កុំអោយកូនរៀនផ្លោះថ្នាក់អោយសោះ បើមិនចង់អោយកូនជួបរឿងមួយនេះ

​​ ​​ ​​ រា​​ជធា​​នី​​ភ្នំ​​ពេញ ​​៖ ​​បច្ចុ​​ប្បន្ននេះ​​ ​​ឪពុ​​កម្ដា​​យឬអ្នកអា​​ណា​​ព្យា​​បា​​លសិ​​ស្ស ​​មួ​​យចំ​​នួ​​នកំ​​ពុ​​ងមា​​នមោទនភា​​ពជ្រុ​​លនិ​​យមនឹ​​ងរឿ​​ងជំ​​រុ​​ញឱ្យកូ​​នរបស់ខ្លួ​​នរៀ​​នផ្លោះ​​ថ្នា​​ក់ ​​។ ​​ជួ​​នកា​​លកូ​​នកំ​​ពុ​​ងរៀ​​នថ្នា​​ក់ទី​​១០ ​​ស្រា​​ប់តែ​​ពួ​​កគា​​ត់ឱ្យកូ​​នផ្លោះ​​ទៅ​​រៀ​​នថ្នា​​ក់ទី​​១២ ​​នេះ​​ជា​​កា​​រលើ​​កឡើ​​ងរបស់លោក ​​លោកឧកញ៉ា​​វេជ្ជបណ្ឌិ​​ត ​​គួ​​ច ​​ម៉េងលី​​ ​​នា​​ថ្ងៃ​​ទី​​ ​​២១ ​​ខែ​​ ​​កញ្ញា​​ ​​ឆ្នា​​ំ​​ ​​២០២០។ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ លោកឧកញ៉ា​​វេជ្ជបណ្ឌិ​​ត ​​គួ​​ច ​​ម៉េងលី​​ ​​ជា​​ប្រធា​​នក្រុ​​មប្រឹ​​ក្សា​​ភិ​​បា​​លនៃ​​ក្រុ​​មហ៊ុ​​ន ​​Mengly ​​J. ​​Quach ​​Education ​​បា​​នបន្តថា​​ ​​«ខ្ញុ​​ំ​​ហ៊ា​​ននិ​​យា​​យថា​​ ​​ទោះ​​បី​​ជា​​កូ​​នពួ​​កគា​​ត់រៀ​​នពូ​​កែ​​ក៏ដោយ ​​នៅ​​ពេលពួ​​កគេរៀ​​នផ្លោះ​​ថ្នា​​ក់បែ​​បនេះ​​ ​​ប្រា​​កដជា​​ប៉ះ​​ពា​​ល់ដល់កា​​រសិ​​ក្សា​​មិ​​នខា​​នទេ ​​ដ្បិ​​តអី​​កា​​ររៀ​​នផ្លោះ​​ថ្នា​​ក់នៅ​​ស្រុ​​កខ្មែ​​រយើ​​ងខុ​​សពី​​កា​​ររៀ​​នផ្លោះ​​ថ្នា​​ក់នៅ​​ស្រុ​​កគេ។ ​​ខ្ញុ​​ំ​​ជឿ​​ថា​​ ​​ឪពុ​​កម្ដា​​យមួ​​យចំ​​នួ​​នជំ​​រុ​​ញឱ្យកូ​​នរៀ​​នផ្លោះ​​ថ្នា​​ក់ ​​គឺ​​ដើ​​ម្បី​​ឱ្យកូ​​នរៀ​​នឆា​​ប់ចប់តែ​​ប៉ុ​​ណ្ណោះ​​»។ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ លោកឧកញ៉ា​​វេជ្ជបណ្ឌិ​​តបា​​នថ្លែ​​ងបន្តថា​​ […]

Continue Reading

អានប្រវត្តិបានដឹ​​ង! ​​ម៉ូ​​តសក់បែ​​បនេះ​​ជា​​របស់ខ្មែ​​រ ​​កុំច្រលំ​​ថា​​របស់ប្រទេសជិ​​តខា​​ងអោយសោះ​​

ShareTweetPin0shares មា​​នបងប្អូ​​នខ្មែ​​រយើ​​ងមួ​​យចំ​​នួ​​ន ​​មិ​​នបា​​នដឹ​​ងពី​​ពី​​សម្លៀ​​កបំ​​ពា​​ក់ ​​ឫមូ​​ដសក់របស់ខ្មែ​​រយើ​​ង ​​ដោយបា​​នគិ​​តថា​​វា​​ជា​​របស់ប្រទេសជិ​​តខា​​ងទៅ​​វិ​​ញ។ ​​ជួ​​នកា​​លពេលមា​​នខ្មែ​​រស្លៀ​​កពា​​ក់ ​​ពួ​​កគា​​ត់បែ​​រជា​​និ​​យា​​យថា​​ខ្មែ​​រស្លៀ​​កសម្លៀ​​កបំ​​ពា​​ក់របស់គេទៅ​​វិ​​ញ។ ​​ ​​ ទទឹ​​មនឹ​​ងនេះ​​មា​​នគណនី​​ហ្វេសប៊ុ​​កមួ​​យ ​​ត្រូ​​វបា​​ន​គេ​ស្គា​​ល់ឈ្មោះ​​​ក្នុ​​ង​ហ្វេ​ស​ប៊ុ​​​កថា​​ ​​Kon ​​Ant ​​ដែ​​លបា​​នស្លៀ​​កឈុ​​តបុ​​រា​​ណ ​​និ​​ងម៉ូ​​តសក់ ​​បង្ហា​​ញផ្សព្វផ្សា​​យ ​​ថា​​ជា​​របស់ខ្មែ​​រ ​​ព្រមទា​​ំ​​ងបា​​នសរសេរនៅ​​លើ​​គណនី​​ហ្វេសប៊ុ​​កថា​​៖ ​​«បើ​​សិ​​នសម័យនោះ​​មា​​នរបស់ទំ​​នើ​​បមិ​​នដឹ​​ងបា​​នផ្សព្វផ្សា​​យទូ​​លំ​​ទូ​​លា​​យប៉ុ​​ណ្ណា​​ទេ ​​អ្នកខ្លះ​​នៅ​​តែ​​ច្រលំ​​នឹ​​ងប្រទេសជិ​​តខា​​ង»៕ ​​ ​​ ​​

Continue Reading

អបអរសា​​ទរ!! ​​យុ​​វជនខ្មែ​​រដំ​​បូ​​ងគេ ​​ដែ​​លចេះ​​ច្នៃ​​យន្តហោះ​​ពេលនេះ​​ត្រូ​​វបា​​នក្រុ​​មហ៊ុ​​នអន្តរជា​​តិ​​Air ​​Asia ​​ហៅ​​ទៅ​​ធ្វើ​​…

ShareTweetPin0shares យុ​​វជនខ្មែ​​រដំ​​បូ​​ងគេបង្អស់ ​​ឈ្មោះ​​ ​​អែ​​ម ​​សុ​​វណ្ណា​​រិ​​ទ្ធ ​​អា​​យុ​​ ​​១៩ឆ្នា​​ំ​​ ​​ត្រូ​​វបា​​ននា​​យកប្រតិ​​បត្តិ​​របស់ក្រុ​​មហ៊ុ​​នអា​​កា​​សចរណ៍ ​​Air ​​Asia ​​ផ្ដល់កា​​រងា​​រជា​​អ្នកធ្វើ​​កា​​រលើ​​យន្តហោះ​​ ​​បន្ទា​​ប់ពី​​យុ​​វជនខ្មែ​​ររូ​​បនេះ​​ ​​បា​​នបង្ហា​​ញពី​​ក្ដី​​ស្រឡា​​ញ់ចំ​​ពោះ​​កា​​របង្កើ​​តយន្តហោះ​​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​ នេះ​​បើ​​យោងតា​​មកា​​របង្ហោះ​​នៅ​​លើ​​បណ្ដា​​ញទំ​​នា​​ក់ទំ​​នងសង្គមរបស់លោក ​​Tony ​​Fernandes ​​នា​​យកប្រតិ​​បត្តិ​​ក្រុ​​មហ៊ុ​​ន ​​Air ​​Asia ​​នៅ​​ពេលថ្មី​​ៗនេះ​​។លោក ​​Tony ​​Fernandes ​​បា​​នធ្វើ​​ឱ្យក្ដី​​ស្រមៃ​​របស់យុ​​វជនខ្មែ​​រដែ​​លមា​​នស្រុ​​កកំ​​ណើ​​តនៅ​​ខេត្តបា​​ត់ដំ​​បង ​​ក្លា​​យជា​​កា​​រពិ​​ត ​​ដោយយុ​​វជនរូ​​បនេះ​​ ​​បា​​នធ្វើ​​កា​​រងា​​រជា​​អ្នកឆុ​​ងកា​​ហ្វេ ​​ដោយមា​​នប្រា​​ក់ខែ​​ត្រឹ​​មតែ​​ ​​១៥០ដុ​​ល្លា​​រប៉ុ​​ណ្ណោះ​​។ ​​លុ​​យដែ​​លបា​​នមក ​​រូ​​បគេ ​​បា​​នយកទៅ​​កែ​​ច្នៃ​​បង្កើ​​តជា​​យន្តហោះ​​ពី​​របស់ផ្សេងៗ ​​ដើ​​ម្បី​​លក់រកចំ​​ណូ​​លបន្ថែ​​ម ​​សម្រា​​ប់ចិ​​ញ្ចឹ​​មគ្រួ​​សា​​រ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​ ​​នា​​យកប្រតិ​​បត្តិ​​ ​​Air ​​Asia ​​បា​​នថ្លែ​​ងអំ​​ណរគុ​​ណដល់លោកស្រី​​ ​​ជា​​ ​​សិ​​រី​​ ​​អគ្គនា​​យកបច្ចេកទេស ​​ធនា​​គា​​រជា​​តិ​​នៃ​​កម្ពុ​​ជា​​ ​​ដែ​​លបា​​នជួ​​យកា​​រធ្វើ​​លិ​​ខិ​​តឆ្លងដែ​​នសម្រា​​ប់យុ​​វជន ​​សុ​​វណ្ណា​​រិ​​ទ្ធ ​​ដើ​​ម្បី​​ផ្ដល់ឱកា​​សសម្រា​​ប់រូ​​បគេ ​​ក្នុ​​ងកា​​រហោះ​​ទៅ​​កា​​ន់ប្រទេសម៉ា​​ឡេស៊ី​​ ​​ទៅ​​សម្ភា​​សកា​​រងា​​រ។ ​​លោកបន្ថែ​​មថា​​ ​​នេះ​​ជា​​ក្ដី​​សប្បា​​យរី​​ករា​​យ ​​ដែ​​លយុ​​វជនកម្ពុ​​ជា​​ ​​ត្រូ​​វបា​​នជ្រើ​​សរើ​​សឱ្យបម្រើ​​កា​​រជា​​អ្នកធ្វើ​​កា​​រលើ​​យន្តហោះ​​របស់ក្រុ​​មហ៊ុ​​ន ​​Air ​​Asia ​​៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ […]

Continue Reading

មកស្គាល់ប្រែតទាំង១២ និងទម្ងន់ទោសដែលពួកគេបានសាង!

