នេះ​ហើ​​យទឹ​​កចិ​​ត្តម្ដា​យ ​​ ​!!​ ​​កូ​​នស្រី​​ភ្ញា​ក់​ខ្លួ​នព្រើ​​ត ​ក្រោ​​យពេលបា ​​នដឹ​ងលេ ​​ខសម្ងា ​ត់​​កា​​តធនា​គា​​ររបស់​ ​អ្នកម្ដា​ ​​យ​​ក្រោ​យពេលគា​ត់​មរ ​​ណភា​​ ​​ព…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​ ​ ​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​ ​ ​​ ជា​​​​រឿ​​​​ង​ដែ​​​ល​យើ​​​​ង​ធ្លា​​ប់​​បា​​​ន​ឮ ​​​ធ្លា​​​ប់​​​​បា​​ន​ឃើ​​​​ញ​ជា​​​​ច្រើ​​​​ន​មក​ហើ​​​យ​អំ​​ពី​​​​កូ​​​នៗ​ប្រុ​​ស​ស្រី​​​​​មិ​​​​ន​ខ្វល់​​​​ខ្វា​​​យ​អ្នកមា​​​នគុ​​​ណ​ពេល​ចា​​ស់​​​​ទៅ​​​​ ​​ប៉ុ​​​ន្តែ​​​​ពួ​​​កគេ​បែ​​​រ​ជា​​​​ខ្វល់​​​​អំ​​​​ពី​​​​កេរ្តិ​​​៍មរតក ​​​ទ្រព្យសម្បត្តិ​​​​​លុ​​យកា​​​​ក់​​​​​ពួ​​​​កគា​​​​ត់​​​​ទៅ​​​​វិ​​​ញ​។​ពួ​​​ក​គេ​មិ​​នសូ​​​វ​យកចិ​​​ត្តទុ​​​​កដា​​ក់​​​​មើ​​​លថែ​​​​ឪពុ​​កម្ដា​​យ ​​​ដូ​​​ច​ទៅ​​​​​នឹ​​​​ង​ឪពុ​​ក​ម្ដា​​​​យ​មើ​​​​លថែ​​​​ពួ​​​​កគេ​កា​​​ល​នៅ​​​​តូ​​ចៗ ​​​​ក្រោ​​ម​ហេតុ​​​ផល​រវល់​​​​នឹ​​​​ង​កា​​រងា​​​​រ ​​​ឬ​គ្រួ​​​សា​​​រ​ខ្លួ​​​នឯង ​​​ធ្វើ​​​ឲ្យ​ឪពុ​​​ក​ម្ដា​​យ​ទឹ​​​កភ្នែ​​​​ក​លើ​​​​​ក្បា​​​លជ​ង្គ​ង់​​​​ស្ទើ​​​​រ​រា​​ល់​​​​ថ្ងៃ​​​​។ ​​​​ ​​ប៉ុ​​​​ន្តែ​​​មិ​​​ន​មា​​នន័យថា​​​ ​​​​កូ​​​នៗ​ទា​​ំ​​​​ងអស់​​​សុ​​​ទ្ធតែ​​​​បែ​​​បនេះ​​​​ទេ ​​កូ​​​នៗ​ដែ​​​​ល​យល់​​​ពី​​​​តម្លៃ​​​​អ្នកមា​​​​នគុ​​​​ណ ​​និ​​ង​ចង់​​​ធ្វើ​​​​ជា​​​គំ​​រូ​​​​ឲ្យ​កូ​​​នខ្លួ​​​ន​ក្រោ​​​យៗ​ប្រព្រឹ​​​ត្ត​ល្អ​ចំ​​ពោ​​​ះ​​​​​ខ្លួ​​​​ន​ដែ​​​រ ​​​​ ​ ​​ ​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​ ពួ​​​​កគេ​តែ​​​ងតែ​​​​​មើ​​​លថែ​​​ឪពុ​​​កម្ដា​​​យ​។​ស្ត្រី​​​ក្នុ​​​ង​រឿ​​​ងនេះ​​​ ​​​​គឺ​​​​មិ​​ន​បា​​​ន​ខ្វល់​​​នឹ​​​ង​ម្ដា​​​យ​ទេ ​​​​ប៉ុ​​​ន្តែ​​​​ពេល​ម្ដា​​​យ​បា​​​​ត់​​​បង់​​​​ជី​​​​វិ​​​ត​ទៅ​​​ ​​​​ទើ​​​ប​ស្ដា​​​​យក្រោ​​យ​ខកខ្លួ​​​​ន ​​​​​ ​បន្ទា​​​​ប់​​​ពី​​​​ដឹ​​​​ង​ថា​​​​ម្ដា​​​យ​ស្រលា​​​​ញ់​​​​​ខ្លួ​​​​ន​ខ្លា​​​ំ​​ងជា​​​ងគេ​បំ​​ផុ​​​ត​។ ​​​ថ្ងៃ​​​មួ​​​យ​អ្នកស្រី​​​​ ​​​Emily ​​​បា​​​​ន​ទទួ​​​ល​ទូ​​រ​សព្ទ​ដោ​​​​យ​ប្រា​​​ប់​​​​ថា​​​ ​​​ម្ដា​​​យ​របស់​​​គា​​​ត់​​​បា​​​​ន​លា​​​ចា​​​ក​លោ​​​ក​ហើ​​​យ​ដោ​​​​យ​ភា​​​ព​ចា​​ស់​​​ជរា​​​។ ​​​​ប៉ុ​​​ន្តែ​​​​​ដំ​​ណឹ​​ង​នេះ​​​ធ្វើ​​​ឲ្យ​គា​​​ត់​​​​ពិ​​​បា​​​ក​នឹ​​​​ង​ទទួ​​​លយក ​​និ​​ង​ភ្ញា​​​ក់​​​ផ្អើ​​​ល​បំ​​​ផុ​​​​ត ​​​​ ​ ​​ ​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​ ​ […]

Continue Reading

ហេតុ​​អ្វី​ពេ ​លមា​​នបា​នភ្លេចម្ដា​​យ ​!! ​​ម្តា​​​យខំ​​​តស៊ូ​​​ល ​ក់​​​ត្រី​​រកលុ​​​យ ​​​ឲ្យកូ​​​នរៀ​​ ​នរហូ​​ តដល់​​​ចប់​​ ​​បា​​​​នក្លា​​​​យជា​​​អ្នកជំ​​​នួ​​​ញមា​​​នលុ​​​​យរា​​​​ ​ប់​​​លា​​​​នដុ​​​​ល្លា​​ ​​​តែ​​​​កូ​​​​នប្រុ​​​សនោ​​​ះ​​​​បែ​​​រជា​​​​សងគុ​​ ​​ណគា​​ត់​​បែ​​​​បនេះ​​ទៅ​​វិ​​​ញ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​ ​​ ​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​ ​ ​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​ ​ ​ អ្នកស្រី​​ ​​​ចិ​​​ន ​​នូ​​​វ ​​​​អា​​យុ​​ ​​55 ​​​​ឆ្នា​​​ំ​​​ ​​ដែ​​​លគា​​ត់​​​មា​​នមុ​​​ខរបរជា​​អ្នកលក់​​​ត្រី​​​នៅ​​​​ក្នុ​​​ងទី​​​ផ្សា​​​រ ​​​ដែ​​លមិ​​​នអា​​​​ចរកប្រា​​​ក់​​​ចំ​​​​ណូ​​​​លបា​​​​នច្រើ​​​នកា​​​រនោ​​​​ះ​​​​ទេ។តែ​​​ទោ​​ះ​​​​ជា​​ ​​​​យ៉ា​​​ងណា​​​អ្នកស្រី​​នៅ​​​តែ​​​តស៊ូ​​​រកលុ​​​យ ​​ឲ្យកូ​​​នប្រុ​​​​សគា​​​​ត់​​​​ទៅ​​​សា​​លា​​​ពេទ្យ។អ្វី​​​ដែ​​​​លកា​​​ន់​​តែ​​​លំ​​បា​​​​កនោ​​​​ះ​​គឺ​​ ​​​ជី​​វិ​​​តបា​​នតា​​​នតឹ​​​​ងខ្លា​​​ំ​​​ងណា​​ស់​​​ ​​​ដើ​​ម្បី​​​​លើ​​​​កកម្ពស់​​​​កូ​​​នប្រុ​​​សរបស់​​​គា​​ត់​​​ទោ​​ះ​​​បី​​អ្នកស្រី​​​ជា​​ស្រ្តី​​​មេម៉ា​​យក៏ដោ​​​​យ។សម្រា​​​ប់​​​អ្នកស្រី​​​មា​​​​នឆន្ទៈធ្វើ​​​អ្វី​​ៗដើ​​​ម្បី​​​​ប្រា​​​​កដថា​​​កូ​​នប្រុ​​សរបស់​​​គា​​​ត់​​​​ ​​អា​​​ចទទួ​​​លបា​​​នជី​​​វិ​​​តល្អប្រសើ​​​រ។ ​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​ ​​​ ​​ ​ ​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​ ​​ ​ ជា​​​រៀ​​​ងរា​​ល់​​​ថ្ងៃ​​គា​​​​ត់​​​​ ​​​បា​​នចា​​​កចេញពី​​ផ្ទះ​​​របស់​​នា​​​ងអស់​​​​ជា​​​ច្រើ​​នម៉ោ​​​ងទៅ​​​​ផ្សា​​​រដើ​​ម្បី​​​​លក់​​​​ត្រី​​​​។សូ​​មបញ្ជក់​​​ផងដែ​​​រថា​​​ ​​​ក្រៅ​​​​ពី​​​កា​​​​រងា​​​រដែ​​​លលំ​​​បា​​​កដែ​​ល ​​​ធ្វើ​​​​រា​​ល់​​​​ថ្ងៃ​​​ ​​​គា​​​​ត់​​​​ក៏មា​​​នបញ្ហា​​​បេះ​​ដូ​​​ងផងដែ​​រ។កា​​​​រងា​​​រនេះ​​ជា​​​​អ្វី​​​​គ្រប់​​យ៉ា​​ងតែ​​ងា​​​​យស្រួ​​​ល ​​ ​​ទោ​​​​ះ​​ជា​​យ៉ា​​​ងណា​​​ក៏ដោ​​​​យអ្នកស្រី​​​បា​​នប្រមូ​​​លកម្លា​​ំ​​​ងនិ​​ងភា​​​ព ​​​ក្លា​​​ហា​​​នរបស់​​​គា​​​ត់​​​ដើ​​ម្បី​​​រកប្រា​​​ក់​​ចិ​​​​ញ្ចឹ​​​​មគ្រួ​​​​សា​​​ររបស់​​​គា​​​ត់​​​។ ​​​ ​ ​​ ​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​ ​ ​​ តា​​​​ំ​​ងតែ​​​​ពី​​គា​​​​ត់​​​បា​​​​នដឹ​​​ងថា​​​ប្តី​​​របស់​​គា​​ត់​​​បោ​​​​កប្រា​​​​ស់​​​​ហើ​​​យទៅ​​មា​​​នគ្រួ​​​​សា​​​រថ្មី​​ […]

Continue Reading

ទឹ​កចិ​​ត្តម្ដា​​យ ​ពិ​តជា​គួ​​រអោ​​យអា​​ណិ​​តគា​​ត់​​ណា​​ស់​​ ​!! ​​លោ​​កយា​​យចំ​​​​ណា​​ស់​​​​ម្នា​​ក់​​ ​តែ​ងតែ​​​ចូ​​​​លហូ​​​ប ​​បបរស ​ដោ​​​យមិ​​​នគិ​​​​តលុ​​យជា​​​​រៀ​​​ងរា​​​ល់​​ថ្ងៃ​​​ ​​ស្រា​​ប់​​​​តែ​​​​ថ្ងៃ​​​មួ​​​យគា​​ត់​​​​បា​​​​នធ្វើ​​ឲ្យប្តី​​​​ប្រពន្ធដែ​​លជា​​​ម្ចា​​​ស់​​​ហា​​​ងស្រក់​​​ទឹ​​​​កភ្នែ​​​កព្រោ​​​ះ​​​​តែ​​…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​ ​​ ​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​ ​​ ​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​ ​ ​​ ថ្មី​​​ៗនេះ​​គេហទំ​​​ព័របរទេសបា​​នបង្ហា​​ញពី​​រឿ​​​ងរ៉ា​​​វរបស់​​ ​​​Xiao ​​​Xiao ​​​ជា​​មួ​​​យប្រពន្ធរបស់​​គា​​​ត់​​​​បា​​នបើ​​​​កភោ​​ជនី​​​​យដ្ឋា​​​​នតូ​​​ចមួ​​​យនៅ​​​​ក្នុ​​ងទី​​​ក្រុ​​ង។ ​​​ ​ជា​​​រៀ​​​ងរា​​ល់​​​ថ្ងៃ​​​​មា​​នស្ត្រី​​​​ចំ​​​​ណា​​​ស់​​​​ម្នា​​ក់​​តែ​​ងតែ​​​​ ​​​ចូ​​លមកហូ​​​​បបបរសរា​​​​ល់​​ថ្ងៃ​​​​ខ្ញុ​​​ំ​​​ ​​​​និ​​​​ងប្រពន្ធរបស់​​​ខ្ញុ​​​​ំ​​​បា​​នបើ​​កភោ​​​ជនី​​យដ្ឋា​​​នតូ​​​ចមួ​​​យនៅ​​​ក្នុ​​ងទី​​​ក្រុ​​ង ​​​ ​ ​ ​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​ ​ ​​ ​​ ​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​ ​​ ​​ ពួ​​​កយើ​​​​ងពេញចិ​​​ត្តនឹ​​ងមុ​​ខរបរនេះ​​ណា​​​ស់​​ ​​​ពួ​​កយើ​​ងបើ​​​​កលក់​​​​ចា​​​ប់​​ពី​​​ ​​​៣រសៀ​​​លរហូ​​​តដល់​​ម៉ោ​​​​ង ​​​​១២យប់​​​ជា​​​ទូ​​​​ទៅ​​ហា​​ងរបស់​​ ​​​​យើ​​​ងតែ​​ងតែ​​​មា​​​នភ្ញៀ​​វជា​​​​ប្រចំ​​​ា​​​។ ​​​​ ​នៅ​​​​ថ្ងៃ​​​មួ​​​យស្រ្តី​​​វ័យចំ​​ណា​​​ស់​​ម្នា​​​ក់​​​​បា​​​នដើ​​​រសំ​​​ដៅ​​​​ចូ​​លក្នុ​​​​ងហា​​​ងរបស់​​​យើ​​​ងហើ​​​យបា​​នហៅ​​បបរសមកហូ​​​​បខ្ញុ​​​ំ​​​មើ​​​លទៅ​​គា​​​ត់​​​​ហា​​​ក់​​ដូ​​​​ចជា​​​មា​​​នវិ​​​បត្តិ​​​អ្វី​​​មួ​​​​យ ​​​ខ្ញុ​​​ំ​​​​បា​​​​ន ​​ព្យា​​​​យា​​មសួ​​​​រគា​​​ត់​​​ ​​​ ​​ ​ ​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​ ​ ​ ​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​ ​ […]

Continue Reading