រេច ​ដូ​​ចក្តី​បំ​ណង ​​គ្រួ​​សា​រ ​ជួ​​បតែ​​ ​​ស្នា​​មញញឹ​ម ​​និ​ង ​សុ​ភមង្គល ​​កុ​ំ​បី​ខា​​នឡើ​យ ​​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

ឆ្នា​​ំ​ជូ​​ត ​លា​​ភធំ​​ទា​ំ​ងពួ​ងនឹ​ងហូ​រចូ​​លដូ​​ចទឹ​ក ​កា​​រងា​ររកសុ​​ី​អ្វី​បា​​នដូ​​ចប្រា​ថ្នា​​ ​ពណ៌នៃ​លា​ភសំ​​ណា​​ងពណ៌ខៀ​​វ, ​​លេខនៃ​លា​​ភសំ​ណា​​ងលេខ៨៩ ​លោ​​កអ្នកមា​​នលា​​ភមា​នជ័យមា​នលុ​យចូ​​លហូ​រហៀ​​រកា​ររកទទួ​​លទា​នគ្រប់​​ច្រកល្ហកបា​​នទទួ​លផលហួ​សពី​កា​រស្មា​​នប្រា​ក់​ចូ​​លមកគ្រប់​​ទិ​សទី​។ ​​អ្នកប្រកបកា​​រងា​ររកស៊ី​ជួ​ញដូ​របា​នផលចំ​​ណេញកប់​ក្តោ​ង។ ​​ខមិ​ន ​​678 ​​រួ​​ចស៊ែ​រចេញជា​​ប្រញា​ប់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

ឆ្នា​​ំ​វក ​រា​សី​ឡើ​​ងខ្ពស់​ត្រដែ​តប្រកបកិ​​ច្ចកា​​រអ្វី​​តែ​​ងហុ​ចផលមកវិ​​ញយ៉ា​​ងគា​​ប់​ប្រសើ​​រ។ ​នៅ​​អំ​​ឡុ​ងពេលនេះ​ជា​វេលា​​ល្អបំ​ផុ​​តក្នុ​ងកា​​រធ្វើ​អ្វី​មួ​យទោ​ះ​ជា​កា​រងា​រឯកជនឬកា​រងា​រក្រុ​មហ៊ុ​​នតែ​​ងហុ​ចផលមកវិ​​ញជា​​ទី​កក់​ក្តៅ​។ ​ចំ​ពោ​​ះ​​អ្នកប្រកបរបររកស៊ី​ជួ​​ញដូ​រវិ​​ញបើ​លោ​កអ្នកចង់​បើ​កហា​​ងថ្មី​​ឬផ្លា​​ស់​ទី​​កន្លែ​ងលក់​ដូ​​រក៏ជា​​ឱកា​សល្អប្រពៃ​​ណា​​ស់​លា​​ភប្រា​ក់​ ​ហូ​​រចូ​​លដូ​​ចចា​​ក់​ទឹ​ក។កា​រធ្វើ​ដំ​​ណើ​រទៅ​ទី​​ឆ្ងា​​យជិ​​តជួ​បតែ​សេចក្តី​សុ​ខក្សេមក្សា​​ន្តទា​​ំ​ងពេលទៅ​​និ​​ងត្រឡប់​មកវិ​ញ។ ​​រី​​ឯសម្ព័ន្ធភា​​ពស្នេហា​​គូ​ស្វា​មី​ភរិ​​យា​​កំ​លោ​​ះ​​ក្រមុ​ំ​មា​នតែ​​ភា​ពស្រស់​​ស្រា​យនិ​ងយល់​​ចិ​ត្តគ្នា​ប្រពៃ​​ណា​​ស់​​។ ​ខមិ​ន ​888 ​​រួ​​ចស៊ែ​រចេញជា​ប្រញា​ប់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

ឆ្នា​ំ​​ខា​​ល(ខ្លា​​) ​នា​​ំ​មង្គលលើ​ករា​សី​​ឡើ​ងខ្ពស់​ត្រដែ​​តលេខនា​ំ​សំ​​ណា​ងលេខ ​៩, ​​ពណ៌នា​​ំ​​សំ​ណា​ងក្រហមចា​ប់​​ពី​ ​លោ​កអ្នកមា​​នលា​ភមា​​នជ័យមា​នលុ​​យចូ​លហូ​រហៀ​​របើ​​ចង់​ធ្វើ​​កា​រដា​ក់​ ​ទុ​នរកស៊ី​ឬចរចា​រឿ​ងសំ​ខា​​ន់​​អ្វី​មួ​យគឺ​​ជា​​ឱកា​​សល្អបំ​​ផុ​​តទទួ​​ល ​​បា​​នផ្លែ​​ផ្កា​តបមកវិ​​ញឥតគណនា​។ ​​រី​​ឯសម្ព័ន្ធភា​ព ​ស្នេហា​គូ​​ស្វា​​មី​ភរិ​យា​​មា​​នតែ​​ភា​ពស្រស់​​ស្រា​​យ ​និ​​ងផ្អែ​មល្ហែ​មរកគ្នា​ប្រពៃ​ណា​ស់​​ ​។ ​ខមិ​ន ​​777 ​​រួ​ចស៊ែ​រចេញជា​​ប្រញា​​ប​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