​​ ​​ ​​ តា​​ម​ន័យ​នៅ​​​ក្នុ​​ង​គម្ពី​​រ​បេ​ត​វត្ថុ​​ ​​នៃ​​​គម្ពី​​រ​ព្រះ​​​ត្រៃ​​​បិ​​ដក​របស់​ពុ​​ទ្ធសា​​សនា​​​ពា​​ក្យ​ថា​​ ​​ប្រេត​គឺ​​ជា​​​បុ​​ថុ​​ជ្ជន ​​ឬ​ជន​សា​​មញ្ញ ​​ដែ​​ល​ស្លា​​ប់​រួ​​ច​បា​​ន​កើ​​តជា​​​សត្វ​ក្នុ​​ង​អបា​​យភូ​​មិ​​ ​​ពោល​គឺ​​​អបា​​យភូ​​មិ​​​បេ​ត​វិ​​ស័យ ​​ដោយសា​​រ​តែ​​​ពួ​​ក​គេ​បា​​ន​ប្រ​ពឹ​​ត្ត​អកុ​​សលកម្ម​ផ្សេង​ៗ​កា​​លពី​​​នៅ​​​ជា​​​មនុ​​ស្ស ​​។ ​​ ​​ ​​ ​​ ក្នុ​​ង​គម្ពី​​រ​សំ​​​យុ​​​ត្ត​និ​​កា​​យ​និ​​ទា​​ន​វគ្គ ​​ប្រេត​មា​​ន ​​១២ ​​ពួ​​ក ​​។ ​​យោង​តា​​ម​ជំ​​នឿ​​​និ​​ង​កា​​រ​រៀ​​បរា​​ប់​តំ​​ណា​​ល​ត​ៗ​មក ​​កា​​រ​តា​​ំ​​ង​ឈ្មោះ​​​ប្រេត​ទា​​ំ​​ងនោះ​​ ​​គឺ​​​អា​​ស្រ័យ​មក​ពី​​​អំ​​ពើ​​​បា​​បកម្ម ​​ដែ​​ល​ខ្លួ​​ន​បា​​ន​សា​​ង​ពី​​​ជា​​តិ​​​មុ​​ន​មក ​​។ ​​ ​​ ​​ ​​ ប្រភេទ​ទី​​ ​​១-​វ​ន្តា​​​ស​ប្រេត ​​គឺ​​ជា​​​ប្រេត​ស៊ី​​​របស់​ដែ​​ល​គេ​ខ្ជា​​ក់​ចេញ​ហើ​​យ ​​។ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ប្រភេទ​ទី​​ ​​២- ​​កុ​​ណ​បា​​ស​ប្រេត ​​គឺ​​​ប្រេត​ដែ​​ល​ស៊ី​​​សា​​កសព ​​។ ​​ ​​ ​​ […]

Continue Reading

តិចអត់ដឹង​! ល្បែ​​ងក្បាលទំ​​ពែ​​កជល់គ្នា ក៏ជា​​ល្បែ​​ងប្រជា​​ប្រិ​​យ៍ ​​និ​​យមលេងក្នុ​​ងពិ​​ធី​​បុ​​ណ្យចូ​​លឆ្នាំ និងបុណ្យជាតិនានាផងដែរ!!

