ដកករហើយ! ឃើ​​ញមុ​ខក្មេង ​សម្រស់​ស្រស់​​ស្អា​តចឹ​ងមែ​​ន ​តែ​​តិ​ចច្រឡំ​ថា​អា​​យុ​ ​18ចុះ​​ ​​កា​រពិ​តទៅ​នា​​ងមា​​នអា​យុ​ច្រើនរហូតដល់់ទៅ​

ព៍តមានទូរទៅ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បរទេស៖ ​​ថតរូ​​បជា​​មួ​យកូ​​នស្រី​​របស់​នា​ងដែ​លកំ​​ពុ​​ងតែ​រៀ​ននៅ​​វិ​​ទ្យា​ល័យ។ ​ម្ដា​​យរបស់​​កូ​​នស្រី​នេះ​​ឈ្មោ​​ះ​​ ​​Lee ​Su ​Jin ​(កើ​​តនៅ​​ឆ្នា​​ំ​ ​1969) ​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​ ​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

ប៉ុ​ន្តែ​មើ​​លទៅ​ដូ​​ចជា​បងប្អូ​នបង្កើ​តទៅ​​វិ​ញទេ។Lee ​​Su ​​Jin ​បច្ចុ​ប្បន្នកំ​​ពុ​ងគ្រប់​​គ្រង ​​គ្លី​និ​ចធ្មេញនៅ​​ប្រទេសកូ​រ៉េមួ​​យកន្លែ​ង ​​ដែ​​លមា​​នបទពិ​​សោ​​ធន៌រយៈពេលជា​ង ​25 ​​ឆ្នា​​ំ​មកហើ​យ ​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

ចា​​ប់​​តា​ំ​ងពី​​បា​​នបញ្ចប់​កា​រសិ​​ក្សា​​ពី​​សា​​កលវិ​ទ្យា​​ល័យ ​​Seoul ​National ​​University។ ​លោ​កស្រី​ ​Lee ​ធ្លា​​ប់​បា​នបង្ហា​ញខ្លួ​ននៅ​លើ​​កញ្ចក់​​ទូ​រទស្សន៍របស់​ ​​MBC ​ដែ​លជា​ធ្វើ​​ជា​អ្នកដែ​លមា​នជំ​​នា​ញក្នុ​​ងកា​​រដោ​ះ​​ស្រា​យបញ្ហា​របស់​ឪពុ​កម្តា​យ ​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជា​មួ​យនឹ​​ងកុ​មា​​រនៅ​ក្នុ​​ងគ្រួ​សា​​រ។ជា​កា​​រពិ​តណា​ស់​​ ​អ្វី​​ដែ​​លទស្សនិ​កជនទា​ំ​​ងមូ​លយកចិ​ត្តទុ​កដា​​ក់​មិ​​នមែ​​នជា​កា​​រដំ​ណោ​ះ​ស្រា​​យបញ្ហា​​គ្រួ​សា​​រពី​​ ​​Lee ​ឬបរិ​​ញ្ញា​បត្រវេជ្ជសា​​ស្ត្រដ៏ល្បី​​ល្បា​​ញរបស់​​នា​ងនោ​​ះ​ទេ ​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គឺ​​សម្រស់​ទេដែ​លធ្វើ​​ឱ្យទស្សនិ​​កចា​​ប់​​អា​រម្មណ៍ខ្លា​ំ​​ងនោ​​ះ​​។ ​Lee ​​Su ​​Jin ​​ត្រូ​វបា​នគេស្គា​ល់​​យ៉ា​​ងច្រើ​​ន ​នៅ​​ក្នុ​​ងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សា​យនៅ​ក្នុ​​ងប្រទេសកូ​​រ៉េ ​ដោ​យសា​​រភា​​ពស្រស់​ស្អា​តរបស់​នា​ង។បើ​​សិ​នមើ​​លតែ​​រូ​បភា​ព ​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នោ​​ះ​​គ្មា​ននរណា​ម្នា​ក់​​ទា​យដឹ​​ងថា​​ ​Lee ​​ឥឡូ​វនេះ​… ​អា​យុ​ ​50ឆ្នា​​ំ​​ ​ហើ​យមា​​នកូ​នស្រី​​ម្នា​​ក់​​ដែ​លរៀ​ននៅ​​វិ​​ទ្យា​​ល័យនោ​​ះ​​ឡើ​​យ។ ​​ពេលថតរូ​បជា​​មួ​​យកូ​​នរបស់​​នា​​ង ​​ពេទ្យធ្មេញ ​Lee ​មើ​លទៅ​ស្អា​​តខុ​សគ្នា​​ពី​កូ​​នស្រី​របស់​​នា​ង ​​​​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តែ​ពី​រ ​​បី​ឆ្នា​ំ​ប៉ុ​ណ្ណោ​​ះ​​ ​​ដែ​លប្រៀ​បដូ​​ចជា​បងប្អូ​នស្រី​ពី​​រនា​ក់​​ ​ជា​ជា​​ងដូ​​ចម្តា​យ ​​និ​ងកូ​​ន។នៅ​ពេលសួ​រពី​​កា​រថែ​រក្សា​សម្រស់​ ​អ្នកនា​ង ​​Lee ​​បា​​ននិ​យា​យថា​​អា​​ថ៌កំ​បា​​ំ​ងរបស់​​នា​​ងក្នុ​ងកា​រថែ​រក្សា​សម្រស់​​ ​​​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គឺ​កា​​រទទួ​លទា​នត្រឹ​មត្រូ​វ ​​និ​ងកា​រធ្វើ​​លំ​​ហា​​ត់​​ប្រា​​ណជា​​ទៀ​​ងទា​​ត់​​ ​ហើ​​យមួ​​យផ្នែ​កធំ​​នៃ​សម្រស់​នេះ​ ​​គឺ​ដោ​​យសា​​រតែ​ជា​​តំ​ណពូ​ជ៕ ​​​​​​