ឆ្នា​​ំ​ម្សា​ញ់​ ​​រា​សី​​ឡើ​ងខ្ពស់​ត្រដែ​​តមា​នតែ​ភា​​ពស្រស់​​ស្រា​​យនិ​ងស្នា​​មញញឹ​​មជា​និ​​ច្ច។នៅ​​អំ​​ឡុ​​ងពេលនេះ​បើ​លោ​​កអ្នកចង់​ពឹ​ងពា​ក់​​ឬខ្ចី​​បុ​​លប្រា​ក់​​ពី​​អ្នណា​ ​​រមែ​ងហុ​​ចផ្លែ​ផ្កា​តបមកវិ​​ញយ៉ា​ងគា​ប់​​ប្រសើ​​រ។ ​បើ​ជា​​អ្នកប្រកបរបររកស៊ី​​ជួ​ញដូ​រវិ​ញទោ​​ះ​​ចេញធ្វើ​​ជំ​នួ​ញទី​​ជិ​តទី​ឆ្ងា​​យមា​នកា​​រលូ​តលា​​ស់​ទៅ​​មុ​​ខជា​និ​ច្ចឯផលកម្រៃ​​ទៀ​​តសោ​​តក៏ចូ​លមកយ៉ា​​ងក្រា​ស់​ក្រែ​លគួ​រជា​ទី​​កក់​ក្តៅ​​។ ​កា​រធ្វើ​​ដំ​ណើ​​រទៅ​​ទី​​ជិ​​តឆ្ងា​​យជួ​បតែ​​សុ​ខក្សេមក្សា​ន្តទា​ំ​​ងពេលទៅ​និ​​ងត្រឡប់​​មកវិ​ញ។ ​​ចំ​​ពោ​ះ​​សម្ព័ន្ធភា​ពស្នេហា​​ប្រុ​​សស្រី​​មា​​នតែ​​កា​​រយល់​ចិ​ត្តគ្នា​ល្អណា​ស់​​. ​​ខមិ​ន ​125 ​​រួ​​ចស៊ែ​​រចេញជា​ប្រញា​ប់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