ShareTweetPin0shares ល្បែ​​ងទំ​​ពែ​​កជល់គ្នា​​ ​​នៅ​​ក្នុ​​ងសង្គមខ្មែ​​រកា​​លណា​​និ​​យា​​យរឿ​​ងទំ​​ពែ​​កជល់គ្នា​​ ​​ភា​​គច្រើ​​នគេនឹ​​កទៅ​​ដល់រឿ​​ងចៅ​​ចា​​ក់ស្មុ​​ក។ ​​ប៉ុ​​ន្តែ​​គឺ​​មា​​នល្បែ​​ងមួ​​យហៅ​​ថា​​ល្បែ​​ងទំ​​ពែ​​កជល់គ្នា​​ដែ​​លជា​​ល្បែ​​ងប្រជា​​ប្រិ​​យ៍មួ​​យនិ​​យមលេងឡើ​​ងនៅ​​ក្នុ​​ងពិ​​ធី​​បុ​​ណ្យចូ​​លឆ្នា​​ំ​​ ​​បញ្ចុ​​ះ​​សី​​មា​​ ​​ឬបុ​​ណ្យឆ្លងនា​​នា​​។ ​​ខ្ញុ​​ំ​​មិ​​នច្បា​​ស់ទេថា​​តើ​​នៅ​​ខេត្តផ្សេងមា​​នល្បែ​​ងបែ​​បនេះ​​លេងដែ​​រឬទេ ​​ប៉ុ​​ន្តែ​​សម្រា​​ប់នៅ​​ខេត្តបា​​ត់ដំ​​បងគឺ​​មា​​នលេងជា​​ប្រចា​​ំ​​កា​​លពី​​អតី​​តកា​​លនៅ​​តា​​មវត្តអា​​រា​​មនា​​នា​​ដូ​​ចជា​​វត្តពោធិ​​៍វា​​ល ​​ពោធិ​​៍ក្នុ​​ង ​​វត្តសំ​​រោង ​​វត្តក្តុ​​ល ​​។ល។ ​​ ​​ ប្រភពដើ​​ម ​​ជំ​​ហ៊ា​​នដំ​​បូ​​ងខ្ញុ​​ំ​​សន្និ​​ដ្ឋា​​នផ្ទា​​ល់ខ្លួ​​នថា​​ល្បែ​​ងនេះ​​មា​​នប្រភពមកពី​​ប្រទេសសៀ​​ម ​​ហើ​​យតែ​​ងលេងកំ​​សា​​ន្តនៅ​​តា​​មបណ្តា​​ខេត្តដែ​​លជា​​អា​​ណា​​និ​​គមរបស់សៀ​​មដូ​​ចជា​​បា​​ត់ដំ​​បង ​​ប៉ៃ​​លិ​​ន ​​សៀ​​មរា​​ប។ ​​សម្រា​​ប់នៅ​​ក្នុ​​ងប្រទេសថៃ​​ល្បែ​​ងមួ​​យនេះ​​មា​​នបន្តលេងរហូ​​តដល់ពេលបច្ចុ​​ប្បន្នជា​​ពិ​​សេសនៅ​​ភូ​​មិ​​ភា​​គឥសា​​នប្រទេសថៃ​​ដែ​​លជា​​ប់ព្រំ​​ប្រទល់ជា​​មួ​​យនឹ​​ងកម្ពុ​​ជា​​។ ​​ដើ​​មកំ​​ណើ​​តនៃ​​ល្បែ​​ងនេះ​​គឺ​​មា​​នតា​​ំ​​ងពី​​សម័យអយុ​​ធ្យា​​ក្នុ​​ងរា​​ជ្យព្រះ​​បា​​ទនរា​​យណ៍រា​​ជា​​ដែ​​លតែ​​ងនិ​​យមលេងនៅ​​តា​​មទី​​ជនបទដែ​​លគេគិ​​តថា​​អា​​ចយកលំ​​នា​​ំ​​តា​​មល្បែ​​ងគោជល់គ្នា​​។ ​​ ​​ វិ​​ធី​​សា​​ស្រ្តលេង ​​តា​​មទម្លា​​ប់ ​​អ្នកដែ​​លលេងល្បែ​​ងនេះ​​គឺ​​ជា​​មនុ​​ស្សប្រុ​​សវ័យចំ​​ណា​​ស់ ​​ហើ​​យមា​​នក្បា​​លទំ​​ពែ​​ក ​​តែ​​មកដល់សម័យក្រោយមកក៏មា​​នក្មេងៗតូ​​ចលេងផងដែ​​រ។ ​​សង្វៀ​​នរបស់ទំ​​ពែ​​កជល់គ្នា​​គឺ​​គេគូ​​សរង្វង់មូ​​ល ​​ហើ​​យបុ​​រសទំ​​ពែ​​កទា​​ំ​​ងពី​​រដែ​​លត្រូ​​វជល់គ្នា​​ចូ​​លមកក្នុ​​ងសង្វៀ​​ងដោយមា​​នអា​​ជ្ញា​​កណ្តា​​លជា​​អ្នកកា​​ត់ក្តី​​។ ​​ភា​​គច្រើ​​នគេច្រើ​​នតែ​​លា​​បម្សៅ​​ពណ៌សទៅ​​លើ​​ក្បា​​លទំ​​ពែ​​ករបស់កី​​ឡា​​ករទា​​ំ​​ងពី​​រជា​​មុ​​នសិ​​នមុ​​នពេលជល់គ្នា​​។ ​​នៅ​​ពេលចា​​ប់ផ្តើ​​មជល់គ្នា​​គឺ​​កី​​ឡា​​ករទា​​ំ​​ងពី​​រត្រូ​​វលត់ជង្គង់ដូ​​ចវា​​រជើ​​ងបួ​​ន ​​(ដូ​​ចគោ) ​​ហើ​​យយកក្បា​​លមកទល់គ្នា​​ ​​ឬត្រដុ​​សគ្នា​​សិ​​ន ​​ហើ​​យនៅ​​ពេលដែ​​លចា​​ប់ផ្តើ​​មប្រកួ​​តគេប្រើ​​ស្មា​​រុ​​ញគូ​​ប្រកួ​​តឲ្យចេញទៅ​​ក្រៅ​​រង្វង់សង្វៀ​​ន។ ​​អ្នកដែ​​លត្រូ​​វបា​​នគេរុ​​ញចេញគឺ​​ជា​​អ្នកចា​​ញ់។ ​​ប្រភព៖ ​​livenews168

Continue Reading

នា​​រី​​ខ្មែ​​រពិ​​តជា​​ខ្លាំងមែ​​ន!! ​​ចន្តា​​ ​​ជា​​កូ​​នខ្មែ​​រម្នា​​ក់ ​​ក្មេងខ្លាំងបំ​​ផុ​​ត ​​ដែ​​លបា​​នបញ្ចប់កា​​រហ្វឹ​​កហា​​ត់ជា​​អ្នកបើ​​កយន្តហោះ​​ ​​ដោយជោគជ័យនៅ​​ក្រៅ​​ប្រទេស

កា​​លពី​​ថ្មី​​ៗនេះ​​ពិ​​តជា​​មា​​នកា​​រភ្ញា​​ក់ផ្អើ​​លជា​​ខ្លំ​​ា​​ង ​​ចំ​​ពោះ​​លទ្ធផលដែ​​លនា​​ងទទួ​​លបា​​នពី​​កា​​រប្រឡងនោះ​​គឺ​​ចិ​​ន្តា​​​ ​​​បា​​ន​បញ្ចប់​កា​​រ​ហ្វឹ​​កហា​​ត់​ ​​​និ​​ង​ ​​​រៀ​​នសូ​​ត្រ​បា​​ន​ជោគជ័យ​ ​​​ហើ​​យក៏​បា​​ន​ត្រលប់​មក​ប្រទេស​វិ​​ញ​ដែ​​រ​ ​​​ចិ​​ន្តា​​​កំ​​ពុ​​ង​ហ្វឹ​​កហា​​ត់​កា​​រងា​​រ​ជា​​​ពី​​​ឡុ​​​ត​ ​​​នៅ​​​ក្រុ​​មហ៊ុ​​ន​អា​​កា​​ស ​​ចរណ៍​ក្នុ​​ង​ស្រុ​​ក​មួ​​យ​ ​​​។​ ​​ ​​​បន្ទា​​ប់ពី​​ទទួ​​លបា​​នភា​​ពជោគជ័យនៅ​​លើ​​វិ​​ស័យដែ​​លខ្លួ​​នស្រឡា​​ញ់និ​​ងជា​​ក្តី​​ស្រមៃ​​ដែ​​លមា​​នតា​​ំ​​ងពី​​ក្មេងមកហើ​​យនោះ​​គឺ​​នា​​ងបា​​នប្រា​​ប់ពី​​អា​​រម្មណ៍របស់នា​​ងឲ្យដឹ​​ងថា​​ ​​៖ ​​​អា​​រម្មណ៍​ដែ​​ល​កា​​ន់ចង្កូ​​ត​បញ្ជា​​​យា​​ន​ដ៏​ធំ​​​មួ​​យ​នេះ​​​ពិ​​តជា​​​អស្ចា​​រ្យ​ណា​​ស់​”​ ​​​ហើ​​យ​នា​​ង​ក៏​ចង់​បង្ហា​​ញ​ឲ្យ​មហា​​ជន​បា​​នដឹ​​ង​ថា​​​ ​​​​មនុ​​ស្ស​ស្រី​​​ក៏អា​​ច​ធ្វើ​​កា​​រងា​​រ​នេះ​​​បា​​ន​ដែ​​រ​!​ ​​​។​ ​​​ប៉ុ​​ន្តែ​​​ចិ​​ន្តា​​​ ​​​ក៏បា​​ន​ជំ​​រុ​​ញ​ទឹ​​កចិ​​ត្ត​ឲ្យ​យុ​​វជន​ ​​​យុ​​វនា​​រី​​​ខ្មែ​​រ​ដែ​​ល​មា​​ន​សមត្ថភា​​ព​ ​​​និ​​ង​ ​​​លទ្ធភា​​ព​ ​​​គួ​​រ​ពិ​​ចា​​រណា​​​ជំ​​នា​​ញ​មួ​​យ​នេះ​​​ផង​ ​​​ព្រោះ​​​បើ​​​ប្រៀ​​បធៀ​​ប​ទៅ​​​ប្រទេស​ផ្សេងទៀ​​ត ​​ ​​​ ​​​ចំ​​នួ​​ន​ពី​​​ឡុ​​​ត​ជំ​​នា​​ញ​ជនជា​​តិ​​​ខ្មែ​​រ​ ​​​នៅ​​​មា​​នកំ​​ណត់​នៅ​​ឡើ​​យ​។គូ​​រំ​​លឹ​​កផងដែ​​ឡថា​​ ​​កូ​​នខ្មែ​​រម្នា​​ក់បា​​នសម្រេចក្តី​​ស្រមៃ​​របស់ខ្លួ​​នបន្ទា​​ប់ពី​​​បញ្ចប់​កា​​រសិ​​ក្សា​​​នៅ​​​ឯ​សា​​​កល​វិ​​ទ្យា​​ល័យ​ន័​រតុ​​ន ​​ដោយនា​​ង​ជា​​មួ​​យ​និ​​ង​មិ​​ត្ត​រួ​​ម​ថ្នា​​ក់​ជា​​ច្រើ​​ន​នា​​ក់​បា​​ន​ជា​​ប់​ជា​​​ ​​​បា​​ហុ​​និ​​កា​​​ ​​​ក្រុ​​មហ៊ុ​​ន​អា​​ ​​កា​​ស ​​ចរណ៍​ក្នុ​​ង​ស្រុ​​ក​មួ​​យ​។គួ​​របញ្ចា​​ក់ផងដែ​​រថា​​ ​​​អតី​​ត​និ​​ស្សិ​​ត​ផ្នែ​​ក​ ​​​បដិ​​សណ្ឋា​​រ​កិ​​ច្ច​ ​​​និ​​ង​ទេសចរណ៍​ ​​កញ្ញា​​​ ​​​ចិ​​ន្តា​​​ ​​​ទទួ​​ល​បា​​ន​ជោគជ័យ​មួ​​យ​ជំ​​ហា​​ន​ហើ​​យ​ ​​​តែ​​​ ​​​ចិ​​ន្តា​​​ ​​​មិ​​នបា​​ន​បញ្ឈប់​ត្រឹ​​មនេះ​​​ទេ​ ​​ព្រោះ​​នា​​ងមា​​នក្តី​​ស្រមៃ​​ធំ​​នា​​ងបា​​ន​បន្ត​កា​​រ​ហ្វឹ​​កហា​​ត់​ជា​​​ពី​​​ឡុ​​​ត​នៅ​​​ឯក្រៅ​​​ប្រទេស​។ ​​ ​​ប្រភព៖ ​​khmertopnews

Continue Reading

វិ​​ធី​​ប្រដៅ​​កូ​​នទាំ​​ង១០ ​​ដ៏មា​​នប្រសិ​​ទ្ធភា​​ពបំ​​ផុ​​ត សំរាប់ម្ដា​​យឪពុ​​កគ្រប់រូ​​ប!!