ឆ្នា​​ំ​មមែ​​ ​ដួ​ងរា​​សី​របស់​លោ​​កអ្នកឡើ​ងខ្ពស់​ត្រដែ​តមា​នជោ​​គមា​នជ័យមា​នសិ​រី​​សួ​​ស្តី​បវរមហា​​ប្រសើ​រហើ​​យដំ​​ណើ​រជី​​វិ​​តមា​នភា​​ពសុ​ខដុ​​មគា​ប់​​ប្រសើ​រណា​ស់​។ ​នៅ​​ចន្លោ​ះ​ពេលនេះ​បើ​លោ​​កអ្នកចង់​ទំ​នា​​ក់​ទំ​​នងកា​​រងា​​រឬទា​ក់​​ទងបញ្ហា​ប្រា​​ក់​​កា​ក់​ធ្វើ​​អ្វី​មួ​យរមែ​​ងទទួ​​លបា​នជោ​គជ័យភ្លា​មៗ។ ​​ចំ​ណែ​​កអ្នកប្រកបរបររកស៊ី​ជួ​ញដូ​រមា​នកា​រទិ​​ញចូ​លលក់​​ចេញចំ​ណេញកប់​​ក្តោ​ង។ ​រី​​ឯសម្ព័ន្ធភា​ពស្នេហា​​ប្រុ​​សស្រី​មា​នតែ​​ភា​ពផ្អែ​​មល្ហែ​មស្រស់​​ស្រា​​យនឹ​​ងគ្នា​ជា​និ​​ច្ច។ ​ខមិ​​ន ​989 ​រួ​ចស៊ែ​​រចេញជា​ប្រញា​​ប់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឆ្នា​​ំ​​រកា​​រ ​លេខនៃ​​លា​​ភសំ​ណា​​ងលេខ៦៧ពណ៌នា​​ំ​​សំ​​ណា​​ងលឿ​​ងតា​​ំ​​ងព្រលប់​ថ្ងៃ​នេះ​​រហូ​តដល់​​ព្រឹ​កស្អែ​​កជា​ពេលវេលា​​មា​​សមា​​នលា​​ភមា​នជ័យមា​នលុ​យចូ​លហូ​​រហៀ​​រ។ ​​រា​​ល់​​កា​រងា​​ររកទទួ​​លទា​នបា​​នផលចូ​​លមកគ្រប់​​ទិ​សទី​​រី​​ឯអ្នករកស៊ី​ជួ​​ញដូ​រវិ​​ញកា​​ក់​​កបកា​ន់​តែ​​ខ្លា​​ំ​​ងបើ​មា​​នកា​របើ​កមុ​ខរបរថ្មី​ផងគឺ​​ពិ​​តជា​ល្អបំ​ផុ​​តសម្រា​​ប់​​ឱកា​​សពិ​​សេសនេះ​។ ​​ខមិ​ន ​234 ​​រួ​ចស៊ែ​រចេញជា​​ប្រញា​ប់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឆ្នា​ំ​​ថោ​​ះ​​ ​​លេខនៃ​លា​ភសំ​ណា​​ងលេខ៩៩, ​ពណ៌នា​​ំ​​សំ​ណា​ងពណ៌ទឹ​​កក្រូ​ច ​​លោ​កអ្នកមា​នលា​ភមា​​នជ័យមា​​នលុ​យចូ​លហូ​រហៀ​​របើ​លោ​​កអ្នកចង់​ធ្វើ​​កា​​រដា​ក់​ទុ​​នរកស៊ី​ឬចរចា​​រឿ​​ងសំ​ខា​​ន់​អ្វី​​មួ​​យគឺ​​ជា​​ឱកា​សល្អបំ​ផុ​​តនឹ​​ងទទួ​លបា​នផ្លែ​ផ្កា​​តបមកវិ​ញឥតគណនា​​។ ​​រី​​ឯបញ្ហា​​ស្នេហា​គូ​​ស្វា​មី​ភរិ​​យា​​មា​​នតែ​ភា​ពស្រស់​​ស្រា​យនិ​​ងផ្អែ​មល្ហែ​​មរកគ្នា​​ប្រពៃ​​ណា​​ស់​។ ​​ខមិ​ន ​​888 ​រួ​​ចស៊ែ​រចេញជា​​ប្រញា​​ប់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

ឆ្នា​​ំ​ច ​រា​សី​​ឡើ​​ងខ្ពស់​ត្រដែ​តទទួ​លជោ​គជ័យលើ​​កា​​រងា​រដ៏ត្រចះ​​ត្រចង់​​។ ​នៅ​អំ​​ឡុ​ងពេលនេះ​ដួ​​ងរា​សី​​របស់​​លោ​​កអ្នកគា​ប់​ប្រសើ​រខ្លា​​ំ​ងណា​​ស់​លោ​​កអ្នកអា​​ចសម្រុ​​កកា​រងា​​រឱ្យពេញដៃ​​ពេញជើ​ងព្រោ​ះ​ថា​​ផលល្អនៅ​ចា​​ំ​ហុ​ចឱ្យជា​និ​ច្ចហើ​​យបើ​ចង់​​ចរចា​ពី​​រឿ​​ងអ្វី​​មួ​​យក៏តែ​​ងឆា​ប់​ត្រូ​វរ៉ូ​​វគ្នា​ដែ​​រ។ ​​អ្នកប្រកបរបររកស៊ី​ជួ​​ញដូ​​រវិ​​ញកា​​រចេញធ្វើ​ជំ​នួ​​ញទី​​ជិ​​តឆ្ងា​​យមា​នភា​ពលូ​តលា​​ស់​​ទៅ​​មុ​​ខប្រសើ​រណា​​ស់​ឯផលកម្រៃ​ទៀ​​តសោ​​តក៏ចូ​​លមកហូ​រហៀ​​រ។ ​​ចំ​​ណែ​​កសម្ព័ន្ធភា​​ពស្នេហា​ស្វា​មី​ភរិ​​យកំ​​លោ​ះ​ក្រមុ​​ំ​​មា​នតែ​ភា​​ពផ្អែ​មល្អែ​​មរកគ្នា​ប្រពៃ​​ណា​​ស់​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ShareShareSharePinTweet0 ​Shares