ពេលខ្លះ​​ឪពុ​​កម្តា​​យជួ​​យកូ​​នច្រើ​​នពេក ​​នៅ​​ពេលពួ​​កគេក្លា​​យជា​​ ​​មនុ​​ស្សពេញវ័យមិ​​នអា​​ចរស់នៅ​​ក្នុ​​ងជី​​វិ​​តរបស់កូ​​ន ​​ៗ ​​បា​​នទេ។ ​​ភា​​រកិ​​ច្ចរបស់យើ​​ងគឺ​​ជួ​​យពួ​​កគេឱ្យរី​​កចំ​​រើ​​ននិ​​ងទទួ​​លបា​​ននូ​​វបទពិ​​សោធន៍ផ្ទា​​ល់ខ្លួ​​នហើ​​យវា​​សំ​​ខា​​ន់ណា​​ស់ដែ​​លមិ​​នធ្វើ​​ឱ្យវា​​ហួ​​សប្រមា​​ណ។ ​​ ថ្ងៃ​​នេះ​​បា​​នប្រមូ​​លនូ​​វរឿ​​ងមួ​​យចំ​​នួ​​នដែ​​លយើ​​ងមិ​​នគួ​​រធ្វើ​​សម្រា​​ប់កូ​​ន ​​ៗ ​​របស់យើ​​ង ​​ចូ​​រយករឿ​​ងទា​​ំ​​ងនេះ​​ទៅ​​ពិ​​ចា​​រណា​​ហើ​​យកូ​​ន ​​ៗ ​​របស់អ្នកនឹ​​ងអរគុ​​ណអ្នក​។សូ​​ម​អា​​នលម្អិ​​តខា​​ងក្រោមនេះ​​៖ ​​ ១. ​​កុ​​ំ​​និ​​យា​​យជំ​​នួ​​សកូ​​ន ​​ នៅ​​ពេល​ដែ​​ល​មា​​ន​អ្នកណា​​​សួ​​រ​ឈ្មោះ​​​កូ​​ន​ ​​គួ​​រឲ្យកូ​​ននិ​​យា​​យ ​​ឬប្រា​​ប់ឈ្មោះ​​ដោយខ្លួ​​នឯង។ ​​ធ្វើ​​​បែ​​ប​នេះ​​​ ​​ដើ​​ម្បី​​​ឲ្យ​ក្មេង​ក្លា​​ហា​​ន ​​និ​​ងហ៊ា​​ន​និ​​យា​​យ​ជា​​​សា​​ធា​​រណៈ​។​ ​​ ២. ​​ធ្វើ​​មិ​​ត្ត​ជា​​មួ​​យ​កូ​​ន​ ​​ កា​​រ​ធ្វើ​​​មិ​​ត្ត​ជា​​មួ​​យ​កូ​​ន​ ​​ជួ​​យ​ឲ្យ​ក្មេង​ហ៊ា​​ន​និ​​យា​​យ​អ្វី​​​គ្រប់យ៉ា​​ង​ ​​មិ​​ន​អា​​ច​លា​​ក់បា​​ំ​​ង​ពី​​​អ្នក​បា​​ន​ឡើ​​យ​ ​​ជា​​ពិ​​សេស​វា​​​ងា​​យ​ស្រូ​​ល​ដល់​អ្នក​យល់​ពី​​​អា​​រម្មណ៍​របស់​កូ​​ន​កា​​ន់​តែ​​​ច្បា​​ស់​។ ​​ ៣. ​​ប្រៀ​​ប​ធៀ​​ប​របស់​ចង់​បា​​ន ​​និ​​ង​ត្រូ​​វកា​​រ​ដល់​កូ​​ន​​ ​​ យើ​​ង​ដឹ​​ង​ច្បា​​ស់​ណា​​ស់​ថា​​​ក្មេងៗ​ចូ​​លចិ​​ត្ត​ ​​និ​​ង​​ចង់​បា​​ន​របស់​លេង​ ​​និ​​ង​របស់របរ​ថ្មី​​ៗ ​​​ដូ​​ចជា​​​ស្បែ​​កជើ​​ង​ ​​ឡា​​ន ​​តុ​​ក្កតា​​​ ​​ជា​​ដើ​​ម។ ​​ប៉ុ​​ន្តែ​​​យើ​​ង​អា​​ណា​​ព្យា​​បា​​ល​មិ​​ន​អា​​ច​បណ្ដោយ​ឲ្យ​កូ​​ន​ចង់​បា​​ន​របស់​អ្វី​​​តា​​ម​តែ​​​ចិ​​ត្ត​នោះ​​​ទេ​ ​​ដូ​​ចនេះ​​​គួ​​រ​វិ​​ធី​​សា​​ស្ត្រ​ពន្យល់​ ​​រវា​​ង​របស់​ចង់​បា​​ន​ ​​និ​​ង​ត្រូ​​វកា​​រ​ដល់​កូ​​ន ​​ដោយ​មិ​​ន​ប្រើ​​​ហិ​​ង្សា​​​ ​​ឬ​ពា​​ក្យ​ទ្រគោះ​​​បោះ​​​បោក​នោះ​​​ទេ។ ​​ ៤. ​​ផ្ដល់​សិ​​ទ្ធិ​​​ឲ្យ​ធ្វើ​​អ្វី​​​ដោយ​ខ្លួ​​នឯង ​​ ក្មេង​នៅ​​​ចន្លោះ​​​ពី​​ ​​២ […]

Continue Reading

បើ​​កូ​​នខ្មែ​​រមិ​​នស៊ែ​​រ ​​ឲ្យអ្នកណា​​ស៊ែ​​រ! ​​តើ​​​ពា​​ក្យ​«​ខ្មែ​​រ ​​និ​​ង ​​កម្ពុ​​ជា​​​» ​​ខុ​​សគ្នា​​​យ៉ា​​ងដូ​​ចម្ដេច​?

ShareTweetPin0shares ​ភ្នំ​​ពេញ​៖ ​​ពា​​ក្យ​ថា​​ ​​«​ខ្មែ​​រ ​​និ​​ង ​​កម្ពុ​​ជា​​​» ​​ពលរដ្ឋ​ខ្មែ​​រ ​​គ្រប់រូ​​ប​អ្នកណា​​​ក៏​ស្គា​​ល់ ​​អ្នក​ក៏​ដឹ​​ង ​​អ្នកណា​​​ក៏​ចេះ​​​សរសេរ​ដែ​​រ ​​លើ​​កលែ​​ងតែ​​​ក្មេង​មិ​​នទា​​ន់​ចេះ​​​និ​​យា​​យ ​​និ​​ង​អ្នក​មិ​​នចេះ​​​អក្សរ​តែ​​ប៉ុ​​ណ្ណោះ​​​។ ​​ប៉ុ​​ន្តែ​​​ទោះ​​បី​​ថា​​ ​​កូ​​ន​ខ្មែ​​រ​ស្ទើ​​រតែ​​​ទា​​ំ​​ងអស់​បា​​ន ​​ដឹ​​ង ​​បា​​ន​ស្គា​​ល់ ​​និ​​ង​ចេះ​​​សរសេរ​ក្ដី​​ ​​ក៏​អា​​ចមា​​ន​អ្នកខ្លះ​​​មិ​​នទា​​ន់​អា​​ច់យ​ល់ពី​​​ភា​​ពខុ​​សគ្នា​​ ​​រវា​​ង​ពា​​ក្យ​ថា​​ ​​«​ខ្មែ​​រ ​​និ​​ង ​​កម្ពុ​​ជា​​​» ​​នេះ​​​នៅ​​ឡើ​​យ​ផងដែ​​រ​។ ​​វចនា​​នុ​​ក្រម​ខ្មែ​​រ​របស់​សម្ដេចព្រះ​​សង្ឃរា​​ជ ​​ជួ​​ន ​​ណា​​ត ​​បា​​ន​ពន្យល់​ពី​​​ពា​​ក្យ​ទា​​ំ​​ងនេះ​​​ដូ​​ចខា​​ងក្រោម​៖ ​​​ពា​​ក្យ​«​កម្ពុ​​ជា​​​» ​​វចនា​​នុ​​ក្រម​សម្ដេចព្រះ​​សង្ឃរា​​ជ ​​ជួ​​ន ​​ណា​​ត ​​បា​​ន​បង្ហា​​ញថា​​ ​​ពា​​ក្យ​នេះ​​​អា​​ច​សរសេរ​ជា​​​«​កម្ពុ​​ជ ​​ឬ ​​កម្ពុ​​ជា​​​»​ក៏បា​​ន​។ ​​ពា​​ក្យ​នេះ​​ ​​សម្រា​​ប់​ប្រើ​​​ផ្សំ​​​ជា​​មួ​​យនឹ​​ង​សព្ទ​ដទៃ​​​ជា​​​សមា​​សនា​​ម ​​ដូ​​ចជា​​ ​​កម្ពុ​​ជ​ប្រទេស ​​ប្រទេស​កម្ពុ​​ជា​​​។ ​​កម្ពុ​​ជមិ​​ត្រ ​​មិ​​ត្រ​របស់​ប្រទេស​កម្ពុ​​ជា​​​។ ​​កម្ពុ​​ជរដ្ឋ ​​រដ្ឋ​ឬ​ប្រទេស​កម្ពុ​​ជា​​​(​ប្រទេស​ខ្មែ​​រ​)​ជា​​ដើ​​ម​។ ​​ ​​ ​ពា​​ក្យ​ថា​​ ​​«​កម្ពុ​​ជ​» ​​កើ​​ត​ពី​​​កា​​រ​ផ្សំ​​គ្នា​​​រវា​​ង​ពា​​ក្យ​ថា​​ ​​(​កម្ពុ​​ ​​“​មា​​ស​”+​ជ ​​ឬ​ជា​​ ​​“​កើ​​ត​, ​​កំ​​ណើ​​ត​” ​​=​សុ​​វណ្ណ​ភូ​​មិ​​ […]

Continue Reading

ប្រលឹ​​ងចុ​​ងសក់! ​​រៀ​​បអង្គុ​​យបត់ជើ​​ង ​​ស្រា​​ប់តែ​​ពស់អើតក្បាលមក រត់សឹងតែមិនទាន់!

ថ្មី​​ៗនេះ​​ ​​ពស់វែ​​កមួ​​យក្បា​​លត្រូ​​វបា​​នប្រទះ​​ឃើ​​ញនៅ​​ក្នុ​​ងចា​​នបង្គន់ ​​នៅ​​យា​​នដ្ឋា​​ន ​​อู่ ​​GM ​​Service ​​ក្នុ​​ងសង្កា​​ត់ ​​Nong ​​Chok ​​ទី​​ក្រុ​​ងបា​​ងកក។បើ​​យោងតា​​មសម្ដី​​របស់លោក ​​Adisak ​​Thanomsil ​​ជា​​ម្ចា​​ស់យា​​ន្ដដ្ឋា​​នបា​​នឲ្យដឹ​​ងថា​​ ​​គា​​ត់បា​​នចូ​​លទៅ​​ក្នុ​​ងបន្ទប់ទឹ​​កប្រុ​​ងនឹ​​ងបត់ជើ​​ងធំ​​ ​​ហើ​​យស្រា​​ប់តែ​​ឃើ​​ញពស់វែ​​កមួ​​យក្បា​​លកំ​​ពុ​​ងសំ​​ងំ​​ក្នុ​​ងចា​​នបង្គន់។ ​​ ​​ ឃើ​​ញដូ​​ច្នេះ​​ ​​គា​​ត់ក៏ប្រញា​​ប់ប្រញា​​ល់ទា​​ក់ទងទៅ​​កា​​ន់ក្រុ​​មអ្នកជំ​​នា​​ញចា​​ប់សត្វ ​​ដើ​​ម្បី​​ចា​​ប់វា​​ចេញ។គួ​​រឲ្យដឹ​​ងដែ​​រថា​​ ​​បរិ​​វេណជុ​​ំ​​វិ​​ញយា​​នដ្ឋា​​ន ​​សុ​​ទ្ធសឹ​​ងតែ​​មា​​នដើ​​មឈើ​​តូ​​ចធំ​​ ​​និ​​ងស្មៅ​​ដុ​​ះ​​ ​​ហើ​​យតែ​​ងតែ​​មា​​នពស់វា​​រចេញមកជា​​ញឹ​​កញា​​ប់រហូ​​តដល់ម្ចា​​ស់យា​​ន ​​ ​​ ​​ ដ្ឋា​​នលែ​​ងខ្លា​​ចទៅ​​ហើ​​យ។ជុ​​ំ​​វិ​​ញរឿ​​ងរ៉ា​​វខា​​ងលើ​​នេះ​​ត្រូ​​វបា​​នបង្ហោះ​​ទៅ​​លើ​​បណ្ដា​​ញសង្គម ​​ដើ​​ម្បី​​ជា​​កា​​រដា​​ស់តឿ​​នដល់មហា​​ជនទា​​ំ​​ងអស់ ​​ឲ្យមា​​នកា​​រប្រុ​​ងប្រយ័ត្នមុ​​ននឹ​​ងប្រើ​​ប្រា​​ស់បន្ទប់ទឹ​​ក ​​មិ​​នថា​​នៅ​​ផ្ទះ​​ផ្ទា​​ល់ខ្លួ​​ន ​​ឬសា​​ធា​​រណៈឡើ​​យ៕ប្រភព៖ ​​khmerload ​​

Continue Reading

តិចថាមិនបានប្រាប់​​! ​​សំ​​បកក្រូ​​ចឆ្មា​​រអា​​ចកម្ចា​​ត់​ ​​បញ្ហា​​ឈឺ​​សន្លា​​ក់បា​​នយ៉ា​​ងមា​​នប្រសិ​​ទ្ធភា​​ព ​​មិ​​នគួ​​រឲ្យជឿ​​!

ShareTweetPin0shares ក្រូ​​ចឆ្មា​​រ ​​ត្រូ​​វបា​​នគេទទួ​​លស្គា​​ល់ពេញពិ​​ភពលោក ​​អំ​​ពី​​អត្ថប្រយោជន៍ដ៏អស្ចា​​រ្យចំ​​ពោះ​​សុ​​ខភា​​ព ​​ក៏ប៉ុ​​ន្តែ​​គួ​​រឲ្យស្តា​​យយើ​​ងគ្រប់គ្នា​​តែ​​ងតែ​​មា​​នទម្លា​​ប់បោះ​​សំ​​បកវា​​ចោល ​​នៅ​​ពេលប្រើ​​ប្រា​​ស់។ ​​បើ​​យោងតា​​មគេហទំ​​ព័រ ​​rak ​​sukapap ​​បា​​នបង្ហា​​ញថា​​ ​​ក្រូ​​ចឆ្មា​​រមា​​នផ្ទុ​​កវី​​តា​​មី​​ន ​​និ​​ងសា​​រធា​​តុ​​រ៉ែ​​ជា​​ច្រើ​​ន ​​ដែ​​លមា​​នប្រសិ​​ទ្ធភា​​ពប្រឆា​​ំ​​ងនឹ​​ងជំ​​ងឺ​​គ្រុ​​នផ្តា​​សា​​យ ​​ជំ​​នួ​​យដល់ប្រព័ន្ធរំ​​លា​​យអា​​ហា​​រ ​​ពោះ​​វៀ​​ន ​​ថ្លើ​​ម ​​ពង្រឹ​​ងប្រព័ន្ធភា​​ពស៊ា​​ំ​​ ​​ជួ​​យបំ​​បា​​ត់ក្លិ​​នខ្លួ​​ន ​​អា​​កា​​រវិ​​លមុ​​ខ ​​និ​​ងក្អួ​​តចង្អោរ។ ​​ ​​ ចំ​​ណែ​​កឯសំ​​បករបស់វា​​វិ​​ញក៏មា​​នអត្ថប្រយោជន៍មិ​​នតិ​​ចដែ​​រ ​​ជា​​ពិ​​សេសសា​​រធា​​តុ​​ប្រឆា​​ំ​​ងនឹ​​ងអុ​​កស៊ី​​តកម្ម ​​អា​​ចប្រឆា​​ំ​​ងនឹ​​ងកា​​ររលា​​ក ​​កា​​រពា​​របញ្ហា​​សរសៃ​​ប្រសា​​ទ ​​និ​​ងសម្រួ​​លដល់សរសៃ​​ឈា​​ម ​​ខណ:ដែ​​លស្លឹ​​ករបស់វា​​ ​​អា​​ចព្យា​​បា​​លជំ​​ងឺ​​គ្រុ​​នក្តៅ​​បា​​នផងដែ​​រ។ ​​ អ្វី​​ដែ​​លកា​​ន់តែ​​អស្ចា​​រ្យជា​​ងនេះ​​ទៅ​​ទៀ​​ត ​​សំ​​បកក្រូ​​ចឆ្មា​​រ ​​ត្រូ​​វបា​​នគេរកឃើ​​ញថា​​ ​​មា​​នឥទ្ធិ​​ពលបំ​​ផុ​​តក្នុ​​ងកា​​រកា​​ត់បន្ថយកា​​រឈឺ​​ចា​​ប់ដោយសា​​រតែ​​កា​​ររលា​​កសន្លា​​ក់។ ​​ខា​​ងក្រោមនេះ​​ ​​គឺ​​ជា​​វិ​​ធី​​សា​​ស្ត្រពី​​រយ៉ា​​ងដែ​​លអ្នកអា​​ចប្រើ​​ប្រា​​ស់បា​​ន៖ ​​ ​​វិ​​ធី​​ទី​​១ ​​១.យកសំ​​បកក្រូ​​ចឆ្មា​​រពី​​រចំ​​ណិ​​ត ​​ដា​​ក់ចូ​​លទៅ​​ក្នុ​​ងក្រឡកែ​​វមួ​​យ ​​រួ​​ចចា​​ក់ប្រេងអូ​​លី​​វចូ​​លឲ្យលិ​​ច។ ​​២.គ្រប់ឲ្យជិ​​ត ​​ហើ​​យរក្សា​​ទុ​​ករយ:ពេលពី​​រសប្តា​​ហ៍ ​​ទើ​​បអា​​ចប្រើ​​ប្រា​​ស់បា​​ន។ ​​៣.បន្ទា​​ប់មក ​​អ្នកត្រូ​​វយកសំ​​ឡី​​ជ្រលក់ក្នុ​​ងប្រេងនេះ​​ឲ្យជោគ ​​ហើ​​យរុ​​ំ​​នៅ​​តំ​​បន់ដែ​​លឈឺ​​ចា​​ប់។ ​​៤.ទុ​​ករយ:ពេលមួ​​យយប់ ​​ពេលព្រឹ​​កឡើ​​ងទើ​​លលា​​ងសម្អា​​តចេញ។ ​​ ​​ វិ​​ធី​​ទី​​២ ​​១.យកសំ​​បកក្រូ​​ចឆ្មា​​រពី​​រចំ​​ណិ​​ត ​​កោសឲ្យម៉ត់ល្អ។ ​​២.បន្ទា​​ប់មក […]

Continue Reading